Kandidaten Eerste Kamer

Kandidaatstelling Eerste Kamer 2023

Op 30 mei 2023 gaan de leden van Provinciale Staten weer naar de stembus om 75 mensen te kiezen die namens ons allen mogen spreken en stemmen in de Eerste Kamer. Deze volksvertegenwoordigers hebben een bijzondere en belangrijke opdracht en de ChristenUnie is daarom op zoek naar kandidaten voor op de kandidatenlijst. Bent u het aanstaande Kamerlid dat wij zoeken?

Wat verwachten wij van onze kandidaten?

De fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer:

 • vertegenwoordigt de ChristenUnie en haar kiezers in de landelijke politiek;  
 • is in staat om het profiel van de ChristenUnie uit te dragen, kan hiervoor de juiste prioriteiten stellen en weet daar creatief en ondernemend mee om te gaan;  
 • is in staat om situaties te herkennen of te creëren om de unieke ChristenUnie-inhoud relevant en zichtbaar in de media uit te dragen;  
 • heeft voldoende juridische en maatschappelijke kennis en het vermogen om van daaruit de kwaliteit van wetgeving te toetsen;
 • staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en discussie met de achterban;  
 • opereert in een breed netwerk van maatschappelijke organisaties en  
 • vormt een hecht team van dienstbare mensen die in dit team goed samen werken en die het partij- en fractiebelang willen stellen boven het individuele belang.

Profielschets kandidaten:
Naast de bekende formele vereisten om lid te worden of de partij te kunnen vertegenwoordigen (zie Bewilligingverklaring en Gedragscode) geldt voor Kamerleden namens de ChristenUnie een profiel op het punt van kwaliteit en uitstraling. De kandidaten zijn gevarieerd in leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, geslacht en regio van herkomst. Zij vormen samen een afspiegeling van de brede achterban van de ChristenUnie. Bij de samenstelling van de lijst wordt gestreefd naar een goede balans tussen vernieuwing en continuïteit.

Een Eerste Kamerlid namens de ChristenUnie:

 • is herkenbaar als christen, is lid van de ChristenUnie en onderschrijft daarmee de partijgrondslag;  
 • is thuis in het christelijk sociaal gedachtegoed van de ChristenUnie; 
 • is bereid de bewilligingsverklaring, waarin de gedragscode en binding aan het partijprogramma zijn opgenomen, te ondertekenen;  
 • heeft affiniteit  en ervaring met juridische en rechtsstatelijke aspecten van beleid en wetgeving,
 • heeft aantoonbare politieke of bestuurlijke ervaring;  
 • is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer beleidsvelden die voor het profiel van de ChristenUnie relevant en gezichtsbepalend zijn;
 • heeft een goed analytisch denkvermogen;  
 • kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren;
 • is in staat om gezagvol en vertrouwenwekkend te communiceren;
 • is bereid en in staat om minimaal twee dagen per week vrij te maken voor het Eerste Kamer werk en bijbehorende partij-taken;
 • is vaardig in woord en geschrift en hanteert een voor iedereen begrijpelijk taalgebruik;  
 • kan goed luisteren naar verhalen uit de samenleving en gebruikt deze voor politieke meningsvorming;  
 • is zorgvuldig, transparant en integer;
 • is een teamspeler;
 • is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie en staat open voor coaching en kritiek,
 • is een netwerker en heeft een groot relevant netwerk;  
 • is een goede debater en onderhandelaar;
 • is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes.

Om al deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen zijn een goede gezondheid en een evenwichtige thuissituatie noodzakelijk.

Solliciteren
U kunt solliciteren via het sollicitatieformulier tot uiterlijk 1 juni 2022, 12.30 uur. Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de selectiecommissie Bianca van der Horst via biancavanderhorst@christenunie.nl of 033-4226969. Uiteraard behandelen we uw sollicitatie met discretie.

Solliciteren