Het werk van onze handen

Een gebed van Mozes, de godsman.
Heer, u bent ons een toevlucht geweest
Van geslacht op geslacht.

Beste vrienden van de Christenunie,

Vandaag voelt toch aan als een soort politieke Oudjaarsdag. Het begin van het zomerreces is het einde van een van de meest bewogen jaren van mijn politieke leven. Zoals mijn vader op de avond van 31 december altijd Psalm 90 voorlas, zo borrelen ook vandaag deze eeuwenoude woorden weer bij me op. En zoals ik rond de jaarwisseling aan het mijmeren sla, zo doe ik dat ook rond dit politiek Oud en Nieuw. Dit jaar liet ons onze overmoed zien, onze kwetsbaarheid zien, maar ook onze naastenliefde, onze veerkracht en zagen we des te scherper wat écht telt.

Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Het politieke jaar begon traditiegetrouw met Prinsjesdag. We spraken in Den Haag over economische groei, de ruimte in de schatkist waarmee we konden investeren in ons land, even leek ons leven en ons land maakbaar. Bomen groeiden tot in de hemel.

Het lijkt een leven geleden.

Begin dit jaar kwam dat vreselijke, onzichtbare virus. Duizenden mensen, gezinnen en families werden geraakt door verdriet. Er is geleden in IC’s en in verpleeghuizen. Er is gebeden voor kwetsbare dierbaren. Er is getreurd om geliefden die stierven. Ons land viel stil. Soms was er een pijnlijke afstand tussen ons en onze geliefden, maar veel vaker was er een uniek en bijzonder gevoel van lotsverbondenheid en meeleven met elkaar. En uiteindelijk ging het virus liggen.

We staan nu wellicht aan de vooravond van een economische crisis. Breuklijnen worden zichtbaar. Bedrijven, gezinnen en de meest kwetsbare groepen voelen dagelijks de druk.

Dit jaar werden we hardhandig stilgezet. En aan het eind van dit politieke jaar voelen we ons zoveel kwetsbaarder dan aan op die zonnige derde dinsdag van september.

Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Ondertussen sloegen we in de coronacrisis in elk dorp en elke stad de handen ineen. Het was weer te merken dat God ons heeft gemaakt om naar elkaar om te zien. De veerkracht van de samenleving ontroerde me. Mensen van kerken en christelijke organisaties sloegen de handen ineen en lieten elkaar zien: je bent niet alleen!

Indrukwekkende naastenliefde!

Het trof me dat tijdens de donkerste dagen van de coronacrisis bleek dat het aantal zelfdodingen met 20% daalde, omdat mensen voor elkaar lichtende lichten waren en de overheid ons goed wist te beschermen.

Nu we waarschijnlijk een periode van economische crisis in gaan, hebben we elkaar harder nodig dan ooit. We zijn geroepen om voor elkaar te blijven zorgen de zorg voor elkaar.

Nu we de kwetsbaarheid van veel bedrijven en mensen met een flex-contract hebben gezien, is het des te urgenter om af te rekenen met het rauwe kapitalisme en te kiezen voor de bloei van mensen en gezonde bedrijven.

Nu we hebben gezien dat de schepping soms zucht en lijdt, is het onze opdracht als rentmeesters om beter voor Gods natuur te zorgen.

Daar zullen we ons als partij voor inzetten.

In het afgelopen jaar zijn we meer dan ooit gaan beseffen dat ons leven niet maakbaar is. Dat het werk dat we doen, de beslissingen die we nemen, de keuzes die we maken alleen vrucht dragen als God het zegent.

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Dit bewogen politieke jaar is ten einde en we gaan de zomer in op hoop van zegen.

Dank voor uw steun, uw betrokkenheid en vaak warme meeleven! Ook dank als u ons scherp houdt, uw overwegingen en inzichten met ons deelt. Ook daarmee helpt u ons.

En natuurlijk wens ik u een rustgevende en mooie zomer toe! Tot in het nieuwe politieke jaar!

In Christus verbonden,

Foto Gert-Jan neutraal.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Meer perspectief voor vrouwen die prostitutie verlaten

Vrouwen die besluiten uit de prostitutie te stappen verdienen alle steun. Helaas kijken gemeenten vaak weg en krijgen de vrouwen niet de hulp die ze zo hard nodig hebben. Hulp om uit de schulden te komen of om bijvoorbeeld een huis of werk te vinden.

Lees het blog van Stieneke van der Graaf

Geloofsvervolging vindt ook in ons land plaats

"Je wordt christen en krijgt een dreigend appje van je vader: 'Ik kom met een pistool'. Je wordt in elkaar geslagen, enkel omdat je moeder van geloof verandert. Een bommelding bij de kerk omdat je wordt gedoopt."

Lees het blog van Stieneke van der Graaf

Dring slavernij terug door wetgeving voor bedrijven

"Illegale houtkap, moderne slavernij, ernstige milieuvervuiling en kinderarbeid. Het zijn enkele voorbeelden van praktijken die nog altijd plaatsvinden in de productieketens van bedrijven. Tot nu toe bleef de Nederlandse aanpak grotendeels beperkt tot vrijwillige maatregelen. Alles wijst erop dat er nu wetgeving moet komen."

Lees het blog van Joël Voordewind

Evaluatie abortuswet: gemiste kans om de wet zorgvuldiger te maken

"De ChristenUnie is nooit een voorstander van deze wet geweest en ik vind het daarom des te belangrijker dat de wet nu die er dan toch is in ieder geval zorgvuldig wordt uitgevoerd. Met oog voor de bescherming van het ongeboren leven én goede zorg voor onbedoeld zwangere vrouwen."

Lees het blog van Carla Dik-Faber

Nieuwe vacatures bij de ChristenUnie

Met belangrijke Tweede Kamerverkiezingen voor de deur zijn er diverse nieuwe vacatures ontstaan bij de ChristenUnie. Zit er een functie tussen voor u, of voor mensen die u kent?

Partijbureau

Stages

Vrijwillige inzet

  • Kijk hier voor mogelijkheden om u vrijwillig in te zetten.
 

Meer nieuws

Beeld van God

"Juist wij zouden ons geroepen moeten weten om een vuist te maken tegen racisme. Onze identiteit ligt namelijk niet in ons man- of vrouw-zijn, onze huidskleur of onze geaardheid, omdat we één zijn in Christus."

Lees het blog van Carla Dik-Faber

 

Armoede mogen we nooit normaal vinden

"Nederland is één van de rijkste landen van Europa, en toch zijn er nog steeds mensen die niet rond kunnen komen. Zelfs als ze een baan hebben. Dat mogen we nooit normaal gaan vinden."

Lees het blog van Eppo Bruins

 

 

De ChristenUnie en de ‘coronawet’

"We zullen de ontwikkelingen rondom deze wet kritisch volgen en ook steeds een belangenafweging maken. Tussen wat echt nodig is om de volksgezondheid te beschermen en de gevolgen daarvan voor onze vrijheden en onze samenleving."

Lees het blog van Stieneke van der Graaf

 
 

CU en D66: Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

"We moeten niet alleen naar optelsommetjes kijken, maar naar daadwerkelijke effecten op klimaat en milieu. Dit is een stap richting een echte schone en duurzame energievoorziening in Nederland."

Lees het blog van Carla Dik-Faber

 

Iedereen mee met het ov

"In dit land moet iedereen kunnen meedoen. Hiervoor is het heel belangrijk dat mensen zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, ook als ze een beperking hebben. Daarom presenteert de ChristenUnie vandaag een tienpuntenplan om de toegankelijkheid in het ov te verbeteren."

Lees het plan van Stieneke van der Graaf

 

ChristenUnie en GroenLinks dienen initiatiefwet in tegen hatecrimes

“De bescherming van minderheden is de lakmoesproef voor iedere samenleving. En dus moeten we opstaan tegen geweld gericht op joden, op homo’s, op mensen die vanwege hun huidskleur te maken krijgen met racisme."

Lees de toelichting van Gert-Jan Segers