Kandidatenlijst Eerste Kamer 2019

Wie is de lijsttrekker van de ChristenUnie in de Eerste Kamer?

 • 1. Mr. Mirjam Bikker, 1982, Gouda - Eerste Kamerlid sinds 2015

  Twitter
 • 2. Dr. Peter Ester, 1953, Baarn - Eerste Kamerlid sinds 2011

  Twitter
 • 3. Mw. Tineke Huizinga-Heringa, 1960, Heerenveen - o.a. Voorzitter van de Stuurgroep Dynamic Tidal Power; Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Movares; Voorzitter van de Raad van Toezicht van Dunamare Onderwijsgroep; Lid Raad van Commissarissen Parnassia Groep

 • 4. Prof. dr. Maarten Verkerk, 1953, Hoensbroek - Bijzonder hoogleraar Christelijke wijsbegeerte aan de universiteit van Maastricht; Zelfstandig Consultant

  Twitter
 • 5. Mr. Hendrik-Jan Talsma, 1978, Den Haag - Officier van Justitie

 • 6. Drs. Simone Kennedy-Doornbos, 1970, Amersfoort - Gemeenteraadslid in Amersfoort; eigenaar Hollandtrail

  Twitter
 • 7. Prof. Dr. Onno van Schayck, 1958, Maastricht - Hoogleraar preventieve geneeskunde; Wetenschappelijk directeur landelijke Onderzoeksschool CaRe; Ereprofessor aan de medische faculteit van de Universiteit van Edinburgh

 • 8. Drs. Gerdien Rots, 1971, Zwolle - Fractievoorzitter ChristenUnie in Zwolle; eigenaar adviesbureau

  Twitter
 • 9. Mr. drs. Martijn van Meppelen Scheppink, 1970, Barendrecht - Advocaat; Gemeenteraadslid in Barendrecht

 • 10. Dr. Trineke Palm, 1987, Utrecht - Postdoctoraal onderzoeker Geschiedenis & Kunstgeschiedenis; coördinator Fellows Programma WI; Lid advisory panel Sallux

 • 11. Prof. dr. ir. Bernard Veldkamp, 1973, Enschede - hoogleraar Onderzoeksmethodologie en data-analytics; lid curatorium TU Kampen

 • 12. Drs. Jouke de Jong, 1975, Drachten - Apotheker; Oprichter en mede-eigenaar Carium Huisartsen Coöperatie UA; Eigenaar Apotheek; Mede-eigenaar softwarebedrijven Loxis BV en PI-Farma BV en Vennoot Pharmium Apotheek BV

 • 13. Drs. Ben Vreugdenhil, 1953, Breukelen - o.a. bestuursfuncties bij Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding; Theologische Universiteit Kampen; Pro Rege; Hartreanimatie Stichtse Vecht; Evangelische Toerusting Afrika, NGK Breukelen

 • 14. Mr. Leendert Verheij, 1951, Voorburg - Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag; Voorzitter kerkenraad Nederlands Gereformeerde kerk Den Haag-Rijswijk en Voorzitter van de NGK Commissie Kerkrecht en Beroepszaken

 • 15. Prof. dr. Cees Dekker, 1959, Den Haag - Universiteitshoogleraar TU Delft, specialiteit nanotechnologie en synthetische biologie; Akademiehoogleraar van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  Twitter
 • 16. Drs. Hans van Vliet, 1952, ’s Gravenpolder - Voormalig eindverantwoordelijke Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije

 • 17. Drs. Herman Sietsma MPA, 1953, Ermelo - bestuurder/adviseur in het openbaar bestuur (ZZP-er); gemeentelijke/provinciale rekenkamers, bestuurder-directeur huis Doorn en directeur kasteel Amerongen; plv. Nationaal Coördinator Groningen

 • 18. Prof. dr. Beatrice de Graaf, 1976, Utrecht - Hoogleraar History of International Relations and Global Governance Universiteit van Utrecht