Inbreng verslag (wetsvoorstel) Arie Slob ten behoeve van een wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

22-09-2015 00:00 22-09-2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

Onderwerp:   Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

Kamerstuk:    34 272          

Datum:           22 september 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»). Genoemde leden zijn positief over het verbeteren van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Zij stellen nog enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de minimumopleidingseisen zijn verlaagd bij de sectorale beroepen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de kwalitatieve inhoud van deze beroepen? Kan de regering nader toelichten hoe dit bij de nieuwe ontwikkelingen in deze opleidingen aansluit? (Paragraaf 3.4.1. blz. 9)

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de beroepservaringseis omlaag gaat naar één jaar in plaats van twee jaar. Zij vinden het positief dat de wijziging beoogt om de mobiliteit van beroepsbeoefenaars te stimuleren. Welke inhoudelijke reden ligt ten grondslag aan het verlagen van de beroepservaringseis? (Paragraaf 3.4.2 blz. 9)

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen uitleg over de verplichting om voor sommige taken gebruik te maken van het IMI. Over welke bevoegdheden en taken gaat deze verplichting? Welke andere systemen voor informatie-uitwisseling zijn in gebruik? (Paragraaf 3.4.5 blz. 12)

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wanneer de andere EU-lidstaten deze richtlijn verwachten te implementeren? Wanneer zetten buurlanden deze richtlijn om in wetgeving? (Paragraaf 4.1 blz. 19)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari