Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Wilt u met mij meedenken?

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Mag ik jullie allereerst vragen om - voor zover u dat nog niet hebt gedaan - de petitie tegen antisemitisme te tekenen? Samen met CIDI, SGP en onze Europese partners willen we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en daarmee de nieuwe Europese Commissie aanmoedigen om van de strijd tegen antisemitisme de hoogste prioriteit te maken. Teken hier: www.stop-antisemitisme.nl

Deze actie is een voorbeeld van het voorrecht dat we in Den Haag hebben om iedere ochtend weer werk te mogen maken van onze idealen. Om ons hart te laten spreken en geloof een stem te geven. Ik ben ook nog steeds dankbaar dat we kunnen aanschuiven aan de tafels waar de cruciale beslissingen worden genomen.

Maar tegelijk wil ik ervoor waken dat we ons in de dagelijkse drukte gaan blindstaren op de politieke hectiek op die paar vierkante Haagse kilometer.

Idealen
Des te belangrijker om buiten Den Haag met jullie het gesprek aan te gaan over onze idealen en over daar waar het nu in deze tijd op aankomt. Om te luisteren naar uw ideeën en hoop voor Nederland en de wereld. En om - samen met m’n partijgenoten in de Kamer en het kabinet - deels vertrouwde maar zeker ook vernieuwde christelijk-sociale ideeën aan u voor te leggen.

We zitten nu in de coalitie. Daarin kunnen we stap voor stap onze idealen dichterbij brengen. Door recht te doen aan kwetsbare groepen, maatschappelijke kloven in ons land kleiner te maken, zorg te dragen voor Gods schepping en door te knokken voor godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid.

Maar als we straks weer landelijke verkiezingen hebben, willen we niet alleen maar terugblikken op onze inspanningen van de afgelopen periode, maar vooral ook vooruit kijken en ons gaan inzetten voor vernieuwde, christelijk-sociale idealen.

Meedenken
Daarom wil ik u vragen om de komende tijd met mij mee te denken over onze antwoorden op de vragen van deze tijd. Dat kan op een aantal momenten:

Op vrijdag 24 mei mag ik de Titus Brandsma lezing houden in Nijmegen. Tijdens deze lezing wil ik mijn eerste gedachten delen over hoe we in onze soms verweesde samenleving met geloof en hoop christelijke politiek kunnen bedrijven. Welkom!

Op zaterdag 25 mei is onze jaarlijkse Open Dag in de Tweede Kamer waar ik en de andere ChristenUnie Kamerleden u graag ontmoeten en luisteren naar uw vragen en ideeën. En daarnaast is het gewoon een hele gezellige dag, met rondleidingen en de mooie kans om op één van de blauwe zetels plaats te nemen in de plenaire zaal. Ook hier welkom!

Daar blijft het niet bij. Samen met het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie organiseren we een aantal Huiskamergesprekken over concrete thema’s over de nieuwe ongelijkheid in Nederland, over welke koers Nederland nodig heeft rond migratie en klimaat. Het is een serie gesprekken in een intieme huiskamersfeer waarin we van u willen horen welke koers we moeten kiezen bij deze grote vragen en wat u vindt van de keuzes die we de komende tijd willen maken.

De eerste bijeenkomst is vrijdagavond 7 juni en gaat over sociale ongelijkheid. Want de verschillen in Nederland groeien. Mensen met een lager inkomen, maar juist ook de gewone Nederlanders met een gemiddeld inkomen voelen zich onzeker, over hun baan, hun inkomen, hun woning, hun tijd om zorg en werk te kunnen combineren. Hoe richten we onze economie en ons belastingstelsel dan zo in dat het rechtvaardig is en werkt voor iedereen?

Denk met ons mee tijdens deze bijeenkomsten. We hebben uw inbreng nodig, we hebben elkaar hierbij nodig!

Zegen
We zijn politiek actief in het geloof dat we aan elkaar zijn gegeven. Als mensen op deze aarde, als Nederlanders, als leden van de ChristenUnie. Gegeven om elkaar tot zegen te zijn, elkaar te inspireren, maar ook om met elkaar te zoeken - soms op het scherpst van de snede - naar waar het nu echt op aankomt.

Ik hoop u op één van de bijeenkomsten te ontmoeten.

Met een hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 

Leve de kerk! (Column ND)

"Ik weet het. De mensen die je het meeste kunnen teleurstellen, zijn de mensen van wie je de hoogste verwachtingen had. Daarom komt een ruzie in je kerk vaak harder aan dan een botsing op je werk." 

Klik hier voor de veelgelezen column van Gert-Jan Segers

Registratie van kind na abortus vraagt om maatschappelijke bezinning over begin van het leven

"Sinds kort is het mogelijk om een levenloos geboren kind in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Ik kan me voorstellen hoe betekenisvol dit is voor ouders die het bestaan van hun kind een plek in hun leven willen geven."

Lees hier het opiniestuk van Carla Dik-Faber

Dankbaar voor concrete resultaten van versoepeling kinderpardon

"Wat een mooi nieuws voor Nemr en zijn gezin! Na al die jaren onzekerheid, kregen ze begin april het bericht dat ze mogen blijven in Nederland. Hij en ook anderen zoals Hayarpi Tamrazyan kunnen verder bouwen aan hun leven. Opnieuw hoop vinden voor de toekomst."

Lees hier de reactie van Joël Voordewind

Een hoopvol perspectief

"Toen prostitutie onder het paarse kabinet werd gelegaliseerd, leek de kritische houding van de voorgangers van de ChristenUnie kansloos. Inmiddels zie ik dat overal veranderen: landelijk, lokaal en zelfs Europees. Nederland is van de roze wolk gevallen en laat eindelijk de illusie los dat prostitutie alleen maar vrij en vrijwillig is. Daarmee is er weer een hoopvol en waardig perspectief voor deze vrouwen mogelijk."

Lees het blog van Gert-Jan Segers

Meer ambitie nodig voor OV in de regio

"De OV-plannen van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur voor het OV in Nederland in 2040 schieten tekort voor de regio’s buiten de Randstad. We vragen de staatsecretaris aan om meer ambitie te tonen. De reistijd tussen de verschillende delen van ons land en zeker de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland moet omlaag."

Lees de bijdrage van Nico Drost

Teken de petitie: Stop Antisemitisme

Aan het begin van de Europese campagne begint de ChristenUnie samen met de SGP en de Joodse organisatie CIDI een petitie om de nieuwe Europese Commissie te vragen de strijd tegen antisemitisme tot een van de speerpunten te maken voor de komende jaren.

Klik hier om de petitie te tekenen