Kwartiermakers en Verkenners

Kwartiermakers kandidatenlijst  & Verkenners Verkiezingsprogramma Tweede Kamer

 In 2014 heeft het Landelijk Bestuur twee kwartiermakers benoemd ter voorbereiding op de selectieprocedure voor de nieuwe kandidatenlijst van de Tweede Kamer. Deze kwartiermakers hebben verschillende taken. Ze volgen actief de zittende fractieleden om een goed beeld te krijgen van hun functioneren. Ze benaderen de overige kandidaten uit de top 12 en spreken met hen door over hun ambities en ontwikkeling. Daarnaast spreken ze ook met potentiële nieuwe kandidaten.

Als er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden, maken de kwartiermakers automatisch deel uit van de selectiecommissie. De kwartiermakers hebben dan over een langere periode mensen gevolgd en kunnen zo goed gefundeerd een oordeel geven over de potentie van kandidaten.

De twee kwartiermakers zijn Andries Heidema (burgemeester van Deventer) en Ton Hardonk  (partner van de Galangroep). Dit duo combineert politieke en bestuurlijke ervaring met expertise op het gebied van werving en selectie voor functies in het hogere kader. 

Potentiële kandidaten worden voorgesteld aan de kwartiermakers door de coördinator talent van de ChristenUnie.

Analoog aan de kwartiermakers voor de kandidatenlijst zijn er in 2015 door het Landelijk Bestuur verkenners benoemd ter voorbereiding op het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

De verkenners zullen zich beraden op vorm en inhoud van het te schrijven verkiezingsprogramma. Ze zullen o.a. enkele beleidsterreinen identificeren die nadere uitwerking behoeven.
De vier verkenners zijn Wouter de Jong (burgemeester van Houten), Pieter Grinwis (adviseur deltacommissaris, raadslid Den Haag), Gert-Jan Segers (Tweede Kamerlid), Jacob Pot (ambtelijk secretaris TK fractie).