Economiecongres WI en ChristenUnie: 'Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit'

overhandiging CK29-09-2015 12:44 29-09-2015 12:44

Op 26 september hield het Wetenschappelijk Instituut in samenwerking met de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een congres met het thema ‘dienstbare economie’. Tijdens het drukbezochte congres presenteerde onderzoeker Teunis Brand de nieuwe WI-publicatie 'Coöperatief Kapitalisme'. Daarnaast stonden workshops, een excursie, debatten met onder meer Carola Schouten en Rens van Tilburg en een lezing van de professor en wethouder Arjo Klamer op het programma.

Presentatie Coöperatief Kapitalisme
Het is de vijfde uitgave in de WI-serie ‘Christelijk-sociaal 2030’: Coöperatief Kapitalisme. In het boek beschrijft Brand welke invulling werk, groei en geld kunnen krijgen in een christelijk-sociaal perspectief. ‘De mens is een relationeel wezen,’ zegt hij tijdens de presentatie van zijn boek. ‘Mensen kunnen niet zonder elkaar. Ook maatschappelijke verbanden horen elkaar aan te vullen. Elk van die verbanden heeft eigen krachten, maar ook eigen zwaktes.’ Dat geldt ook voor overheid, markt en samenleving. Die moeten elkaar niet tegenwerken; ze hebben elkaar juist nodig.
Werk, groei en geld zijn niet verkeerd. Ook in de christelijk-sociale traditie moeten ze niet geschuwd worden, zoals onder meer Maarten Luther en paus Johannes Paulus II hebben benadrukt. Wel moeten we ze in perspectief zien; het zijn geen doelen, maar middelen. Werk, om onze talenten te benutten; groei moet ten goede komen aan de kwaliteit van leven; geld, ten slotte, moet dienstbaar zijn aan de reële economie. Dat betekent dat er oog moet zijn voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en dat arbeidsparticipatie niet ten koste gaat van de zorg voor het gezin, bijvoorbeeld. Werk is een belangrijk middel, voor de werkgever, voor de maatschappij en voor de werknemer; maar er is meer dan werk, geld en groei.

Lezing Arjo Klamer
‘Hoe kun je economie combineren met waardig leven?’ begon Arjo Klamer zijn lezing. Als econoom en domineeszoon is dit een vraag die hem veel bezighoudt. Een belangrijk obstakel daarin is, zegt hij, dat wij van instrumenten doelen hebben gemaakt. ‘Wij mensen houden van meten. We meten ons huis af aan het formaat, aan de prijs. Een huis is een middel om een thuis te creeren, maar wij meten vooral de kwaliteiten van het huis.’ De econoom pleit ervoor waarden centraal te stellen in de economie. ‘Economie is durven benoemen wat alles overstijgt. Wat echt belangrijk is, koop je niet op de markt,’ benadrukt hij. Hij noemt de oikos als de plek waarin de belangrijkste dingen worden gerealiseerd. Daarna komt de samenleving. Binnen die kringen hebben ook de markt en bestuur een relevante plek, die echter niet overschat moet worden. Het combineren van economie en waardig leven heeft volgens Klamer vooral te maken met wat wij zelf bijdragen. Hoe gaan wij met ons geld om? Wie geld heeft, heeft verantwoordelijkheid om om te kijken naar anderen. En hoe rijker we zijn, hoe groter onze verantwoordelijkheid. Hij sluit af met een aanbeveling voor de ChristenUnie. Veel bedrijven weten precies welke waarden zij belangrijk vinden, maar vinden de vraag hoe zij kunnen bijdragen erg moeilijk. Daarin zou de ChristenUnie een rol kunnen spelen, door daar met hen naar op zoek te gaan.

Media
Een samenvatting van de lezing van Arjo Klamer (abonnement) staat ook in het Nederlands Dagblad van 26 september. In dezelfde krant bepleit Teunis Brand in een interview (abonnement) een betere positie voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Carola Schouten werd geinterviewd door het Reformatorisch Dagblad (abonnement), waar ze benadrukte dat arbeid veel meer is dan een productiefactor.
Via Twitter was het congres te volgen onder de hashtag #economiecongres.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari