Want het doet ertoe welke partijen straks invloed hebben in de gemeenteraad.

Stem ChristenUnie!

Er staat deze gemeenteraadsverkiezingen veel op het spel. Tegenstellingen in de samenleving nemen toe. Het klimaat verandert als gevolg van onze levensstijl. Mensen die hulp nodig hadden, konden lang niet altijd rekenen op de overheid.

Juist in deze tijd kan de ChristenUnie een belangrijke rol spelen. Een sterk christelijk-sociaal geluid maakt het verschil voor mensen in uw gemeente, uw stad, dorp, wijk, uw straat.

Of het nu gaat om het omzien naar ouderen en kwetsbare groepen, het aanpakken van de wooncrisis, zorg voor de schepping, het tegengaan van schulden of de strijd tegen mensenhandel: het doet ertoe welke partijen straks invloed hebben in de gemeenteraad.

Stem daarom 14, 15 of 16 maart op de ChristenUnie!

Gert-Jan Segers
Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie