Kijkt u morgen mee naar ons congres?

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Mijn oudste dochter Anne verslond vroeger de kinderboeken van C.S. Lewis. Spannende verhalen over het mysterieuze rijk Narnia, bevolkt door ridders, trollen, heksen, reuzen en vooral de leeuw Aslan. In één verhaal raken de kinderen verloren in een donkere wereld diep onder de grond, zonder zon, zonder bomen en gras en vooral zonder hoop. In een indringende passage praat de kwaadaardige koningin van dat land op de kinderen in en probeert ze hen te doen geloven dat al het mooie en goede van de bovenwereld niet bestaan. Die zon, de sterrenhemel, Narnia en de leeuw Aslan, ze zijn volgens de kwade koningin alleen maar kinderlijke fantasieën. ‘Vooruit allemaal naar bed. Dan beginnen we morgen een verstandiger leven’, zegt ze tegen de kinderen.

Op het nippertje spreekt de reisgenoot van de kinderen de kwade koningin tegen. Hij weigert te geloven dat haar sombere, donkere land de enige wereld is. Hij vertelt de woedende koningin dat hij blijft leven als een inwoner van Narnia, dat hij blijft zoeken naar de bovenwereld en blijft strijden aan de kant van Aslan. ‘Wanneer we een wereld kunnen bedenken die mooier, liefdevoller en rechtvaardiger is, dan zijn we ook bedoeld voor die wereld’, zegt hij gepassioneerd.

C.S. Lewis leerde miljoenen kinderen zo op een prachtige manier om vast te houden aan een visioen van het goede. Al zegt iedereen dat het niet kan, dat die mooie en goede wereld niet bestaat. Dan toch!

Morgen hebben we als partij ons online congres en krijgen tientallen prachtige mensen het vertrouwen van duizenden partijleden om hun plek in te nemen op onze kandidatenlijst van de Tweede Kamer. Die kandidaten hebben zichzelf uiteraard de vraag gesteld: waarom doe ik dit? Want politiek kan pittig zijn, je kunt zwaar bekritiseerd worden, je zet jezelf vol in de wind. Dat hebben we de afgelopen weken weer volop gemerkt. En waarom zetten we toch die stap naar voren en steken we onze nek uit?

De diepste reden is het geloof dat C.S. Lewis beschreef. We zijn geraakt door de verschijning van de leeuw Aslan, Lewis’ verbeelding van Christus. We weten ons gedreven door een visioen van het goede. We geloven dat we burgers zijn van een ander koninkrijk en daarom geroepen zijn om hier en nu tekenen van hoop op te richten.

Al roept iedereen om ons heen dat we dromers zijn als we strijden voor een rechtvaardiger wereld zonder hardnekkige schulden en armoede, dan nog komen we met een schuldenplan.
Al rollen mensen met hun ogen als we willen gaan voor een wereld zonder de ellende van verslaving, dan nog komen we met een plan voor een drugsvrije samenleving.
Al noemen mensen het achterhaald als we ons verzetten tegen mensenhandel en prostitutie, dan nog helpen we vrouwen afscheid te nemen van die ijzige wereld.
Al vindt de halve wereld dat onderwijsvrijheid moet worden ingeperkt, dan nog staan we pal voor de vrijheid om je met hart en ziel in te zetten voor christelijk en andere vormen van bijzonder onderwijs.

We houden vast aan een visioen van het goede. We willen bijdragen aan buurten, dorpen en steden waar mensen zorgen voor elkaar. We zetten ons in voor een land waar we de schepping koesteren en we een economie hebben die draait om mensen. Een wereld met vrijheid om te geloven en te zijn wie je bent. We zijn geroepen om brengers van hoop zijn. In al die lokale fracties, in de Tweede en Eerste Kamer en in het kabinet willen we vasthouden aan dat visioen van het goede.

Morgen geven we vijftig kandidaten ons vertrouwen tijdens het online congres. Ik zou het heel mooi vinden als u dat vanuit huis digitaal meebeleeft. Dat kan morgen op youtube.com/christenunie. Mag ik u vragen om deze kandidaten heen te staan de komende tijd? Hen te steunen in de campagne? Voor hen te bidden om vrijmoedigheid, wijsheid en plezier?

En mag ik u vragen om te bidden voor ons land? De campagne zal breuklijnen mogelijk verdiepen en polarisatie aanwakkeren. Maar hoe pittig het ook gaat worden, wij mogen ons laten leiden door de hoop die in ons is en willen des te meer vasthouden aan het geloof in het visioen van het goede.

In verbondenheid,

GJS nieuwe foto uitgeknipt in rondje.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Programma van ons congres

Om 11:00 uur begint het centraal programma, met onder meer een speech van Gert-Jan Segers, een inspirerende bijdrage van Carola Schouten en muziek van Matthijn Buwalda en Eline Segers. Aansluitend, rond 12:00 uur, start een talkshow waarbij hoofdpersonen van de dag aanschuiven en geïnterviewd worden door Klaas van Kruistum.

Klik zaterdagochtend hier voor de uitzending.
Na afloop is het congres ook terug te kijken via dezelfde link.

Armoede en schuldenplan

ChristenUnie en PvdA lanceren deze week samen een actieplan: 14 voorstellen tegen armoede en schulden. We willen armoede voorkomen, de schuldenindustrie aanpakken en sneller naar schuldenvrije toekomst.

Lees verder

Uitspreken tegen anti-Israëlstem bij VN

"Het is een grote ergernis van mij. In de Mensenrechtenraad van de VN worden keer op keer resoluties aangenomen, exclusief gericht op de veroordeling van Israël. De teller van dit jaar staat inmiddels op zeven. De democratische rechtsstaat Israël voert daarmee volgens deze VN-raad de lijst van mensenrechtenschenders aan. Geen enkel land is zo vaak veroordeeld. Beruchte staten als Saoedi-Arabië en China zelfs nooit. Dat is absurd."

Lees het blog van Joël Voordewind

Ons belastingstelsel is stuk.. en daarom presenteert de ChristenUnie een nieuwe

"Ons belastingstelsel is stuk. Het is veel te ingewikkeld geworden, het is niet rechtvaardig en het is veel te individualistisch. Vandaag presenteren wij als ChristenUnie met overtuiging en gepaste trots ons – door het Centraal Planbureau doorgerekende – voorstel (PDF) voor een grondige belastinghervorming."

Lees het blog van Gert-Jan Segers

Perspectief voor IS-slachtoffers

"Ik wil dat Nederland deze kwetsbare vluchtelingen, slachtoffers van IS – voornamelijk dus vrouwen en kinderen – te hulp schiet. Ook al lijkt het gevaar grotendeels geweken, we mogen hen niet vergeten. In vluchtelingenkampen kunnen ze vaak niet terecht. Ze worden er met de nek aangekeken. De specifieke hulp die ze hard nodig hebben ontbreekt. "

Lees de blog van Joël Voordewind

De moord op Samuel Paty is vreselijk, maar ... Dat ‘maar’ is nu immoreel

"En natuurlijk waren ze er weer. De onvermijdelijke maar-zeggers. Die moorden zijn vreselijk, maar vrijheid is ook niet bedoeld om miljoenen moslims te beledigen. 'Je suis professeur', maar Macron en andere politici moeten nu niet verder polariseren. Deze maar-zeggers spelen met vuur."

Lees de column van Gert-Jan Segers

De vrijheid om jezelf te zijn

"Er is commotie ontstaan over een ouderverklaring waarin reformatorische scholen zouden vragen om ‘homoseksualiteit af te wijzen’. We krijgen daar als ChristenUnie-fractie veel vragen over en ik beantwoord die graag."

Lees de blog van Gert-Jan Segers
 

Meer nieuws

Verschil en vrijheid

"De discussie over de vrijheid van onderwijs is opnieuw flink opgelaaid. En iedereen lijkt er een mening over te hebben. De beweringen die gedaan worden en de beeldvorming kloppen niet altijd. En we zien met eigen ogen dat artikel 23 bij een groot deel van het parlement niet in veilige handen is."

Lees de blog van Eppo Bruins

 

Investeer in komst van de Lelylijn

"De Lelylijn moet een snelle verbinding garanderen tussen Noord-Nederland en Amsterdam; van Groningen via o.a. Emmeloord en Lelystad naar Amsterdam."

Lees de blog van Stieneke van der Graaf

 

 

Geen wapenverkoop meer aan Turkije

"Keer op keer gaat Turkije over de schreef. Het is onbestaanbaar dat landen in de Europese Unie aan Turkije wapens verkopen, waarmee het land vervolgens mensenrechten schendt."

Lees de blog van Joël Voordewind

 
 

Kamer wil 2 miljoen voor VN-gezant godsdienstvrijheid

 “De VN-gezant speelt een belangrijke rol in het bevorderen van geloofsvrijheid. En dat is hard nodig: wereldwijd staat godsdienstvrijheid onder druk. Dit is onbestaanbaar. We moeten opkomen voor hen die worden vervolgd vanwege hun geloof, waar ook ter wereld."

Lees de blog van Joël Voordewind

 

Laat mensen in de prostitutie niet vallen

"Al eerder vroeg ik aandacht voor mensen die nu het besluit nemen om uit de prostitutie te stappen. Een meerderheid van de Kamer stemde toen voor de motie die regelt dat er voor gemeenten een handreiking komt om deze vrouwen te helpen. "

Lees de blog van Stieneke van der Graaf

 

ChristenUnie: Kabinet investeer in Noord-Nederland door JTF gelden toe te kennen

"De in potentie ‘honderden miljoenen’ moeten wat de ChristenUnie betreft geïnvesteerd worden in de energietransitie en groene waterstofeconomie in Noord-Nederland."

Lees de oproep van Stieneke van der Graaf & Carla Dik-Faber