Revolutie

Beste vrienden van de Christenunie,

Wij zijn kinderen van een revolutie. Want volgens de veelgelezen Britse historicus Tom Holland was de boodschap van Jezus en het evangelie niets minder dan een regelrechte revolutie. Een revolutie die zo succesvol is geweest dat we nu niet meer door hebben hoeveel impact die heeft gehad en hoe revolutionair de boodschap is. Want in tegenstelling tot de kwade driften in ons, zegt het evangelie dat elk mens geschapen is naar het beeld van God en dus even waardevol is. En dat er bij alle verschillen die te bedenken zijn – Jood of heiden, baas of slaaf, man of vrouw, blank of gekleurd bent – er eenheid is in Christus.

In zijn boek 'Heerschappij – hoe het christendom het Westen vormde', beschrijft Tom Holland hoe hij als jong ventje al onder de indruk was van de veldslagen van de Romeinen. Later schreef hij bestsellers over de Romeinse republiek, over keizers, veldslagen en glorieuze overwinningen. Maar steeds meer knaagde het. Want keizer Caesar, over wie hij bewonderend schreef, was ook de man die een miljoen verslagen mensen om het leven bracht en nog eens een miljoen anderen tot slaaf maakte.

Wat Tom Holland nog het meest verontruste was hoe ‘gewoon’ dat toen beschreven werd. Er was bij de Romeinen van toen een volslagen gebrek aan besef dat armen of zwakken van waarde zijn. Het was dezelfde achteloosheid en vanzelfsprekendheid waarmee in onze tijd IS-terroristen mensen vermoordden, kruisigden, verminkten. Met een schok realiseerde Holland zich – hoewel het christelijk geloof van zijn jeugd verdampt leek – hoezeer zijn denken door en door christelijk is.

Het geloof dat ieder mens door God geschapen, geliefd is en daarom waarde heeft, is de revolutie van het Christendom. Het diepe besef dat ieder mens gelijk is voor God. Dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je geboren bent, hoe je eruit ziet of er aan toe bent. In de ogen van God doe je ertoe, ben je van waarde én dus moeten wij ook zo naar elkaar kijken.

Dan zijn we met een schok direct in het hier en nu. Bij de pijn die mensen voelen als ze wél anders behandeld worden. Verhalen van mensen met een donkere huidskleur die allemaal kunnen vertellen van momenten waarop ze anders werden behandeld en van de hatelijke en pijnlijke woorden die ze te horen kregen. Verhalen van mensen met een zwarte huidskleur die zomaar worden aangehouden en gefouilleerd terwijl die ervaring voor hun blanke vrienden vreemd is. Verhalen van zwarte kinderen die op een zekere dag met hun ouders het gesprek voeren waarin ze horen dat ze anders dan de meerderheid zijn.

We kijken deze dagen met afschuw naar de spanningen en botsingen in de Verenigde Staten. Een land dat tot het bot gepolariseerd is. Waar zoveel verdriet en pijn is. En soms ben ik bang dat Minneapolis dichterbij is dan we denken. Daarom ben ik – met Tom Hollands herontdekking in mijn achterhoofd – er diep van overtuigd dat we terug moeten naar het begin van de christelijke revolutie en naar het revolutionaire credo van het evangelie: zie de mens! Zie die ene! Kijk naar je naaste en zie wat hij/zij is: een geliefd schepsel van God. Even waardevol als jij.

Het was de revolutionaire gedachte van het evangelie die de Nederlandse Groen van Prinsterer en de Britse William Wilberforce dreef in hun gepassioneerde verzet tegen de slavernij. Laat deze revolutionaire gedachte en dat christelijke geloof nu ook opnieuw onze drijfveer zijn. Ook nu! Laat de ChristenUnie een partij zijn die strijdt tegen de zonde van racisme, discriminatie en antisemitisme. De partij met oog en hart voor die ene en met het geloof dat ieder schepsel van God evenveel waard is.

In de afgelopen maanden hebben we als land de kracht van verbondenheid laten zien. We zagen om naar elkaar, er waren prachtige initiatieven, buren, familieleden, kerkleden hielpen elkaar. We deden allemaal een stap terug om de ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Ik ben ervan overtuigd dat deze naastenliefde ons kan blijven helpen. Dat de liefde van God en de liefde tot de naaste de pijn en de verdeeldheid in ons land kan helen.

Dus als je iets merkt van racisme, zeg er iets van.
Als je ongelijke behandeling merkt, doe er wat aan.
Als je uitingen van antisemitisme ziet, zwijg niet.

Laten we waardige kinderen van de meest hoopvolle en meest succesvolle revolutie zijn!

In Christus verbonden,

Foto Gert-Jan neutraal.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Herinnering: online partijbijeenkomst 13 juni 2020 met Gert-Jan Segers en Beatrice de Graaf

Op 13 juni 2020 houdt de ChristenUnie een online partijbijeenkomst. Graag blijven wij in contact met onze leden in deze bijzondere tijd.

Omdat een congres zoals u van ons gewend bent nu niet mogelijk is, organiseren wij een online bijeenkomst. De ochtend wordt gevuld met een aantal bekende onderdelen, zoals een tafelgesprek, een speech van onze politiek leider Gert-Jan Segers, een korte overdenking, en muziek door Elise Mannah.

De uitzending is zaterdag 13 juni vanaf 10.30 live te bekijken via ons YouTube-kanaal (klik hier) en op onze Facebookpagina.

Aansluitend aan het hoofdprogramma is er een verdiepend panelgesprek over de gevolgen van de crisis onder de titel ‘Reset!?’. Wouter Beekers gaat daarin in gesprek met (onder andere) Beatrice de Graaf. Tegelijkertijd zijn er voor de ChristenUnie-leden vier interactieve online deelsessies over het verkiezingsprogramma.

We hopen u online te mogen begroeten op 13 juni!

Project X & Pinksteren (ND-column)

"In het voorjaar van het jaar 33 werden een stel vissers en hun aanhang uitgenodigd voor een feest waar de vonken vanaf zouden spatten. Of om het met een andere overdadige woordspeling te zeggen, het zou een feest worden dat de feestgangers in vuur en vlam zou zetten."

Lees de column van Gert-Jan Segers

10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen

Staatssecretaris Blokhuis: "Met deze 10.000 extra woonplekken en €200 miljoen voor begeleiding maken we een goede start met een echte oplossing voor deze kwetsbare groep mensen. Deze aanpak moet een doorbraak vormen in een systeem dat vast zit."

Lees het blog van Paul Blokhuis
 

Meer nieuws

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

“Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren."

Lees het blog van Carla Dik-Faber

 

ChristenUnie roept kabinet op om corona-convenant met kerken te sluiten

De ChristenUnie roept het kabinet op om met kerken en christelijke netwerken als Niet Alleen om de tafel te gaan en op een verantwoorde en creatieve wijze te zoeken naar lokaal maatwerk voor hun bijeenkomsten en activiteiten.

Lees de oproep van Gert-Jan Segers

 

Kabinet moet snel situatie arbeidsmigranten verbeteren

De ChristenUnie en SP roepen het kabinet op om de situatie van kwetsbare arbeidsmigranten te verbeteren. Juist nu, in de coronacrisis, wordt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar die positie van veel arbeidsmigranten is.

Lees het Actieplan Arbeidsmigratie

 
 

Meer actie nodig voor opsporen mensenhandelaren

"In 2019 zijn minder verdachten van mensenhandel door de politie opgespoord dan daarvoor. De daling staat haaks op de ambitie van het kabinet om juist méér mensenhandelaren op te sporen. Ik maak mij hier grote zorgen over."

Lees de Kamervragen van Stieneke van der Graaf

 

Uit mijn bubbel

"Hanna gaat als een engel door de stad. Overal deelt ze uit: brood, koffie (met heel veel suiker) en pasta-pesto. Een paar sokken die iemand gevraagd had. Belangrijker nog: ze is er voor een praatje, zonder oordeel maar met een luisterend oor, een lach en aandacht."

Lees het verslag van Carla Dik-Faber

 

ChristenUnie wil ‘Nationale Bedrijven Garantie’

De ChristenUnie wil dat alleen bedrijven die op een fatsoenlijke manier werken, in aanmerking komen voor overheidssteun in crisistijd. Voor deze ‘Nationale Bedrijven Garantie’ komen ondernemingen in aanmerking die in goede tijden goed zorgen voor hun werknemers én de samenleving.

Lees het voorstel

 

Help ons om verschil te maken: word lid!

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. Dat doen we in de regering, de Tweede Kamer maar ook in uw dorp of stad.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we een hoopvolle campagne kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? Uw steun is meer dan ooit nodig. Doet u met ons mee? Steun ons dan en word lid!

Klik hier voor meer informatie