Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Onze Gideonsbende

Beste ChristenUnie-vrienden,

Ik krijg tegenwoordig bijna dagelijks de vraag: 'hoe is het nu met jullie?' En dan gaat het altijd om het feit dat de ChristenUnie deel is gaan uitmaken van het kabinet. Mijn politieke humeur kan soms best verschillen en dus mijn antwoord ook. Maar altijd antwoord ik dat het voor het fractieteam en kabinetsleden superintensief is in deze periode én dat het werk van onze Gideonsbende er ontzettend toe doet.

Deze nieuwsbrief geeft jullie voorbeelden van de momenten waarop we het verschil maken. Ook achter de schermen gaat er geen week voorbij of we sturen plannen bij of houden een slecht voorstel tegen of we moedigen een goed voorstel aan. En ik ben dankbaar voor de bijzondere positie die we in deze periode mogen innemen en de invloed die we mogen uitoefenen.

Toch kan ik niet genoeg benadrukken dat de ChristenUnie veel meer is dan die Haagse Gideonsbende. We hebben prachtige uitslagen behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen en mogen in indrukwekkend veel gemeenten deel gaan uitmaken van het lokale bestuur.

En nog belangrijker: de ChristenUnie dat zijn jullie! Een beweging van navolgers van Jezus die het goede willen doen op de plek waar God ze heeft geplaatst. Dank dat jullie daar deel van uitmaken!

Om te ervaren hoe goed het met die beweging gaat, nodig ik je van harte uit om volgende week naar ons congres te komen en je te laten inspireren om ook zelf het verschil te blijven maken.

Hopelijk tot volgende week en tot die tijd veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Kanttekeningen bij een Iers referendum en Nederlandse euforie

"Zo’n tweederde van de Ierse kiezers stemde vorige week in een referendum voor legalisering van abortus.

De meeste Nederlandse reacties die ik voorbij zag komen, wekten de stellige indruk dat Ierland een grote stap voorwaarts heeft gezet in de gang der beschaving."

> Lees hier de rest van het veelgelezen opiniestuk van Gert-Jan Segers

'Israël: blijven werken aan vrede van onderop' (door Joël Voordewind)

"De staat Israël bestaat 70 jaar. Dat is een wonder en reden voor dankbaarheid; dat het altijd aangevochten thuis voor de Joden nog steeds bestaat.

De zeventigste verjaardag maakt ook andere gevoelens los, met name in Gaza. De beelden zijn afschuwelijk. Tientallen doden en een veelvoud aan gewonden. Het is in- en intriest dat het conflict opnieuw escaleert en het geweld oplaait. Elk slachtoffer is er één teveel."

> Lees hier de rest van het verhaal van Joël Voordewind
 

Evenementen

6 juni, Breukelen

5e Egbert Schuurmanlezing

In de Pauluskerk in Breukelen wordt de vijfde Egbert Schuurmanlezing uitgesproken door minister Carola Schouten.

Meer info

 

9 juni, Lunteren

37e ChristenUnie partijcongres

Het partijcongres van 9 juni staat in het teken van de nieuwe beginselverklaring van de ChristenUnie, onder de titel ‘Vrede zoeken, recht doen’.

Aanmelden

 

15 juni, Ede

GroenGelovig 15 juni

GroenGelovig II wordt een inspirerende en interactieve dag waarop we o.a. met Carla Dik-Faber gaan nadenken over ons voedsel. 

Tickets kopen

 

'ChristenUnie bindt de strijd aan met het neoliberalisme' (Trouw)

Een uitgebreid interview in Trouw met Gert-Jan Segers. Nederland heeft volgens hem behoefte aan een nieuwe politieke agenda, tegen het neoliberalisme.

Lees het interview

Extra geld voor opvang vluchtelingen en bestrijding van kinderarbeid

De Christenunie is blij met de extra gelden van 490 miljoen structureel die in de nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijkomen voor armoedebestrijding, voor het voorkomen en bestrijden van gevolgen van klimaatverandering en voor de opvang van vluchtelingen.

> Lees verder

ChristenUnie blij met strafbaarstelling wraakporno en invoering pooierverbod

Er komt een pooierverbod en het misbruik van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) wordt zelfstandig strafbaar gesteld. Voor de ChristenUnie belangrijke afspraken uit het regeerakkoord zijn nu concreet gemaakt in een wetsvoorstel dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft gepubliceerd. 

> Lees verder

Kabinet voert strijd tegen probleemschulden op

Het kabinet trekt de komende drie jaar 80 miljoen euro uit om problematische schulden tegen te gaan. Daarmee voert de regering de afspraken uit het Regeerakkoord uit, waar de ChristenUnie zich tijdens de coalitieonderhandeling hard voor heeft ingezet. 

> Lees verder

ChristenUnie & CDA willen Nationaal Bergingsprogramma Oorlogswrakken

Coalitiepartijen ChristenUnie en CDA willen een Nationaal Bergingsprogramma om de laatste 30 tot 35 geallieerde vliegtuigwrakken met vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. 

> Lees verder