Dossier - Kunst & Cultuur

Nieuwsoverzicht - Kunst & Cultuur

‘Cultuurgeld niet voorbestemd voor de Randstad alleen’

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemawoensdag 29 juni 2016 22:06 Er komt een betere verdeling van het Rijksbudget voor cultuur over het hele land. Dat is het resultaat van een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber, mede ingediend door het CDA. Nu wordt het overgrote deel van cultuurgeld (ruim 70%) uitgegeven in de drie Randstadprovincies. "Deze onevenwichtige verdeling over de Randstad en andere regio's is niet uit te leggen," vindt Dik-Faber. "Er gaat veel geld naar grote culturele instellingen in de Randstad, terwijl bijvoorbeeld Huis Doorn - kenniscentrum van de Eerste Wereldoorlog - flink gekort wordt op de toch al geringe bijdrage." lees verder

Cultuur en taal BES-eilanden moet worden gewaarborgd

2011_Cynthia_Ortega-Martijn_-_ap_roukema_(2)woensdag 16 november 2011 10:55 Cynthia Ortega-Martijn vindt dat Caribische Nederlanders recht hebben op een betere waarborging van hun cultuuridentiteit en taal. Het ChristenUnie Kamerlid roept daarom de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om opheldering te geven over de toepasbaarheid van twee verdragen die de cultuur en taal van de nationale minderheden waarborgt. Ortega: ,,De verdragen zijn ondertekend vóór 10-10-10. Toen waren de BES-eilanden nog niet officieel onderdeel van het Nederland, maar nu wel. Het afgelopen jaar zijn er signalen gekomen van Bonaire, St. Eustatius en Saba waaruit blijkt dat zij zich zorgen maken over verlies van hun cultuur, identiteit en taal.” lees verder

De Boer: "Giftenaftrek voor culturele amateurclubs blijft!"

2010_AP_Remmelt_deBoer (1 van 2)dinsdag 21 december 2010 23:00 De giftenaftrek voor culturele amateurverenigingen blijft. Gisteren heeft ChristenUnie-senator Remmelt de Boer bij de behandeling van het belastingplan die belangrijke toezegging binnengesleept. "Als het kabinet wil dat de samenleving cultuur gedeeltelijk overneemt van de overheid, dan is dit een belangrijke toezegging", aldus De Boer. lees verder

'Nationaal Historisch Museum verdient koninklijke lokatie'

paleis-soestdijkdonderdag 04 november 2010 15:45 De Staatssecretarsis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bereid om in gesprek te gaan met Provincie Utrecht en de minister van Binnenlandse Zaken over mogelijke huisvesting van het Nationaal Historisch Museum (NHM) in paleis Soestdijk. Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft dit donderdag op aandringen van ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind toegezegd in een spoeddebat. Zijlstra zei ook geen blokkade op te werpen tegen de vestiging van het museum in een andere plaats dan Arnhem. lees verder

Rouvoet: Nederland is door integratie als huis in renovatie

integratie_ruben_timmanmaandag 26 oktober 2009 16:30 Volgens partijleider André Rouvoet kan Nederland onder invloed van de integratie het best worden getypeerd als een 'huis in renovatie'. "Dat bevat de connotatie van een reeds bestaand bouwwerk met bestaande huisregels, waar nieuwe bewoners bijkomen." De komst van nieuwkomers brengt weliswaar verandering mee, maar de oude en nieuwe bewoners hebben wel voort te bouwen op het bouwwerk dat er al ligt. Dat zei Rouvoet in reactie op de WI-publicatie 'Voorwaarden voor vrede' lees verder

Overig nieuws