Kandidaten Eerste Kamer

Kandidaatstelling Eerste Kamer 2019

De Eerste Kamer moet wetsvoorstellen, die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen, beoordelen op deugdelijkheid en op samenhang met andere wetten.  De Eerste Kamer is een ‘chambre de réflection’, een parlement waar in alle rust maatschappelijke vraagstukken worden besproken aan de hand van wetsvoorstellen. Eerste Kamerleden zijn actief in een maatschappelijke functie en hebben het Kamerlidmaatschap als nevenfunctie.

Op 27 mei 2019 zullen de Provinciale Statenleden een nieuwe Eerste Kamer kiezen.

Wilt u zich kandideren voor een functie als Eerste Kamerlid? Lees hieronder het profiel en de functievereisten. De uiterste inzenddatum voor uw kandidaatstelling is woensdag 13 juni 2018.

Geïnteresseerden kunnen hun reacties richten aan de selectiecommissie ChristenUnie Eerste Kamer verkiezingen 2019, t.a.v. Bianca van der Horst (ambtelijk secretaris). Doet u dit bij voorkeur per email: biancavanderhorst@christenunie.nl.

Profiel Eerste Kamer fractie en kandidaten

Profiel fractie

De fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer:

 • heeft het gedachtegoed van de ChristenUnie ‘in de genen zitten’,
 • heeft voldoende juridische en maatschappelijke kennis en het vermogen om van daaruit de kwaliteit van wetgeving te toetsen,
 • is bereid en in staat om zowel in teamverband als individueel te werken,
 • staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en discussie met de achterban,
 • opereert in een netwerk van maatschappelijke organisaties al dan niet verwant op het punt van identiteit,
 • heeft bij voorkeur minimaal één jurist in de fractie,
 • heeft bij voorkeur minimaal één econoom in de fractie,
 • geeft in haar samenstelling een redelijke afspiegeling van de veelkleurigheid binnen de partij.

Profiel kandidaten
Naast de bekende formele vereisten om lid te worden of de partij te kunnen vertegenwoordigen (zie Bewilligingverklaring en Gedragscode) geldt voor Kamerleden namens de ChristenUnie een profiel op het punt van kwaliteit en uitstraling.

Het Landelijk Bestuur stelt voor om het volgende ‘kandidatenprofiel’ te hanteren:
Een Eerste Kamerlid namens de ChristenUnie:

 • is herkenbaar als integer christen,
 • staat voor grondslag, doel en programma’s van de partij,
 • heeft affiniteit en ervaring met juridische en rechtsstatelijke aspecten van beleid en wetgeving,
 • heeft politieke ervaring en beheerst het politieke handwerk,
 • is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer beleidsvelden die voor het profiel van de ChristenUnie relevant en gezichtsbepalend zijn,
 • heeft een goed analytisch denkvermogen,
 • kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren,
 • is in staat om gezagvol en vertrouwenwekkend te communiceren,
 • is bereid en in staat om minimaal twee dagen per week vrij te maken voor het Eerste Kamer werk en bijbehorende partij-taken,
 • is vaardig in woord en geschrift,
 • is zorgvuldig, transparant en integer,
 • is een teamworker,
 • is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie,
 • staat open voor coaching en kritiek,
 • is een netwerker,
 • is een goede debater en onderhandelaar,
 • is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes,
 • is lid van de ChristenUnie

Om aan deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen zijn een goede gezondheid en een evenwichtige thuissituatie noodzakelijk.

Relevante documenten: