De handen uit de mouwen steken is christelijk sociale politiek in uitvoering. En ondertussen blijven we bidden om gerechtigheid en vrede.

Bidden en werken

Bidden en werken

##mailingaanhefvoornaam##,

‘Want alle mensen willen toch in vrijheid leven?’, een vermoeide maar krachtig overtuigde president Zelensky, sprak deze woorden in de Eerste Kamer. En wat heeft zijn volk te lijden onder de Russische inval, wat is er veel kapot gemaakt, en wat moet er nog een strijd geleverd worden. We zullen het volk van Oekraïne blijven steunen in haar strijd om een vrij land.

En op heel veel plekken is er ook steun door de opvang van vluchtelingen. Op deze plek ook ontzettend veel dank aan alle mensen die zich daar voor inzetten. Vrijwilligers, mensen die thuis vluchtelingen opvangen, en ook ChristenUnie-bestuurders in het hele land, jullie steken de handen uit de mouwen en dat is christelijk sociale politiek in uitvoering. En ondertussen blijven we bidden om gerechtigheid en vrede.

Het zal je niet ontgaan zijn dat het ondertussen roerige tijden in Den Haag blijven. Daarbij zullen we blijven opkomen voor de meest kwetsbare mensen. Of het nu gaat om Bed, Bad en Brood voorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning - die blijven - of de onzekerheid die steeds meer huurders hebben over de duur van hun contract. De initiatiefwet van Pieter Grinwis om vaste huur weer de regel te maken, gaat na zijn knappe en volhardende werk een meerderheid krijgen!

Afgelopen maandag waren we als fractie in het aardbevingsgebied in Groningen. We werden geraakt door de verhalen van inwoners, het rapport van de enquetecommissie kreeg nog meer gezicht. We vinden het belangrijk om te ontmoeten, aan tafel te schuiven en na het rapport van de enquetecommissie, eerst naar de bewoners te luisteren.

De komende weken hopen we je te ontmoeten op het partijcongres of bij de ChristenUnie-stand op Opwekking. We spreken jullie graag! En weten dat het een voorrecht is om in een vrij land te leven en zo tot zegen te zijn.

Dank voor jullie meeleven en hartelijke groet,

Portret Mirjam Bikker in cirkel

Mirjam Bikker
Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

  • Mirjam vertelt over de klimaatdoelen
  • Don vertelt over zijn plan tegen de incasso-industrie
  • Commissie Partijvisie
  • ChristenUnie bij Opwekking
  • Social media overzicht
  • Partijcongres

Samen beter zorgen voor de schepping

Sinds de ChristenUnie in het kabinet zit is het roer omgegaan: als land nemen we zorg voor de schepping eindelijk écht serieus. Dat is heel hard nodig en daar zijn we ambitieus in. Ook vandaag komt het kabinet met een groot pakket aan maatregelen om als land ‘schoner’ te worden en de klimaatdoelen ook daadwerkelijk te halen. Daarmee verdubbelen we zo ongeveer de inzet die we in het coalitieakkoord hadden afgesproken. Daarmee kunnen we de komende tijd aan de slag.

Lees hier de blog van Mirjam

Incasso-industrie: kapot duur?!

Als er één ding is dat mij is bijgebleven uit mijn tijd als sociaal advocaat is het dat het duur is om geen geld te hebben. Ik heb jarenlang gezien hoe mensen in een financieel moeras verdwijnen en hoe dat gezinnen verscheurt. Hoe malafide incassobureaus intimideren en misbruik maken van het gebrek aan kennis van mensen over wettelijke regels. Hoe kwetsbare mensen uit huis gezet worden, terwijl de kosten die op de samenleving afgewenteld worden vele malen groter zijn dan de betalingsachterstand die is ontstaan.

Lees hier de blog van Don

Commissie Partijvisie van start

Het landelijk bestuur van de ChristenUnie stelt de Commissie Partijvisie in om voor de partij na te denken politieke visie voor de middellange termijn. De voorzitter van deze commissie is oud-senator Roel Kuiper.

Lees meer over deze commissie

Welkom bij de stand op Opwekking voor een praatje

Tijdens het pinksterweekend (26-29 mei) kunt u met ons in gesprek op de Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen. Op zaterdag en zondag zijn er verschillende Kamerleden en bewindspersonen aanwezig om een praatje mee aan te knopen bij onze stand op de MissionPlaza.

Voor leden hebben we ook nog een klein cadeautje liggen als blijk van waardering voor uw steun.

 

Einde aan gokreclames

Goed nieuws! Op 1 juli gaat een wet in die gokreclames aan banden legt. Deze wet houdt in dat gokbedrijven actief moeten gaan voorkomen dat de reclames kwetsbare mensen en jongeren onder de 24 jaar bereiken.

Mirjam Bikker: ‘Eindelijk komt er een einde aan die golf van irritante gokreclames. Teveel mensen en zeker ook jongeren raken daardoor in stilte verslaafd, met alle ellende van dien. We willen de geldbeluste gokindustrie, die zich zonder scrupules opdringt aan kwetsbare mensen, zo snel mogelijk stoppen. Vandaag vieren we het succes dat we hun reclame stevig inperken. We kunnen niet wachten tot ook het verbod op shirtsponsoring en sportlocaties ingaat.’

Ga naar het bericht op Instagram

Sneller uit de schulden

Goed nieuws! Voor mensen met problematische schulden wordt de periode waarin zij van hun schulden af zijn verkort van drie jaar naar anderhalf jaar. De rest van de schuld wordt daarna kwijtgescholden. De wijziging gaat in vanaf 1 juli.

Minister Carola Schouten: ‘Met het verkorten van de aflosperiode naar 1,5 jaar zorgen we er samen voor dat meer mensen hulp krijgen, dat zij eerder van hun schulden af zijn en zo snel mogelijk verder kunnen met hun leven.’ 💶

Ga naar het bericht op Facebook

Kom naar het vernieuwde partijcongres van 3 juni

Vele leden vroegen ons om tijdens het ChristenUnie partijcongres ontmoeting en gesprek nog meer centraal te zetten. Daar maken we werk van door meer subsessies naast elkaar te organiseren. Het doel is dat leden met elkaar en bestuurders in gesprek kunnen gaan over onze christelijk-sociale idealen en de grote vragen van deze tijd.

Mede daarom wil ik u van harte uitnodigen om er op 3 juni bij te zijn in Gebouw055 in Apeldoorn!

Ankie van Tatenhove
Partijvoorzitter ChristenUnie

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden

Agenda

  • 26-29 mei      ChristenUnie op Opwekking
  • 3 juni             Partijcongres