Er zal áltijd hoop zijn

Beste vrienden,

De donkere wolken van corona trekken langzaamaan een beetje weg. We zijn nog steeds niet zonder zorg, dat blijkt dit weekend wel weer, maar de dreiging van corona en de druk van de maatregelen staan iets meer op de achtergrond. De ongekende storm waarvoor we moesten schuilen, is afgezwakt tot een nog steeds stevige wind. We leven tussen de hoop dat ook die gaat liggen en de vrees dat hij weer aantrekt, maar voor nu merken we hoe fijn het is dat het leven weer normaler wordt en we elkaar weer vaker zien en spreken zonder gehinderd te worden door een schermpje.

Het zijn die omstandigheden waar we momenteel allemaal mee te maken hebben en waaronder Pieter, Don, Mirjam, Carola, Arie, Paul en ik de afsluiting van het politieke seizoen meemaakten.

Schade
We overzien al een deel van de schade die er veroorzaakt is, waar de politiek de komende jaren mee aan het werk moet. Niet alleen onze gezondheid en onze economie hebben klappen opgelopen. Het ergste is: onze ménsen hebben klappen opgelopen. Medewerkers in de zorg, het onderwijs, andere publieke sectoren. Ondernemers, ZZP’ers, iedereen die (en dat was echt zo’n beetje iedereen) ineens voortdurend thuis zat.

Met de klappen die zij en wij allemaal opvingen, hebben we ook als samenleving, als land en als partij klappen opgelopen. We gaan tijden van wederopbouw tegemoet, waarin we proberen te helen wat stuk ging, maar waarvan we de littekens wellicht altijd zullen dragen. Ik zei al: niet zonder zorg; maar ook nóóit zonder hoop!

Digitaal spreekuur
Ik noem in het rijtje bewust ook de partij. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik snak naar ontmoeting. De zaaltjes, de congressen, de bijeenkomsten met leden. Veel kon digitaal doorgaan en het goede daarvan willen we behouden als we bijvoorbeeld na de zomer als Kamerleden starten met een wekelijks digitaal spreekuur waarin we van regio naar regio gaan.

We zijn elkaar nooit kwijtgeraakt, maar de grotere afstand voelen we allemaal. Onze partij leeft van de persoonlijke, fysieke ontmoeting tussen mensen met hetzelfde kloppend hart. En dus willen we het land weer in, elkaar weer in de ogen kijken. Er is veel gebeurd en we hebben elkaar veel te vertellen.

Constructieve politiek
Bijvoorbeeld over de politieke situatie waarin ons land zich bevindt. Op het laatste online congres blikte ik al terug op een interview dat teveel als een persoonlijke aanval op Mark Rutte overkwam. Toen heb ik ook onze positie verhelderd: we staan niet vooraan als het gaat om coalitiedeelname, er moet in ieder geval een breuk komen met de bestuurscultuur van de afgelopen jaren en daar kunnen we ook als oppositiepartij constructief aan bijdragen. En op dat standpunt sta ik en staan we als fractie nog steeds.

Later kwam daar bij dat D66 ons als niet wenselijke coalitiepartner bestempelde, wat voor zover ik weet eveneens nog steeds overeind staat.

Tegelijkertijd verkeert ons land steeds meer in een politieke impasse. Het politieke midden is smal, de flanken vol eigenbelangpartijen steeds breder. Partijen sluiten elkaar uit of houden krampachtig aan elkaar vast uit angst voor electorale gevolgen in de toekomst, met een onmogelijke coalitiepuzzel nu als resultaat. Juist nu we een overheid nodig hebben die er voor de burger is, lijkt Den Haag vooral met zichzelf bezig.

En de ChristenUnie dan?

Volgens mij vraagt dit niet van ons om de legitieme bezwaren die we tegen coalitiedeelname hebben, gewoon maar te laten varen. Die bezwaren zijn er en mogen er zijn.

Het vraagt van ons wél om constructieve politiek. Politiek die opbouwt, in plaats van afbreekt. Perspectief, in plaats van blokkades. Moed, in plaats van angst. Hoop, in plaats van cynisme. Verantwoordelijkheid, in plaats van gemakkelijkheid.

Dat betekent dat we altijd, in welke rol dan ook, bij willen dragen aan ons land, aan onze samenleving en aan de mensen die die samenleving vormen. Bijvoorbeeld door zélf met plannen te komen waarmee we de overheid weer dienstbaar maken aan burgers, in plaats van andersom. Met die plannen komen we binnenkort naar buiten en ik hoop dat we ook daarmee het verschil kunnen maken, zelfs – of misschien wel: juist – in dit politieke interbellum.

Zomer
Het was een roerig politiek seizoen. Corona, bovenal, maar ook campagne, verkiezingen, vertrekkende politieke vrienden en nieuwe Kamer-kameraden.

We gaan de zomer in en als het even kan, ga ik ergens op een berg zitten, boeken lezen, verwerken wat is geweest en nadenken over wat komen gaat. Wie weet waait het of stormt het zelfs. Wie weet trekken de donkere wolken over, maar met een zilveren randje van de zich aankondigende zon er omheen.

Ook nu zullen er zorgen zijn, maar er zal áltijd hoop zijn.

Met een hartelijke groet, in verbondenheid,

Gert-Jan Segers - in cirkel.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Elk kind verdient een ontbijt

"Hoewel Nederland één van de meest welvarende landen is van Europa, groeit op dit moment één op de tien kinderen op in armoede. Kinderarmoede is een stille ramp en vraagt om aandacht en actie."

Lees meer over de initiatiefwet van Don Ceder

Doe recht aan héél Nederland, aan alle regio’s!

"Laat overheidsbeleid inzetten op economische groei en bloei in héél Nederland. Benut niet alleen de kansen in de Randstad. De regio verdient beter! De inrichting van het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het WopkeWiebes-fonds, is hiervoor de volgende testcase."

Lees het blog van Pieter Grinwis

Actie tegen seksuele uitbuiting

"We moeten er alles aan doen om klanten online op te sporen en aan te pakken, dat gebeurt nu nog echt te weinig. Daarom hebben wij het kabinet gevraagd om uiterlijk in het najaar aan de slag te gaan met lokprofielen en webcrawlers. Ons voorstel kreeg vervolgens steun van een meerderheid van de Kamer." 

Lees het blog van Mirjam Bikker

Staatssecretaris moet in schrijnende asielzaken weer kunnen afwijken

"Het gaat om rechtvaardig beleid met oog voor de meest schrijnende gevallen. Zo is het vreemdelingenrecht bedoeld. De terugkeer van de discretionaire bevoegdheid is daarbij geen silver bullet, maar een noodzakelijk ventiel als regels onverhoopt anders uitpakken dan bedoeld."

Lees het blog van Don Ceder

Als goede mensen niets doen (ND-column)

"Als we onze vrijheid en democratie kwijtraken, dan zal dat zijn omdat te weinig mensen bereid waren die te stutten en te veel mensen langs de kant stonden te roepen dat het mis ging. Alles wat daarvoor nodig is, zijn goede mensen die niets doen."

Lees de ND-column van Gert-Jan Segers
 

Meer nieuws

De ketenen zijn verbroken

"Keti Koti betekent letterlijk: de ketenen zijn verbroken. Een bijzondere dag voor veel inwoners van ons koninkrijk, voor voormalige Nederlandse kolonie Suriname en ook voor mij."

Lees het blog van Don Ceder

 

Openheid nodig bij afhandeling schade toeslagenaffaire

De overheid heeft grote steken laten vallen in de toeslagenaffaire. Dit heeft geleid tot ongekend onrecht voor duizenden gezinnen. Het is nu onze gezamenlijke opdracht om alles in het werk te stellen dat onrecht te herstellen.

Lees het blog van Pieter Grinwis

 

Wat blijft er aan het eind van het leven over van een mens?

"In de gewelven van de Ridderzaal hebben we soms gelachen om de verhalen over Meindert Leerling, onze dank voor zijn leven uitgesproken en God daarvoor gedankt." 

Lees het blog van Gert-Jan Segers

 

Steun ons werk: word lid!

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen impact hebben met onze idealen. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we hoopvolle campagnes kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid?

Word nu lid en ontvang als welkomstcadeau het boek 'De verloren zoon' van Gert-Jan Segers.

Meer informatie