Geen tolheffing op Duitse vaarwegen

vlag europa tour12-05-2015 19:57 12-05-2015 19:57

De Herziene Rijnvaartakte, het verdrag dat het gebruik door de binnenvaart van de Rijn regelt, voorziet niet in de mogelijkheid tot instelling van een tol, belasting, recht of heffing. Dat antwoordt Transportcommissaris Bulc van de Europese Commissie op schriftelijke vragen van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) over plannen van de Duitse regering voor tol op Duitse waterwegen.

Van Dalen: "Ik heb de Europese Commissie vragen gesteld over mogelijke tolheffing op de Duitse vaarwegen omdat de Duitse Bondsregering op vragen van de Groenen in de Bondsdag had gesuggereerd, dat te overwegen. De binnenvaart verkeert in zwaar weer, en tol betalen kan de doodsteek betekenen voor menig binnenvaartondernemer. Dus wilde ik precies weten, of en hoe de Europese Commissie dit belangrijke onderwerp volgt. En dan met name op de Rijn, voor Duitsland én Nederland de belangrijkste vaarweg in Europa".

In haar beantwoording benadrukt de Commissaris dat eventuele tolheffingen in overeenstemming moeten zijn met het EU-recht, en met name het non-discriminatiebeginsel. Van Dalen:  "Die uitspraak is in z'n algemeenheid belangrijk, vooral nu met het oog op het lopende debat over tolheffing voor gebruik van de weg".

Van Dalen was in de periode 1999 - 2001 Nederlands vertegenwoordiger bij de Centrale Rijnvaart Commissie in Straatsburg. Hij vindt de antwoorden van mevrouw Bulc opmerkelijk: "Belangrijk is dat de Transportcommissaris nu openbaar de essentiële rol erkent die de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart (CCR) in de binnenvaart speelt. De CCR is de organisatie die de Herziene Rijnvaartakte uitvoert. De Commissaris stelt: tolheffingen op de vaarwegen moeten in overeenstemming zijn met de Herziene Rijnvaartakte. Dit toont aan dat de relatie EU - Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart nu in balans is: dat is wel anders geweest. Vele jaren deed de Europese Commissie er alles aan, de invloed van de CCR waar mogelijk te beperken. Die periode ligt nu kennelijk definitief achter ons; gelukkig!"

Met deze beantwoording op de vragen van Europarlementariër Peter van Dalen zal er van eventuele plannen voor tolheffing op de Duitse vaarwegen niets terecht komen. Desgevraagd antwoordt de Europese Commissie overigens,  niet op de hoogte te zijn van eventuele dergelijke plannen van de Duitse regering.

Overigens gaat de Herziene Rijnvaartakte over de zogenaamde Aktewateren. Dat zijn de Rijn en de zijrivieren, met name de Neckar en, voor een deel, de Main. Het zou dus wel kunnen dat er tol wordt geheven op Duitse vaarwegen die geen directe verbinding hebben met de Rijn, zoals de Elbe of de Oder. Maar alleen op de Elbe blijven varen is niet interessant voor de binnenvaart. En je kunt via het Mittellandkanaal ook op de Rijn komen. Van Dalen: "Kortom, in de praktijk betekenen deze antwoorden, dat de binnenvaart dus niet te maken zal krijgen met tol, want niet op de Rijn varen is praktisch onmogelijk: je komt altijd wel een stuk op de Rijn."
Onderstaand de vragen en de antwoorden:

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000443/2015/rev.1

aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Peter van Dalen (ECR)

Betreft:        Tolheffing Duitse binnenvaart

1.    Heeft de Commissie kennis genomen van antwoorden van de Duitse Bondsregering op vragen van de fractie van de Groenen, dat de regering overweegt tol te gaan heffen voor gebruikers van de Duitse binnenwateren?

2.    Is de Commissie met mij van mening dat vanwege internationaalrechtelijke verplichtingen, anderzijds én vanwege het risico dat zo een eenzijdig genomen maatregel het vervoer over de binnenwateren kan ontwrichten, een tolheffing niet mag en niet dient te worden opgelegd?

3.    Welke stappen zal de Commissie nemen om de Duitse Bondsregering van de onder 2. aangegeven opvatting te doordringen?

NL

E-000443/2015

Antwoord van mevrouw Bulc

namens de Commissie

(11.5.2015)

1.         De Commissie is niet op de hoogte van eventuele plannen van de Duitse regering om tol te heffen voor het gebruik van de Duitse binnenwateren.

2.         Eventuele tolheffingen moeten in overeenstemming zijn met het EU-recht en met name het non-discriminatiebeginsel op grond van de Verdragen. Voorts moeten de heffingen in overeenstemming zijn met de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 ("Akte van Mannheim"). Dit Verdrag voorziet niet in de mogelijkheid tot instelling van een tol, belasting, recht of heffing die rechtstreeks aan het bevaren van de Rijn is gekoppeld.

3.         De partijen bij de overeenkomst zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging en handhaving van de Akte van Mannheim. Op grond van artikel 351 VWEU laat het EU-recht de rechten en verplichtingen die uit de Akte voortvloeien onverlet voor zover de Akte verenigbaar is met het EU-recht.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari