Ik heb de knoop doorgehakt

Beste ChristenUnie-vrienden,

Zoals jullie weten zijn er over minder dan een jaar weer Tweede Kamerverkiezingen en daarom is het nu opnieuw een vraag wie dan namens de ChristenUnie de lijsttrekker zal zijn. Om het persoonlijker te maken: het is dan de vraag of ik daar opnieuw beschikbaar voor ben.

Elke politieke functie is een gegeven functie. Je kunt alleen maar volksvertegenwoordiger of bestuurder zijn als kiezers en partijgenoten jou hun vertrouwen geven. En dat is nooit vanzelfsprekend. Een wijze oud-wethouder zei me een keer dat iedereen bij elke verkiezing weer ‘op nul staat’ en dat je nooit rechten aan een functie kunt ontlenen. En zo is het. Daarom heb ik een ronde gemaakt langs mensen met wie ik het meest intensief samenwerk, langs het Landelijke Bestuur, langs betrokken partijleden en heb ik hen om advies gevraagd. Hen de vraag gesteld of zij denken dat ik ook deze keer de aangewezen persoon ben voor het lijsttrekkerschap. En ik heb de indruk dat ze eerlijk en niet alleen maar beleefd zijn geweest.

Ook bij ons thuis heb ik er opnieuw uitgebreid over gesproken met Rianne en onze drie dochters (‘Pap, wat vindt God ervan?’). Zij weten dat als ik bereid ben om opnieuw lijsttrekker te zijn dat het ook hen wat kost. En als ik spreek over een roeping voor mijn huidige rol – zoals ik geloof dat we allemaal op onze plek zijn geroepen – dan kan het niet zo zijn dat ik me geroepen zou voelen, terwijl zij het alleen maar vreselijk vinden. Rian en de meiden waren zeker niet alleen maar beleefd, stelden hun vragen en vertelden hoe zij de afgelopen jaren hebben ervaren. Mooie, eerlijke gesprekken waarna ook thuis het licht op groen ging.

De huidige ellendige coronacrisis heeft veel donkere kanten, we hebben er allemaal in meer of mindere mate mee te maken, maar heeft er ook toe geleid dat het jawoord van Rianne en onze dochters nu is gevolgd door een periode waarin we veel samen zijn en bijna iedere avond samen rond de eettafel zitten. Dat beschouwen we – naast alle moeite in deze crisis – in deze periode maar als een ‘blessing in disguise’ voordat ik straks weer meer op campagnepad ben.

Uiteraard heb ik ook mijzelf intensief bevraagd. Om lijsttrekker van onze prachtige partij te kunnen zijn, heb je naast vertrouwen van je directe omgeving en partij, vooral ook energie, ideeën en arbeidsvreugde nodig. Terugblikkend op de afgelopen jaren ben ik dankbaar voor de verantwoordelijke positie die we als partij – in dorpen, steden, provinciaal, landelijk en zelfs internationaal – mogen innemen en vooral voor de manier waarop we dat met hart en ziel doen. Het is echt bijzonder dat een christelijke partij als de onze in deze tijd op zoveel plekken zo’n doorslaggevende rol vervult. Ik voel me ook zeer gezegend met een eerste kring van kundige en bevlogen mensen met wie ik op een heel inspirerende manier samenwerk.

Ik heb eind vorig jaar een essay geschreven – ‘De verloren zoon en het verhaal van Nederland’ – en daarin mijn gedachten over en idealen voor ons land opgeschreven. Ik wil me de komende jaren met vernieuwde kracht en als hoopvolle realist inzetten voor een samenleving waarin we weer aandacht hebben voor elkaar en voor wat echt telt. Dat die samenleving geen utopie is, blijkt juist in deze crisis waarin we op zoveel plekken nieuwe saamhorigheid en naastenliefde zien. En last but not least, merk ik dat mijn hoop en wens om juist ook in Den Haag een navolger van Christus te zijn eerder toeneemt dan afneemt.

Kortom. Mijn ronde langs partijgenoten, mijn gesprekken aan de eettafel thuis en mijn eigen introspectie – de gesprekken met mezelf – hebben ertoe geleid dat ik jullie nu deze brief schrijf en me bij deze beschikbaar stel. Ik dank het Landelijk Bestuur voor het vertrouwen in mij en in mijn voordracht. Het laatste woord zal straks aan de kiezer zijn.

Ik hoop zeer dat het vertrouwen in de ChristenUnie als een hoopvolle en verantwoordelijke partij en in mijzelf als meewerkend voorman bij de komende verkiezingen verder zal groeien. Dat begint met het vertrouwen en de steun van jullie. Die heb ik de afgelopen jaren op een hartverwarmende manier ervaren en ik zie er zeer naar uit om ook de komende periode samen met jullie te blijven optrekken en dienstbaar te zijn aan God en onze naaste.

Op hoop van zegen!

Met een hartelijke groet,

Foto Gert-Jan neutraal.png

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Voordracht vanuit het Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur is dankbaar dat Gert-Jan Segers opnieuw beschikbaar is om als lijsttrekker de partij te dienen. Partijvoorzitter Piet Adema: “Gert-Jan slaagt erin om het verhaal van de ChristenUnie kristalhelder neer te zetten én met een kleine fractie ongekende impact te hebben. Gert-Jan is verbindend, ideeënrijk en inspirerend, zowel in de Tweede Kamer als in de media en op tal van andere podia. Hij is een bezield politiek leider die zijn werk uitstekend doet. Hij spreekt van hart tot hart waardoor hij waardering krijgt in brede kring.”

Omdat het partijcongres dit voorjaar geen doorgang kan vinden, kan de voordracht van de lijsttrekker niet zoals gewoonlijk worden bekrachtigd door het congres. Gert-Jan Segers kan echter rekenen op brede steun en groot draagvlak in de achterban. Daarom kiest het Landelijk Bestuur ervoor om in deze uitzonderlijke omstandigheden Gert-Jan Segers te benoemen als lijsttrekker.

Klik hier voor de volledige motivatie en gewijzigde aanstellingsprocedure.

Lijsttrekkersinterview met Gert-Jan Segers

Kijk vanavond om 19:00 uur naar een speciaal lijsttrekkersinterview met Gert-Jan Segers. Wim Hoddenbagh (spreker en oprichter van stichting Presence) bevraagt Gert-Jan over de keuze om opnieuw lijsttrekker te worden (en wat zijn vrouw en dochters daar eigenlijk van vinden), maar ook over de huidige coronacrisis en wat dat betekent voor de ChristenUnie in de komende tijd.

Inclusief uniek muzikaal optreden van Joke Buis!

Kijk vanavond van 19:00 uur tot 19:30 uur mee via Facebook of YouTube (de uitzending is na afloop ook via deze kanalen terug te kijken):
Facebookpagina Gert-Jan Segers
YouTube-kanaal ChristenUnie

Onze vragen voor het kabinet (bijdrage corondebat 16 april)

"Twee weken geleden waren we zeer bezorgd dat we in zwarte scenario’s terecht zouden komen als het gaat om de capaciteit van de Intensive Care. Gelukkig zijn we daar niet in terechtgekomen. Dankzij artsen, verpleegkundigen en dankzij het gedrag van de hele samenleving. Maar waar ik nu bang voor ben is dat we in zwarte scenario’s terecht gekomen wat betreft de verpleeghuiszorg."

Lees de vragen van Gert-Jan Segers

De humanitaire ramp op Lesbos en de inzet van de ChristenUnie

"In de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden voltrekt zich momenteel een schrijnende humanitaire ramp. Deze situatie gaat mij aan het hart en ik weet dat het velen van u eveneens aan het hart gaat. Via de mail krijg ik vragen, oproepen en noodkreten toegestuurd. Op die vragen wil ik hier een antwoord geven."

Lees het blog van Joël Voordewind

De volgende gezondheidscrisis voorkomen

"En toen bleek het leven toch niet zo maakbaar als we dachten. We zijn de grip erop verloren. Nooit hebben we dit eerder meegemaakt. En hoe lang het gaat duren weet niemand. Eén ding is zeker: deze crisis is een wedstrijd van lange adem. Dat ondervinden we allemaal, elke dag weer. En dat geldt des te meer voor het zorgpersoneel."

Lees het blog van Carla Dik-Faber

'Voorkom huisuitzettingen nu en in de toekomst'

Iedereen heeft recht op woonruimte. De financiële problemen die de coronacrisis veroorzaakt, mogen nooit leiden tot huisuitzettingen. Ook niet als straks na deze crisis vanwege de recessie mensen minder geld hebben om huur te betalen. Dat voorstel doen de ChristenUnie en GroenLinks.

Lees verder

VACATURE: Publieksvoorlichter (m/v)

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie in Den Haag zoekt een

Publieksvoorlichter (36 uur)

Jij kunt als enthousiaste en politiek betrokken publieksvoorlichter de ChristenUnie helpen om het (online) contact tussen ons en onze achterban vorm te geven. Vanuit je politieke betrokkenheid gaat het je gemakkelijk af om de verbinding te leggen tussen wat er speelt in ‘het Haagse’ en de mensen die zich bij ons melden.

Lees de vacature

Provinciale tour afgelast

De provinciale tour ‘In gesprek met Gert-Jan Segers’ kan door de maatregelen rondom de coronacrisis helaas niet doorgaan. We werken nu aan alternatieve (online) vormen om uw input voor het verkiezingsprogramma te krijgen en informeren u hier binnenkort over.

Meer informatie

Gezocht: politiek talent voor de kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Wat we nu nodig hebben, zijn kundige, bevlogen mensen die zich inzetten voor ons land, de naaste, de schepping. Een mooie manier om dat te doen is door u te verbinden aan onze christelijk-sociale missie en u te kandideren voor onze Tweede Kamerlijst.

Klik hier voor meer informatie op onze website.

U kunt solliciteren tot uiterlijk 23 april 2020 23.59u. De sluitingsdatum was eerder 13 april, maar is vanwege de huidige omstandigheden tien dagen uitgesteld.