Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Terugblik op een intensief politiek jaar

Beste ChristenUnie-vrienden,

Het politieke jaar zit er op. Net als het schooljaar beginnen we in Den Haag in september en sluiten we af in juli. En u zult vast begrijpen dat dit het meest intensieve jaar is geweest dat ik tot nu toe heb meegemaakt. Vorig jaar zijn we bijna de hele zomer doorgegaan met onderhandelen, waarna het nieuwe kabinet in oktober alsnog op het bordes stond.

Naast het gewone werk zijn er nu een hoop extra afspraken bijgekomen. Zo overleggen we een paar keer per week met onze collega-coalitiepartijen, omdat er met vier zeer verschillende partijen nog genoeg stof is om over in discussie te blijven. Er gaat er geen week voorbij of we krijgen de gelegenheid om voor of achter de schermen bij te sturen en impact te hebben.

Ik kreeg dit jaar natuurlijk regelmatig ook de waaromvraag: Waarom al die moeite om verantwoordelijkheid te nemen? Waarom niet gewoon met meer vrijheid als oppositiepartij profiel opbouwen? Ik wijs dan steeds vaker naar deze lijst met concrete resultaten van deze eerste periode. 

We werken er hard aan om die lijst de komende jaren aan te vullen met mooie resultaten waar honderdduizenden mensen daadwerkelijk mee geholpen worden. Bijvoorbeeld hoe onze staatssecretaris Paul Blokhuis samen met organisaties als Siriz aan de gang is met een actieplan voor het verbeteren van de preventie van en hulp bij onbedoelde zwangerschap. Belangrijk werk dat verschil kan maken. En in het regeerakkoord staan nog meer veelbelovende plannen die we nu ook waar willen maken.

Voor nu gaan wij de zomer in, met werkbezoeken en nieuwe afspraken maar ook de tijd om bij te komen en ons te richten op familie, vrienden en een stapel boeken die steeds hoger wordt.

Vanaf september zal ik u via deze weg weer op de hoogte houden van onze vorderingen in het Haagse. In de tussentijd plaats ik geregeld wat berichten op mijn Facebookpagina, u bent ook daar van harte welkom!

Ik wens u een goede zomer, en wil u wederom bedanken voor uw steun in het afgelopen jaar. Dankzij u kunnen wij ons werk doen en zo relevant zijn voor de mensen om ons heen. Daar zijn we uiteindelijk voor geroepen.

Hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 

Resultaten van ons werk als coalitiepartij

Juli 2018

Juni 2018

Mei 2018

Klik hier voor méér resultaten van het afgelopen politieke jaar

Een historische stap vooruit in de zorg voor onze schepping

Drie jaar geleden was ik erbij toen in Parijs onderhandeld werd over het klimaatakkoord. Een historisch moment. Kamerbreed stonden we daar. Nu staan we hier opnieuw, met zeven partijen. Coalitie en oppositie trekken samen op om een ambitieuze Klimaatwet te presenteren. Opnieuw een historisch moment. We leggen onze ambities vast. Niet alleen voor de komende jaren, maar ook voor de komende generaties.

> Lees verder

ChristenUnie en CDA: inburgeren is meer dan taal en werk

De ChristenUnie en het CDA willen dat er in alle gemeenten goede en uitgebreide culturele inburgering en een adequaat aanbod van materiaal komt. De nieuwe inburgeringsplannen zijn volgens de partijen van beide Kamerleden ‘heel goed, maar eenzijdig gefocust op werk en taal; terwijl die nog niet leiden tot begrip voor onze waarden, rechtsstaat en omgang met vrijheden’.

> Lees verder

Onze inzet voor een rechtvaardig kinderpardon en een rechtvaardiger asielbeleid

Zaterdag 7 juli was een rotdag. Het Oekraïense gezin Andropov met drie in Nederland opgegroeide kinderen, stapten noodgedwongen op het vliegtuig naar Kiev, de hoofdstad van het land waar zij vandaan komen, maar dat voor de kinderen een onbekende plek is.

Klik hier om de rest van dit stuk van Joël Voordewind te lezen

Als je geest een labyrint wordt en woorden je ontvallen (column ND)

'Eerlijk gezegd had ik nog nooit van Michel Van Dousselaere gehoord en hoewel hij nog leeft, zal ik deze Vlaamse acteur ook nooit meer kunnen zien spelen. Maar na het zien van de documentaire over hem zal ik zijn wanhopig vriendelijke blik ook niet snel meer kunnen vergeten' 

Klik hier om de rest van de column van Gert-Jan Segers te lezen

Ruimer kindgebonden budget: meer geld voor meer gezinnen

Het kabinet trekt extra geld uit voor de financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen. De meeste gezinnen die nu al recht hebben op het kindgebonden budget gaan erop vooruit. Daarnaast krijgen méér gezinnen recht op het kindgebonden budget, doordat de inkomensgrenzen hiervoor worden verruimd.

> Lees verder

Kabinet: regionale gevangenissen ontzien bij inkrimping

De ChristenUnie is blij dat het kabinet officieel bekend heeft gemaakt dat de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel open blijven. De ChristenUnie dringt al jaren aan op de toezegging dat deze gevangenissen open kunnen blijven, waardoor honderden banen behouden blijven. 

> Lees verder