De weken voorafgaand aan Prinsjesdag zijn in Den Haag vaak rustig. Het is een tijd van voorbereiding en plannen maken. Dit jaar is dat totaal anders.

Een bewogen Haagse dag

Beste ChristenUnie-vrienden,

De weken voorafgaand aan Prinsjesdag zijn in Den Haag vaak rustig. Het is een tijd van voorbereiding en plannen maken. Dit jaar is dat totaal anders.

Gisteren was het een bewogen Haagse dag die eindigde met het aftreden van Minister Sigrid Kaag.

We begonnen de dag met de presentatie van een plan om te zorgen voor een verhoging van de zorgsalarissen. Dit voorjaar is er een stevig SER advies uitgekomen om daaraan te werken met draagvlak van werkgevers en werknemers in de zorg. Samen met de SP presenteerde Mirjam Bikker haar voorstel om daarin een eerste stap in zetten en kreeg daarvoor steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Die eerste stap voor een betere beloning is hard nodig, zeker in deze coronatijd.

Het was ook de dag van een complex debat over de strijd tegen het coronavirus. Onze inzet was en is dat we tijdens de bestrijding van dit virus tweedeling in de samenleving moeten voorkomen. Dat bepaalt onze bezwaren tegen het steeds breder invoeren van de coronapas waardoor veel mensen in onze samenleving het gevoel hebben dat zij steeds meer tweederangsburgers worden. Nu is het zo belangrijk dat we elkaar vasthouden en ons best doen om groeiend wantrouwen tegen te gaan. Bovendien zien we nog andere minder ingrijpende manieren om het virus te bestrijden waarbij we de samenleving met minder wantrouwen en meer vertrouwen tegemoet treden. Daarom stemden we tegen dit kabinetsvoorstel.

Maar de dag stond het meest in het teken van het zware debat van woensdag over de evacuatie van onze mensen uit Afghanistan. In de afgelopen maanden is er veel misgegaan in de voorbereiding van die evacuatie. Het pijnlijke gevolg is dat er mensen die rekenen op onze bescherming nu in levensgevaar zijn. Nederland liet mensen achter op wie onze militairen jarenlang hebben gerekend.

Gisteren lagen er diverse moties voor over deze pijnlijke gang van zaken. De vertrouwensvraag was wat ons betreft niet aan de orde en daarom stemden wij tegen de motie van wantrouwen die door de SP was ingediend. Een motie van de PvdA keurde het handelen van de bewindspersonen af. Na bestudering van de feiten en een grondige afweging konden we niet anders dan steun geven aan de moties van afkeuring waarmee het handelen van ministers Kaag en Bijleveld wordt afgekeurd.

De beide moties werden aangenomen en beide ministers maakten hierna een verschillende afweging. Minister Bijleveld besloot aan te blijven en minister Kaag trad terug. Ik respecteer beide besluiten en dank Sigrid Kaag voor wat ze in dit ambt voor ons land allemaal heeft betekend.

Het is daarmee een aangrijpende dag geworden. De keuzes die we moesten maken raakten mensenlevens, in Den Haag, in Afghanistan en in heel Nederland. Dat maakte de keuzes ook zwaar.

Op zo’n dag ben ik dankbaar voor ons hechte team. Samen voeren we intens overleg en zoeken we naar wijsheid om de juiste keuzes te maken voor ons land. Samen zoeken we naar manieren om recht te doen. Daarin weten we ons allemaal gedragen door uw meeleven en uw gebeden. Dat doet ons goed.

Daarom krijgt u ook deze nieuwsbrief. Om u op de hoogte te houden van onze afwegingen. Om uitleg te geven over de keuzes en om juist in deze bewogen Haagse week te kunnen zeggen: dank u wel voor uw steun.

Een hartelijke groet in verbondenheid,

Gert-Jan Segers - in cirkel.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Tweedeling voorkomen

Mirjam Bikker: "Een nieuw kruispunt waar we op staan. Zo voelt het nu de vaccins werken, minder mensen ziek zijn en de besmettingscijfers lager en stabiel. Langzaam maar zeker komt het moment dat we de sprong kunnen maken naar het loslaten van de maatregelen. Maar dat betekent ook nieuwe keuzes. Eén van die keuzes is de invoering van de coronatoegangspas. Voor de ChristenUnie-fractie gaat de uitbreiding coronatoegangsbewijzen te ver. Waarom? In deze blog neem ik u graag mee in onze overwegingen."

Lees hier de blog van Mirjam Bikker

Verklaring over moties van afkeuring Afghanistan-debat

"Maar als controleur van de regering moet de Tweede Kamer zich ook uitspreken over een belangrijke politieke vraag: is het handelen door de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie ook hen, in hun ambt, aan te rekenen? Is het handelen van de bewindspersonen afkeurenswaardig? Dat zijn vragen die ik, en met mij de fractie van de ChristenUnie, niet lichtvaardig opneem."

Lees de verklaring van Don Ceder

600 miljoen voor betere salarissen in de zorg

Mirjam Bikker: "Gisteren deed ik samen met de SP het voorstel om de salarissen in de zorg, dus voor verzorgenden en verpleegkundigen, nu echt structureel te verhogen. En goed nieuws! Een Kamermeerderheid steunde ons voorstel."

Lees meer

We gaan sneller, slimmer en socialer woningen isoleren

Pieter Grinwis: "Ik weet nog hoe ik voor het eerst woningen in de wijken Moerwijk en Morgenstond binnen kwam die zo slecht geïsoleerd, tochtig en vochtig waren, dat de bewoners en hun kinderen er ziek van werden."

Lees meer over het Nationaal Isolatieprogramma