Open brief op Wereld Downsyndroomdag – Wij willen een Down-vriendelijke samenleving

banner-briefmaandag 21 maart 2016 07:01

Op initiatief van voorzitter Linda Germs van de Upside van Down en Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) wordt vandaag op Wereld Downsyndroomdag een open brief gelanceerd die door tientallen bekende Nederlanders is ondertekend. Een brief die pleit voor een samenleving waarin een kind met Downsyndroom welkom is. Gewoon, omdat het prachtige kinderen zijn. Gelukkig, en geliefd door de mensen om hen heen.

De brief verwoordt de zorg over de positie van mensen met het Downsyndroom in een samenleving waar mogelijk op korte termijn de screening op Down via de NIP-test wordt uitgebreid. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging, meer en betere informatie en begeleiding voor ouders die voor de test kiezen. Marianne Vos, Herman Finkers, bisschop Gerard de Korte, Willeke Alberti, Jörgen Rayman, Vonne van der Meer en nog veel meer anderen zetten hun handtekening.

Linda Germs, voorzitter van de Upside van Down: ,,Ik vind het mooi om te zien dat er zo’n diversiteit aan mensen onze zorg deelt en, naast de vooruitgang, ook de risico’s ziet van de nieuwe prenatale testen. Het is een hele grote stap in de goede richting dat zo’n brede vertegenwoordiging van onze samenleving nu in deze brief het belang en het mooie van een inclusieve samenleving benadrukt.”

Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik hoop dat deze brief zal leiden tot een maatschappelijk gesprek en een bezinning over wat voor samenleving we willen zijn nu we zien dat de ontwikkelingen van prenatale screening zo hard gaan. Ik heb veel ouders van kinderen met Downsyndroom gesproken. Natuurlijk zijn er soms zorgen, maar vooral is er veel liefde en betrokkenheid van de ouders, en bij de andere kinderen in het gezin. Te vaak wordt door de anderen de nadruk gelegd op wat er allemaal níet kan met een kind met Downsyndroom, het wordt geproblematiseerd. Terwijl er, met 30 jaar verbeteringen in de zorg, zoveel meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht.”

De ChristenUnie en de ouderverenigingen pleiten ervoor de ondersteuning voor ouders die door de introductie van de NIP-test voor loodzware keuzes komen te staan te verbeteren. Daarbij hoort goede counseling, informatie en contact met ouders die weten wat het is om te leven met een kind met het Downsyndroom. Dik-Faber: ,,Laat alles erop gericht zijn dat ouders zich een eerlijk en reëel beeld kunnen vormen van het leven met Downsyndroom.”

Download hier de Open Brief (PDF):

Onderteken de Open Brief door hieronder je naam achter te laten:

« Terug

Reacties op 'Open brief op Wereld Downsyndroomdag – Wij willen een Down-vriendelijke samenleving'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laatste pagina
Sander Kok
Geplaatst op: 22-03-2016 22:13 Quote
Ik sluit me graag aan bij wat vele andere ondertekenaars al benoemd hebben. Een geweldig initiatief.
Chris Venderbos
Geplaatst op: 23-03-2016 01:23 Quote
Ieder mens heeft recht op liefde, waardering en er te mogen zijn.
Jeroen van Olffen
Geplaatst op: 23-03-2016 07:11 Quote
Engeltjes, cadeautjes, schepseltjes, welkom. Je zit
in mij.
Flip Mak
Geplaatst op: 23-03-2016 10:08 Quote
Juist nu we met de aanslagen in Brussel worden geconfronteerd, dringt zich een gedachte aan me op: leven is voor velen maakbaar en... vernietigbaar. Mensen zijn daarbij niet meer dan een nummer. We staan voor de taak om de waarde van het leven te blijven behartigen.
Amy
Geplaatst op: 23-03-2016 10:33 Quote
Ik zet graag mijn naam erbij onder!
Nicolette witjes
Geplaatst op: 23-03-2016 15:18 Quote
N Witjes Rijneveld
Marja Molenaar
Geplaatst op: 24-03-2016 00:31 Quote
Mensen met Down zijn onmisbaar
F. Meeder
Geplaatst op: 24-03-2016 08:39 Quote
Via tijdige inname van foliumzuur kan worden voorkomen dat kinderen met een open ruggetje worden geboren. Wie zou daar tegen zijn? Maar ja, hoe laagdrempeliger het wordt om foliumzuur te slikken ter voorkoming van spina bifida, hoe sterker we de richting uitgaan van een samenleving waarin steeds minder plek is voor kinderen met een open ruggetje. Zo’n kind wordt dan steeds meer een kind dat voorkomen had kunnen worden.
Is er ook maar iemand die op grond van zo’n absurde en misleidende redenering foliumzuur zou willen verbieden? Waarom wordt die larmoyante drogreden dan wel gehanteerd om de NIP-test af te wijzen? Ik zie maar één verschil: in het ene geval volstaat inname, in het andere geval biedt uitname (abortus) een uitweg. En precies daar wringt de christenschoen. Maar zeg dat dan eerlijk in plaats van over de rug van het downkind en diens ouders een leugenachtige preek op te hangen.
CU-Kamerlid Dik-Faber stelt: ,,Laat alles erop gericht zijn dat ouders zich een eerlijk en reëel beeld kunnen vormen van het leven met Downsyndroom.” Maar door alleen de ‘beste’ downkinderen te tonen, ze “prachtige kinderen” te noemen, “gelukkig, en geliefd door de mensen om hen heen”, wordt doelbewust een veel te rooskleurig in plaats van een “eerlijk en reëel” beeld geschapen. Uit eigen veelvuldige waarneming kan ik haar beeld nuanceren door te wijzen op de vele ernstige down-slachtoffers in zorgtehuizen. Als vader van een zwaar gehandicapte zoon ben ik ervaringsdeskundige. Mijn 45jarige zoon heeft vanaf zijn geboorte de verstandelijke vermogens van hooguit een eenjarig kind, hij is niet zindelijk, kan niet praten, kent veelvuldig fysiek ongemak, is autistisch, verkeert in een onophoudelijke angst en ontbeert ook maar het geringste zelfbesef. Tel uit je winst. Zo zijn wij weer down to earth.
Als destijds de prenatale diagnostiek deze ellende had kunnen voorzien, was de mogelijkheid van abortus met beide handen aangegrepen. Het had mijn zoon een deerniswekkend bestaan, zijn ouders een nimmer eindigend verdriet en de samenleving een zware last bespaard. Met de zorg voor mijn zoon zijn in de loop der jaren miljoenen euro’s gemoeid. Wie meent dat zoiets triviaals geen rol mag spelen, moet er in al zijn vroomheid dan ook vrede mee hebben dat die miljoenen niet konden worden ingezet ten bate van de zieken die van vaak levensreddende maar te dure medicijnen verstoken blijven. Wahl macht Qual, nietwaar?
Slotopmerking: Ik wist niet dat Willeke Alberti, Marianne Vos, Herman Finkers en bisschop De Korte met de zorg van een eigen Downkind belast waren of zijn. Wat zegt u, is dat niet het geval? Maar maakt dat hun belerende toon dan niet ongelooflijk gratuit? Beseffen zij in hun verwatenheid wel ten volle waarover zij het hebben? Dik-Faber zegt te hopen dat hun brief zal leiden tot een maatschappelijk gesprek. Welnu, hierbij mijn aftrap.
F. Meeder
Lydia Bor
Geplaatst op: 24-03-2016 09:20 Quote
Amen.
F. Meeder
Geplaatst op: 25-03-2016 17:31 Quote
Nadat op deze site in enkele dagen niet minder dan 232 instemmende reacties waren geplaatst, was mijn bericht het eerste met tegenargumenten. Sindsdien is er niet één reactie meer toegevoegd. Hoe nu? Doet u er ineens het zwijgen toe? Het is toch nog steeds de bedoeling een maatschappelijk debat aan te zwengelen? En dat komt toch nooit echt op gang als u unisono het eigen gelijk blijft koesteren? Dat zou spijtig zijn, temeer omdat ik nog een aantal uit uw opvatting jegens downkinderen voortvloeiende morele dilemma’s had willen voorleggen. Ga de confrontatie aan, zulks in de geest van Spreuken 10:17 waar geschreven staat: "Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor." Dus, vat moed en kom op!
F. Meeder
Lieke Koets
Geplaatst op: 29-03-2016 00:52 Quote
De afgelopen 25 jaar krijgen kinderen met Downsyndroom betere en gerichtere begeleiding en zorg en is hun kwaliteit van leven er met sprongen op vooruit gegaan. Het is beslist niet zo dat alleen de ‘beste’ of het ‘topsegment’ getoond wordt in de media. Ik ken tientallen jongeren met Downsyndroom die nooit op TV geweest zijn maar niet onder doen voor degenen die wat meer zichtbaar zijn. Downsyndroom is met het leven verenigbaar en voor het overgrote deel is geen sprake van ‘ernstig lijden’, 99 % van de mensen met Downsyndroom is gelukkig met zijn leven.
Om die reden hoort Downsyndroom niet in het standaard bevolkingsonderzoek, waarin wordt gescreend op ziektes die je als ‘slachtoffer’ niet wil hebben. De persoon met Downsyndroom heeft zelf geen last van zijn aandoening, het is de omgeving die er ‘last’ van denkt te krijgen. Uit onderzoek blijkt echter dat 97 % van de ouders trots is op zijn kind met Downsyndroom.
Ik wil ik niets af doen aan uw verdriet en aan het lijden van uw zoon, maar dit is niet het perspectief van een zwangere van een kind met Downsyndroom. Inderdaad, een klein percentage is ernstig gehandicapt, maar rechtvaardigt dat een abortus van honderden gewenste en in principe gezonde kinderen met Downsyndroom? Juist deze keuze maakt de diagnose Downsyndroom als uitkomst van de NIPT zo zwaar en daarom moet de NIPT niet standaard worden aangeboden aan alle zwangeren, maar alleen aan hen die daarom vragen en die goed worden geïnformeerd.
E Calvert
Geplaatst op: 29-03-2016 14:44 Quote
Elk kind is uniek en heeft het recht om beschermd te worden. Laten wij ons perspectief helder houden!
Kelly Zuidhof
Geplaatst op: 29-03-2016 23:19 Quote
Eens
Anne Koole-Bart
Geplaatst op: 08-04-2016 16:50 Quote
Van harte meen eens !
Jacqueline Doornewaard
Geplaatst op: 09-04-2016 08:37 Quote
Hierbij onderteken ik deze brief. Omdat ik net als velen wil dat mensen met Down in onze samenleving gewoon welkom zijn. Als moeder van een kindje met een genafwijking maakt deze ontwikkeling me erg erg bang. Hoe lang duurt het voordat ook zij en anderen met andere genafwijkingen ook " niet meer welkom zijn?"
Deze kinderen zijn mijn inziens van belang om een goede maatschappij te houden. We zouden veel kunnen leren van deze kinderen als we open zouden staan voor dit soort mensen. Want dat wij geen genafwijking hebben maakt ons niet specialer of "normaal". Getuige het feit dat deze open brief geschreven moest worden.. want proberen downkindjes te voorkomen.. ff serieus.. wie is er dan niet normaal????
Annemarie Prins
Geplaatst op: 14-05-2016 20:24 Quote
helemaal mee eens
Charlotte van 't Hof
Geplaatst op: 25-07-2016 09:46 Quote
Ieder leven is beschermwaardig! Ik zet graag mijn naam erbij
Tirza
Geplaatst op: 01-08-2016 15:48 Quote
Belangrijk initiatief, van harte mee eens.
fatihin
Geplaatst op: 31-07-2017 12:05 Quote
tes saja lah
htlm code
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan</a>
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan unik</a>
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan simple</a>

ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
undangan pernikahan
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan unik
rizky, zian (ananda) zian [1131482]
Geplaatst op: 05-10-2017 11:39 Quote
fatihin
Geplaatst op: 02-03-2018 08:35 Quote
tes saja lah
htlm code
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan</a>
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan unik</a>
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan unik</a>


ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
undangan pernikahan
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan unik

ᄚx#
nawi
Geplaatst op: 23-11-2018 04:55 Quote
an empat pria pada saat yang sama. Salah satunya adaini ke 14
pabrik plat stainless ss304
pabrik plat stainless ss310
pabrik round bar besi aisi 440s45c
pabrik round bar scm440
pabrik steel rail
pabrik steel sheet pile
pusat astm a283 c
pusat pipa boiler
pusat plat abrex 400
pusat plat asme516 grade70
pusat plat astm a285 c
Toko Atap Spandek
Toko Atap Spandek
Distributor atap spandek
Distributor besi siku
undangan pernikahan klasik
Jual Plat Kapal Bki Krakatau Steel
Jual Besi Wf Baja
Toko sch 40
Jual besi beton krakatau steel ks
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan
Agen Atap Spandek
Agen Atap Spandek
Distributor baja ringan
Distributor Plat besi plat kapal
undangan pernikahan aneh
Jual Jual Besi Siku Baja
Harga Besi Wf Baja
Agen sch 40
Jual besi beton jcac
Pabrik Atap Spandek
Pabrik Atap Spandek
Distributor bondek
Distributor besi h beam baja
undangan pernikahan mewah
Jual Besi Unp Baja Profil Kanal
Pabrik Besi Wf Baja
Pabrik sch 40
Jual besi beton interworld steel is
Distributor Bondek Cor
Distributor Bondek Cor
Distributor Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Distributor besi cnp
undangan pernikahan cute
Jual Besi Cnp Profil Baja Gording
Distributor Plat Besi Baja
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Jual besi beton gunung garuda
Harga Bondek Cor
Harga Bondek Cor
Distributor besi siku
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan online
Jual Besi Hollow
Supplier Plat Besi Baja
Harga besi Pipa sch 80 baja
Jual besi beton delcoprima
Jual Bondek Cor
Jual Bondek Cor
Distributor pipa besi baja sch 40 sch 80
Jual besi Wf Baja
undangan pernikahan buatan sendiri
Jual Wiremesh
ninja
Geplaatst op: 23-11-2018 05:07 Quote
merobek semua yang dia bisa dapatkan di tangannya tling12
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan
Toko Plat Bordes
Toko Plat Bordes
Pabrik bondek
Pabrik besi unp
undangan pernikahan cantik
Distributor Besi Hollow
Jual Besi Hollow Baja
Toko besi hollow
Distributor besi beton Sni Ulir Polos
Agen Plat Bordes
Agen Plat Bordes
Pabrik Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Pabrik besi siku
undangan pernikahan simple
Distributor Wiremesh
Harga Besi Hollow Baja
Agen besi hollow
Distributor besi beton ais
Pabrik Plat Bordes
Pabrik Plat Bordes
Pabrik besi siku
Pabrik Plat besi plat kapal
undangan pernikahan mewah
Distributor Besi Pipa Baja Schedule 80
Pabrik Besi Hollow Baja
Pabrik besi hollow
Distributor besi beton
Distributor Wiremesh Besi
Distributor Wiremesh Besi
Pabrik pipa besi baja sch 40 sch 80
Pabrik besi h beam baja
undangan pernikahan cute
Distributor Besi Pipa Baja Schedule 40
Distributor Besi Beton
Distributor pipa besi
Harga Wiremesh Besi
Harga Wiremesh Besi
Pabrik Plat besi
Pabrik besi cnp
undangan pernikahan biru
Distributor Pipa Besi Hitam Medium
Supplier Besi Beton
Harga pipa besi
www.pusatbesibaja.co.id
Jual Wiremesh Besi
Jual Wiremesh Besi
Pabrik besi h beam
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan buatan sendiri
Distributor Besi Wf
Agen Besi Beton
Jual pipa besi
www.pusatbesibaja.com
Supplier Wiremesh Besi
Supplier Wiremesh Besi
Pabrik besi wf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laatste pagina
Nieuw bericht

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari