Nieuwe krachten en goede moed

Beste ChristenUnie-vrienden,

De zomer zit er nog niet op, het reces van de Tweede Kamer duurt nog eventjes voort, maar de vakantie is in politiek Den Haag zichtbaar voorbij. Met nieuwe krachten en goede moed zijn alle ChristenUnie-Kamerleden en bewindspersonen deze of vorige week weer begonnen, na een periode van relatieve rust. Ik hoop dat ook u een fijne tijd heeft of al achter de rug heeft, op vakantie of thuis, met familie of vrienden, werkend of vrij.

Ruimhartig
De zomerperiode van – voor velen – vakantie en vrijheid bepaalt ons des te sterker bij de situatie in andere delen van de wereld.

Denk aan de zorgwekkende, vaak letterlijk hulpeloze situatie voor de mensen in Haïti; een lang dat al langer lijdt onder armoede, criminaliteit en corruptie en dat nu verder is teruggeworpen door een verwoestende aardbeving. Hulp komt maar langzaam op gang, behalve 2200 doden zijn er duizenden mensen ontheemd. Het spreekt voor zich dat wat ons betreft Nederland ruimhartig hulp biedt waar dat nodig en mogelijk is.

Afghanistan
Maar denk ook, natuurlijk, aan de verschrikkingen in Afghanistan. Pijnlijk genoeg heeft Nederland zich daar vanaf het begin allesbehalve ruimhartig getoond. Eens te meer werd duidelijk dat een groot deel van de Nederlandse politiek zich primair laat leiden door berekenende beheersbaarheid in plaats van behulpzame barmhartigheid.

Twee weken geleden nog wilde staatssecretaris Broekers-Knol Afghaanse asielzoekers die zelfs al in Nederland zijn, terugsturen naar het land waar de Taliban toen al oprukte. Afgelopen week kwam de evacuatie maar niet op gang van mensen die hun leven daar niet zeker zijn, zelfs als zij eerder hun leven riskeerden voor de Nederlandse missie aldaar. Dat terwijl onder meer de ChristenUnie nota bene al twee maanden geleden vroeg om dergelijke evacuaties voor te bereiden.

De strijd om te kunnen bestaan, van Haïti tot Afghanistan, maakt de Haagse beslommeringen die onze binnenlandse politiek aangaan héél relatief en tegelijkertijd héél belangrijk. Het laat zien hoe groot de behoefte is aan rechtvaardigheid, medemenselijkheid, aan naastenliefde.

Formatie
Dat is de roeping waaraan Pieter, Don, Mirjam, Carola en ik handen en voeten willen geven. Ook in de komende periode, in het hart van de democratie, in de Tweede Kamer. Dáár ligt als gekozen volksvertegenwoordigers onze eerste verantwoordelijkheid: in het parlement. Als volksvertegenwoordigers controleren we de regering, geven we richting, sturen we bij. Juist nu de verhouding tussen kabinet en Kamer en die tussen overheid en burgers onder druk staan, is de behoefte aan constructief-kritische, verantwoordelijke en betrokken volksvertegenwoordigers groter dan ooit.

Dat is de politiek die u ook de komende periode van ons mag verwachten, welke plek ons ook gegeven is. Met de laatste ontwikkelingen, waarbij één van de leidende partijen in de formatie de ChristenUnie bestempelde als ‘ongewenst’ (vijf maanden na de verkiezingen en na vier weken praten over de inhoud), ligt coalitiedeelname niet meer voor de hand. Die nuchtere constatering doet niets af aan onze inzet en aan de overtuiging dat we vanuit welke positie dan ook het verschil kunnen maken in ons land, met – zoals gezegd – verantwoordelijke, constructief-kritische, maar bovenal christelijk-sociale politiek.

Het is nu aan de twee leidende partijen in de formatie, VVD en D66, om óók verantwoordelijkheid te tonen en knopen door te hakken in een proces dat al veel te lang duurt.

Rechtvaardiger
Het is nu de primaire vraag óf er nog een kabinet gevormd kan gaan worden. Maar uiteindelijk is het bovenal de vraag wát dat kabinet gaat doen. Wordt de fundamentele ongelijkheid in dit land – bij wonen, werken, inkomen, welvaart, gezondheid – aangepakt of niet? Blijft dit een land waarin vooral de mensen die zichzelf prima kunnen redden het goed hebben? Of wordt dit een rechtvaardiger land waarin we meer naar elkaar omzien, beter voor elkaar en voor de schepping zorgen.

Het is aan ons om met hart en ziel, in afhankelijk van God en in verbondenheid met onze hele partij, geloof een stem te geven. En dat gaan we doen!

Met een hartelijke groet, in verbondenheid,

Gert-Jan Segers - in cirkel.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Opkomen voor onze medemens in Afghanistan

"Moed is niet strijdbaar handelen als er geen angsten of risico’s zijn. Nee, moed is strijdbaar handelen, ondanks angst en aanwezige risico’s. Omdat we geloven dat er iets belangrijks is, namelijke het bijstaan van een medemens in nood. En wat mij betreft betekent dat dat we de mensen beschermen die Nederland geholpen hebben, waaronder tolken, ngo-medewerkers, bewakers etc. Laten we de belofte dat we een land zijn dat mensenrechten belangrijk vindt waarmaken." 

Lees het blog van Don Ceder

Coronadebat: vaccinatiegraad, gedeeltelijke openstelling onderwijs en vaccins voor arme landen

"De ChristenUnie vindt het namelijk een groot goed dat mensen een besluit over vaccinatie in vrijheid kunnen nemen. We willen een tweedeling voorkomen. Alle Nederlanders moeten deel kunnen nemen aan het publieke leven. Het is aan de overheid en deskundigen om mensen te informeren en te overtuigen, op inhoud van het belang van vaccinatie. Maar uiteindelijk is het een eigen afweging waar geen dwang of drang moet plaatsvinden."

Lees het blog van Mirjam Bikker