We hebben huiswerk. Heel anders kan ik mijn gevoel na de verkiezingen van vorige week niet uitdrukken.

Luisteren, recht doen en vrede zoeken: Huiswerk in woelige tijden

Luisteren, recht doen en vrede zoeken

##mailingaanhefvoornaam##,

We hebben huiswerk. Heel anders kan ik mijn gevoel na de verkiezingen van vorige week niet uitdrukken. Kiezers in Nederland geven een onmiskenbaar signaal dat het anders moet. Dat zien we terug in de verkiezingsuitslag, dat is wat me opvalt in de vele gesprekken in de campagne.

Het gevoel dat beleid vaak belangrijker is dan een oplossing vinden.
Het gevoel dat de overheid te vaak begint met wantrouwen en voorbijgaat aan eigen fouten.
Het gevoel dat onderling gedoe te vaak de agenda van de Tweede Kamer vult.
Het gevoel dat de tekentafel belangrijker is geworden dan de keukentafel.

Het is een gevoel dat ik herken en waar ik me niet bij neer wil leggen. Waar ik opnieuw een missie zie voor onze partij, voor de ChristenUnie.

Zelf werd ik politiek actief omdat onrecht me diep raakte. Toen ik ‘s morgens op pad ging om college te volgen in Utrecht en vrolijk de portiek uit stapte van mijn studentenkamer. En daar een dakloze man zat wakker te worden in de ochtendschemering. Weg vrolijkheid, wat een contrast. Toen ik fietste langs het Zandpad in Utrecht, destijds de plek van raamprostitutie in de stad, en Oost-Europese jonge vrouwen van mijn leeftijd in onvrijheid zag. Toen kleinere ondernemers bij de grote contracten met projectontwikkelaars moesten wijken, en alleen de grootwinkelbedrijven over bleven. Ik werd politiek actief voor de ChristenUnie omdat deze wereld anders bedoeld is. Omdat we geschapen zijn voor elkaar, om de ander recht te doen. En wat is het een voorrecht om dan in een politieke beweging actief te worden die mensen recht wil doen. Om te werken aan een dienstbare overheid met oog voor mensen. Een samenleving die omziet, die niet leeft voor de winst, maar die mensen écht ziet staan.

Die drive is niet veranderd, de tijden wel en dat vraagt veel van ons allemaal. Want de gesprekken die ik tot nu toe heb gehad, drukken me met de neus op de feiten. Veel gesprekken over politiek, maar niet dat we een dienstbare overheid hebben. Dat mensen zich niet gezien voelen. Integendeel zelfs. Ik hoor van goede voorbeelden, maar te vaak van de plekken waar de overheid -en meestal met de beste intenties- ver af staat van mensen. Waar ze doorverwijst en nog eens doorverwijst. Over hardvochtige regels, zonder ruimte om af te wijken. Over mensen die tussen de stelsels in landen en waar geen oplossing gezocht of gevonden wordt. Over een wereld waar een systeem belangrijker lijkt dan mensen.

Daarmee heeft de hele politiek huiswerk en daarmee hebben we als partij huiswerk.
Want alleen als de overheid haar macht dienstbaar maakt om recht te doen, alleen dan kunnen we samen leven in vrede. En daarom zal de ChristenUnie altijd moeten staan voor een politiek die begint bij luisteren, voor een overheid die durft te dienen en daadwerkelijk recht brengt. Zo willen we een politieke beweging zijn vanuit de hoop.

Niet beleid op afstand bedenken en over mensen heen storten, maar plannen maken mét mensen. Om de tafel mét iedereen. Dat deden we via de keukentafelgesprekken en ik wil daarmee doorgaan. Piet Adema doet dat nu als minister via de gesprekken rond een landbouwakkoord. Dat is niet eenvoudig en daar liggen de grote vragen in alle scherpte op tafel. Maar ik geloof dat de enige manier is om elkaar te spreken, het is onze opdracht om de ingewikkelde punten op tafel te leggen en te zoeken naar de weg vooruit.

ChristenUnie-vertegenwoordigers in provincies en waterschappen gaan zich nu inzetten voor dié weg vooruit. Voor een dienstbare overheid die luistert. Een overheid die recht doet en een land waar mensen voor systemen gaan. Ik wens hen in hun werk veel wijsheid en bovenal zegen.

De afgelopen weken hebben vele gedreven ChristenUnie-leden zich het vuur uit de sloffen gelopen voor een blauwe campagne. Het was geweldig om met jullie op te trekken. Jullie enthousiasme was inspirerend. Ook op deze plek dank voor jullie inzet!

Ja, we hebben huiswerk. Ja het doet pijn dat er stemmenverlies was op tal van plekken, ook daar waar traditioneel veel mensen altijd voor christelijke politiek gekozen hebben. En juist dan… op al de plekken waar ik de afgelopen campagneweek kwam, wisten de ChristenUnie-mensen dat het geen eenvoudige tijden gingen worden. En toch proefde ik overal het verlangen om hoop te brengen, recht te doen en vrede te zoeken. Zo gaan we aan de slag en ons huiswerk maken. In het gebed dat we zo tot zegen mogen zijn in een verdeeld land. Al ons werk heeft pas zin als de Here het wil zegenen. Dank voor al uw gebeden, juist om Zegen, om zo te mogen dienen. Daar begint het!

Bidt u met mij mee om wijsheid en inzicht? Voor ons land, voor bestuurders, voor ons als partij? Voor de nieuw gekozen Statenleden en Waterschappers en de onderhandelingen op veel plaatsen?

Bidden én werken. Zo gaan we de komende periode in. De uitdagingen zijn groot, maar die gaan we aan in vertrouwen op Hem. Met hoopvolle politiek, opnieuw aan tafel om recht te doen en vrede te zoeken.

Dank voor uw steun en een hartelijke groet in verbondenheid,

Portret Mirjam Bikker in cirkel

Mirjam Bikker
Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

  • Nico over de zorg voor mensen met 'long covid'
  • Commissie Partijvisie en vacature Onderzoekssecretaris
  • Social media overzicht
  • Openstaande vacatures

Zorg voor mensen met 'long covid'

Er zijn weinig onderwerpen waar ik meer mails over krijg sinds ik Kamerlid ben dan over long covid. Mensen schrijven over hoe hun leven, of dat van hun kind, plots tot stilstand kwam. Over hoe werk en vriendschappen tot een minimum werden beperkt. Hoe een actief leven nu is teruggebracht tot bed en bank. En hoe ze zich in de steek gelaten voelen. Soms door hun naaste omgeving, of door zorgverleners, maar voornamelijk door de politiek.

Mede daarom ben ik van plan om een rondetafelgesprek te organiseren met (evarings)experts. Zo hoop ik de wereld van patiënten en die van de Haagse politiek waar de besluiten vallen dichter bij elkaar te brengen.

Lees hier de blog van Nico

Commissie Partijvisie en vacature Onderzoekssecretaris

Binnen de ChristenUnie wordt er op veel plekken nagedacht over onze visie op concrete vragen. Of het nu gaat om de sociale rechtvaardigheid, recht en veiligheid, de zorg of duurzaamheid en klimaat, vanuit onze beginselen willen we voortdurend nadenken over christelijk-sociale antwoorden op de vragen van morgen. 

Om het nadenken hierover door bestuurders, WI, netwerken en andere meedenkende leden bij elkaar te brengen, heeft het Landelijk Bestuur besloten een pilot te starten van 1 jaar met de Commissie Partijvisie. Deze commissie krijgt als opdracht om:

  • De visie- en ideevorming binnen de partij te coördineren en aan te jagen.  
  • De afstemming tussen de diverse bestuurslagen, geledingen en netwerken te versterken. 
  • Een aantal ‘position papers’ op te leveren waar de partij en specifiek de verkiezingsprogrammacommissie haar voordeel mee kan doen. 

De commissie bestaat uit een aantal leden met ruime ervaring binnen en buiten de partij en adviseurs vanuit de diverse geledingen. De commissie wordt nu samengesteld en de beoogde termijn is van juni 2023 t/m juni 2024. Daarna zal het LB deze pilot evalueren. 

Vacature Onderzoekssecretaris Commissie Partijvisie
De commissie wordt ondersteund door een onderzoekssecretaris in dienst van het Wetenschappelijk Instituut. Vanaf vandaag kunt u solliciteren op deze positie via deze link. De deadline is 4 april.  

 

Ruimte voor geloof, hoop en liefde

Kies je voor de ChristenUnie, dan kies voor een partij die gaat voor ruimte om samen te leven, ruimte voor de schepping en ruimte voor stad en platteland. Vanuit een politiek die gegrond is in geloof, hoop en liefde. Doe je mee?

Ga naar het bericht op Instagram

Bedankt voor je stem!

Wil je ons blijven steunen? Word dan lid!

Dankzij onze leden kunnen de vertegenwoordigers in de provincie en waterschappen hun werk blijven doen en daar hebben ze jou ook bij nodig! Voor 5 euro per maand kun je lid worden en help je de ChristenUnie een nieuwe generatie van politici op te leiden en hoopvolle campagnes te voeren. Samen maken we vol overtuiging werk van onze christelijk-sociale idealen. Help je mee? Word lid via christenunie.nl/wordlid

Ga naar het bericht op Facebook

Openstaande vacatures

Momenteel zijn er enkele verschillende vacatures:

Deel deze vacatures vooral met mensen die hier mogelijk interesse in hebben.

 

Agenda