Aandacht voor wat echt telt

Beste ChristenUnie-vrienden,

Ik schrijf jullie omdat vandaag m’n manifest ‘Aandacht voor wat echt telt’ verschijnt en er een heel mooi spotje van ons uitkomt. Een mooie dag dus. Maar de rookwolken van de branden in kamp Moria op Lesbos overschaduwen nu veel van wat er politiek hier gebeurt..

Nadat de hartverscheurende berichten vanaf dit Griekse eiland ons bereikte, hebben velen van jullie ons gemaild en via sociale media ons aangemoedigd om te doen wat we kunnen om de meest kwetsbaren daar te helpen. Vandaag is er een debat en daar zal Joël Voordewind voor de schermen zijn hart laten spreken. Hij is verschillende keren op Lesbos geweest en de ellende zelf gezien. Als er een Kamerlid is dat gemotiveerd is om hoop in de wanhoop te brengen, dan is het wel Joël. Weet dat we dat tegelijkertijd ook achter de schermen doen wat we kunnen om meer te helpen en ook als Nederland onze bijdrage te leveren. Ook meer dan de eerste hulp die het kabinet vandaag al toezegde. Op hoop van zegen..

Manifest
Vandaag pleit ik in mijn manifest voor aandacht voor wat echt telt. Juist in deze coronacrisis ben ik zelf ook weer intensief gaan nadenken over waar het in ons leven nu echt op aankomt. Er was vreselijk lijden, angst en we zagen de waarde van gezondheid en ons leven.

De momenten die voor mij het meest dierbaar zijn, zijn die met mijn gezin rond de keukentafel, met vrienden aan een goede maaltijd, met collega’s onderuitgezakt, brainstormend aan de koffie. Momenten waarop ik ervaar wat we samen delen, waar we samen voor vechten. Ik heb zelden het gevoel dat ik nog harder moet werken en vaker moet vergaderen. Maar het schrijnt nog steeds als ik bedenk dat ik een inmiddels al overleden vriend bij leven veel te weinig heb gezien en gesproken. Want ook vriendschap is wat echt telt.

Het manifest ‘Aandacht voor wat echt telt’ verschijnt vandaag. Onze leden krijgen het vanzelf thuisgestuurd, maar mocht u (nog) geen lid zijn dan kunt u het hier gratis aanvragen. Het gaat over plannen, keuzes, hoop voor ons land en mijn verlangen om daar als navolger van Christus dienstbaar aan te zijn.

Wat echt telt
Na de zomerse maanden maken we nu als fractie plannen voor de laatste maanden van deze kabinetsperiode. We willen ons sterk maken voor de mensen die de klappen van de crisis het hardst voelen zoals mensen die vast zitten in een web van schulden. Maar als partij maken we ook plannen voor de komende jaren. Want over een halfjaar zijn er verkiezingen en de verkiezingsuitslag gaat bepalen welke koers ons land gaat varen als we uit de crisis proberen te komen.

Voor mij staat de vraag centraal: hebben we het lef om op te komen voor wat écht telt?

Wat dat is? Niet steeds meer moeten werken in steeds onzekerder banen voor een steeds duurder huis. Maar aandacht voor elkaar. Elkaar niet laten zitten, maar laten merken dat je belangrijk bent voor elkaar. En dus een overheid die deze zorg voor elkaar niet tegenwerkt, maar voluit de ruimte geeft.

Wij zijn er niet voor de economie, maar die is er voor ons. Je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven. Niet wat er op de balans van de overheid staat maakt ons gelukkig, maar een goed gezinsleven, gezonde buurten, eerlijke beloningen, creatieve werkgevers met een warm hart, betaalbare opleidingen. Geen samenleving waarin alles ondergeschikt is aan geld en economie, maar kiezen voor een andere weg. De bloei van de samenleving en de schepping.

Voorstellen
Daarvoor doe ik in het manifest concrete voorstellen. De ChristenUnie wil een gezondere balans tussen werk en zorg, een rechtvaardiger verdeling van onze welvaart, belastingontwijkende multinationals steviger aanpakken, we willen het minimumloon verhogen, we willen een samenleving waarin mensen en hun relaties centraal staan, we willen mensen met schulden een uitweg bieden en maken in onze plannen treinreizen goedkoper, vliegen en vervuiling duurder en schaffen de btw voor groenten en fruit af.

Het zijn allemaal stappen, groot en klein vanuit de droom dat we een land willen zijn waarin we aandacht geven aan wat echt telt. Dat is de stap die we willen zetten bij de verkiezingen in maart. Maar ook nu al is het een opdracht voor mij, voor onze partij en voor ons allemaal. 

Dat doen we met elkaar, op de plekken waar we geplaatst zijn. In de zorg. In het onderwijs. In de bouw. In de landbouw. Het is die missie, die we handen en voeten geven, in de politiek, maar vooral in de samenleving. Dat doen we samen.

Wilt u mij en de partij helpen dit verhaal te vertellen? Dat is soms tegen de stroom inroeien. Maar ik geloof dat onze roeping dat vraagt. Want dit is het moment om geloof, hoop en liefde centraal te stellen in de keuzes die we maken.

TV-spot
U kunt ons al helpen door onze nieuwe televisie-spot te delen via uw social media-kanalen. Of zich aan te melden als vrijwilliger voor de campagne voor de verkiezingen.

Bovenal wil ik u vragen te bidden voor ons land, voor mensen die getroffen zijn door de crisis, voor ontheemden op Lesbos en elders die de wanhoop nabij zijn, te bidden voor politici in Den Haag en voor onze partij. Het is een soms verwarrende tijd waarin wijsheid van boven onmisbaar is. Onder Gods zegen kijk ik er naar uit deze nieuwe periode met u aan te gaan. 

In verbondenheid,

Gert-Jan Segers

Foto Gert-Jan neutraal.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

De ramp op Lesbos

Vanochtend bereikte ons het vreselijke nieuws dat een brand het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos grotendeels heeft weggevaagd. Duizenden vluchtelingen zwerven nu over het eiland, zonder eten en zonder onderdak. We horen berichten over gewonden en er zou in ieder geval één persoon zijn omgekomen. De hel van Moria is nu compleet.

Lees de reactie van Joël Voordewind

Tijd voor erkenning

Vandaag voeren we in de Tweede Kamer een heel belangrijk debat. We spreken over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële landstaal. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen dien ik samen met PvdA en D66 in. Deze erkenning is belangrijk om ervoor te zorgen dat doven en slechthorende mensen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Lees het blog van Carla-Dik Faber

Nieuwe vacatures bij de ChristenUnie

Vanwege het naderende vertrek van een medewerker en een geplande uitbreiding van het fractieteam zijn er momenteel diverse vacatures bij onze fractie in Den Haag. Zit er een functie tussen voor u, of voor mensen die u kent?

Partijbureau

Vrijwillige inzet

  • Kijk hier voor mogelijkheden om u vrijwillig in te zetten.

Nieuw corona steunpakket: behoud banen, groot sociaal pakket

"Door de crisis is er voor veel mensen op dit moment onzekerheid over hun baan of hun inkomen. Steeds meer gezinnen dreigen in de gevarenzone te komen als het gaat om schulden. De ChristenUnie is daarom blij dat het gelukt is om met een derde steunpakket weer fors in te zetten op behoud van banen voor werknemers en inkomensondersteuning voor ondernemers."

Lees verder

Kabinet moet jonge gezinnen meer zekerheid geven

"Het is onze gezamenlijke opdracht om jonge mensen de vrijheid en ruimte te geven om die keuze te maken als dat ze gegeven is. Het gezin is de plek, de kleinste eenheid, waar je aandacht en geborgenheid vindt. Voor een bloeiende start van gezinnen - en daarmee voor kinderen - moet er een aantal dingen fors op de schop in ons land."

Lees verder