Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Terugblik op 2018

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Nog twee dagen en dan is het jaar van onze Heer 2018 voorbij. Voor altijd. De weken en maanden zijn weer door onze vingers gegleden en op deze valreep is dit het moment om nog een keer over onze schouder te kijken. Ik word daar zelf altijd een tikje weemoedig van. Zeker als ik denk aan m’n dochters die vrouwen zijn geworden, aan ons leger wordende nest en aan vriendschappen en familieleden waar ik meer tijd aan had willen besteden. Politiek is er zoveel geweest waar we ons druk om hebben gemaakt, zoveel werk voor onze Gideonsbende, terwijl het maar de vraag is of echt alles zal beklijven.

Er zijn ook zaken waarvan ik blij ben dat ze voorbijgaan en in de eeuwigheid gewoon zullen verdampen. Politieke binnenbrandjes, sommige momenten van bittere ophef op sociale media en momenten waarop ik zelf mijn eigen woorden niet zorgvuldig koos. Mooi dat we dat allemaal achter ons kunnen laten en dat het niet meer terugkomt. Maar gelukkig is er ook meer dan dat.

Op Oudjaarsavond las mijn vader altijd psalm 90. Een plechtig moment voordat m’n broers en ik ons te buiten gingen aan iets minder plechtig vuurwerk.

‘Heer, u bent ons een toevlucht geweest
Van geslacht tot geslacht (..)
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
Het werk van onze handen, bevestig dat.’

In het licht van deze prachtige psalm denk ik ook met dankbaarheid aan het werk van onze handen. We zijn dan wel een Gideonsbende, maar we hebben dit jaar met ons prachtige Haagse team van Kamerleden, bewindslieden, medewerkers en met al die toegewijde partijgenoten in het land ook veel mogen doen waarvan we weten dat het impact heeft.

Extra zorg voor ouderen, voor kwetsbaar leven, voor de schepping, voor onze gezondheid, voor overbelaste jongeren, extra investeringen in de regio, intensivering van de strijd tegen mensenhandel, meer ruimte voor gezinnen, grotere onderwijsvrijheid, een omslag naar een kringlooplandbouw. U kunt de lijst van resultaten langs scrollen en meebidden: bevestig het werk van onze handen, Heer.

Ook lokaal hebben we meer impact dan ooit. Nog nooit waren er zoveel ChristenUnie-wethouders en waren we zo medeverantwoordelijk voor het bestuur van onze lokale gemeenschappen. Dank voor al jullie werk in al die dorpen en steden! ‘Bevestig het werk van onze handen, Heer.’

Zo kijken we ook hoopvol vooruit. Want het is niet óns werk en onze hoop is ook niet op onszelf. Ook 2019 zal het jaar van de Heer zijn en ook dan zal Hij ons persoonlijk leven, ons politieke werk en onze campagnes voor twaalf Staten, de Eerste Kamer en het Europees Parlement in zijn handen nemen en er is goeds mee doen. Hij is de Immanuel, Hij zal erbij zijn. De Heer is ook komend jaar onze toevlucht.

Een mooie jaarwisseling toegewenst en een gezegend 2019!

Met een hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 
 

Interviews met onze bewindspersonen

Minister Carola Schouten ging op de koffie bij Frank Evenblij en sprak met hem over Kerst en haar politieke loopbaan:

Bekijk de uitzending (Interview met Carola Schouten is vanaf 38:30)

 

Minister Arie Slob blikt terug op het soms bewogen jaar in een oudejaarsspecial op TV Oost:

Bekijk de uitzending

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis vertelt in De Stentor over een voor hem loodzwaar jaar en het verschil tussen Apeldoorn en Den Haag:

Lees het interview

 

Resultaten van ons werk als coalitiepartij in 2018

Hier vindt u een deel van de resultaten van 2018.

Kijk voor meer informatie op onze nieuwe website resultaten.christenunie.nl

+ Bekijk meer resultaten op resultaten.christenunie.nl
 

Meer nieuws

Laat Asia Bibi naar Nederland komen!

Joël Voordewind vindt dat Asia Bibi welkom moet zijn in Nederland.

> Lees hier zijn oproep

 

Een Mars van barmhartigheid en genade

Begin december sprak Carla Dik-Faber bij de Mars voor het Leven

> Lees hier haar speech

 

Licht in de wereld

In december ontvingen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer een chanoeka kandelaar.

> Lees het verslag van Eppo Bruins