Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Winnen geeft verantwoordelijkheid

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Nog steeds worden er stemmen geteld, maar ik tel alvast onze zegeningen: de steun voor de ChristenUnie groeit met zo’n 100.000 kiezers! Kiezers enorm bedankt! Ik ben iedereen dankbaar die gisteren het vakje bij de naam van een ChristenUnie-kandidaat rood kleurde.

Dank voor het vertrouwen dat u ons daarmee geeft.
Dank voor de opdracht om geloof een stem te geven.
Dank dat we verantwoordelijkheid mogen dragen voor ons mooie land.

Ik wil iedereen bedanken die meeleefde met en gebeden heeft voor de campagne en de pittige momenten die we hebben beleefd.

Ik dank vandaag ook de provinciale kandidaten, de mensen van de waterschappen, onze kandidaten voor de Eerste Kamer, de vele vrijwilligers die van deur tot deur gingen of zich op een andere manier hebben ingezet voor dit resultaat. Een diepe buiging voor jullie passie en bevlogenheid!

In dit alles bovenal grote dank aan God. Wij ontvangen deze uitslag als zegen uit Zijn hand. Hij geeft ons de mogelijkheid om de komende tijd weer ons geloof een stem te geven. Om recht te doen en vrede te zoeken in Zijn naam.

Twee jaar geleden stapten we in een coalitie en namen we verantwoordelijkheid. Dat was op momenten best ingewikkeld. Samenwerken met partijen die de wereld soms totaal anders zien dan wij, maar we deden het uit overtuiging met het oog op de mensen in ons land.

In die jaren hebben we nooit onze idealen opgegeven, we hebben ons hart laten spreken, we hebben stap voor stap toegewerkt naar het verwezenlijken van onze idealen. Daar gaan we mee door nu u opnieuw uw vertrouwen aan ons geeft.

Want wanneer je wint, wanneer mensen hun stem, hun vertrouwen geven, dan geeft dat verantwoordelijkheid.

Ik feliciteer de andere partijen die hebben gewonnen en daarmee eveneens die verantwoordelijkheid voor ons land hebben gekregen. Op hun en onze schouders rust nu de taak om recht te doen en vrede te zoeken voor ons land. Om de samenwerking te zoeken met elkaar om zo ons land te dienen.

Het zal spannend worden in veel provincies en het zal spannend worden in de Eerste Kamer. We moeten als coalitie en oppositie eens te meer constructief overleg voeren.

Vanuit de ChristenUnie is er altijd een uitgestoken hand naar links en naar rechts om samen te werken om dit land een beetje rechtvaardiger te maken.

Mijn oproep aan alle partijen is daarom: doe mee! Want winnen is geweldig, maar geeft ons allen verantwoordelijkheid die we samen mogen dragen.

Met een hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 

Voorlopige uitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

De ChristenUnie kijkt dankbaar terug op de verkiezingen van 20 maart. In deze blogpost verzamelen we de uitslagen en prognoses. In de komende dagen breiden we de gegevens uit zodra er meer bekend is.

Word lid & ontvang als welkomstcadeau het nieuwe boek van Gert-Jan Segers!

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. Dat doen we in de regering, in de Tweede Kamer maar ook in uw provincie, dorp of stad.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we een hoopvolle campagne kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? Uw steun is meer dan ooit nodig. Doet u met ons mee? Steun ons dan en word lid!

Tijdelijke actie: Word nu lid en ontvang gratis het nieuwste boek van Gert-Jan Segers cadeau!

Meer info & aanmelden