Inbreng schriftelijk overleg Arie Slob ten behoeve van meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23

woensdag 16 september 2015 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23

Onderwerp:   Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23

Kamerstuk:    31 135          

Datum:            16 september 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat het begrip ‘richting’ geen bepalende rol meer zal spelen bij het bekostigen van scholen. De staatssecretaris had echter ook kunnen kiezen voor verruiming van het richtingbegrip. Waarom kiest de staatssecretaris voor het loslaten van het richtingbegrip, in plaats van het verruimen van het richtingbegrip naar onder meer pedagogische richtingen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom het huidige stelsel tekortschiet. Schoolbesturen en ouders hebben in samenspraak nu al de mogelijkheid om de (pedagogische) richting van een school te bepalen. Zelfs ook zonder de stichting van nieuwe scholen zijn nieuwe pedagogische concepten in het onderwijs van de grond gekomen. Genoemde leden wijzen op het onderzoek van Immandt, Bisschop en Klein (“Meer ruimte voor scholen?”, Kamerstuk 31.135, nr 55). Wat is de precieze ruimte voor en/of vraag naar nieuwe scholen in Nederland eigenlijk?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de staatssecretaris nu al een ingrijpende wetswijziging aankondigt, terwijl de drie scenario’s nog onvoldoende zijn onderzocht. Zijn niet eerst experimenten nodig om de verschillende varianten te onderzoeken?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op de grote consequenties van het schrappen van de uitzondering voor de laatste school van de richting. Waarom schrapt de staatssecretaris de uitzondering voor de ‘laatste school van de richting’, terwijl deze bepaling ook kan blijven bestaan als het richtingbegrip wordt verruimd? Erkent de staatssecretaris dat veel scholen met een prima onderwijskwaliteit en een sterke identiteit zullen verdwijnen? Erkent de staatssecretaris dat de keuzevrijheid van ouders en de pluriformiteit van het onderwijsaanbod in de regio juist zullen verslechteren door het schrappen van deze bepaling?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de gevolgen van het weer sluiten van scholen met een beperkte leerlingengroei of onvoldoende kwaliteit. Leidt dit niet tot ongewenste situaties voor de leerling?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari