Beste vrienden van de ChristenUnie,

De hoedjes, de rijtocht van de koning, de enthousiaste toeschouwers, de troonrede en de aanbieding van de miljoenennota. Vandaag was de feestelijke opening van het politieke jaar. Mooi dat we ons via deze traditie verbinden met de generaties voor ons en dat het iets is wat ons samenbrengt als land.

We zijn dankbaar dat we als christelijk-sociale partij een bijdrage mogen leveren aan ons land. Dat we mogen bijdragen aan een land, waar we vrede zoeken en recht doen.

Spitsuur
Ik denk dan aan recht doen aan gezinnen, waar het iedere dag hard werken is om alle ballen in de lucht te houden. In de jaren van crisis hebben veel van hen extra bijgedragen om ons land door de economische crisis heen te helpen. Maar de lasten werden te hoog, in veel gevallen piept het en kraakt het. Dit kabinet doet hen recht door te zorgen dat hun lasten verlicht worden.

Voor de ChristenUnie is dat een belangrijke reden om in dit kabinet te zitten: dat we gezinnen en andere heel normale huishoudens een steun in de rug kunnen geven. Op ons aandringen wordt bijvoorbeeld het kindgebonden budget verhoogd met 500 miljoen. Concreet: extra euro’s die lucht geven aan gezinnen om een goed leven te leiden, ook als het spitsuur is.

We zien ook dat er mensen zijn die níet mee kunnen komen. Juist als je het financieel krapper hebt, er tegenslag is, dakloosheid dreigt of al een feit is. Kwetsbare mensen zoals deze hebben voortdurend onze aandacht. Er is nog veel te verbeteren en ook de komende tijd zien we om naar mensen in de knel. De koning noemde in zijn troonrede de hulp voor mensen met schulden. Voor hen zetten we concrete stappen om hoop en perspectief te kunnen bieden.

Aandacht
Maar in de knel zitten is niet alleen financieel, lasten zijn niet alleen uit te drukken in geld. We moeten soms ook een spade dieper steken om te zien waar onze samenleving anders kan. Hoe we kunnen werken aan een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar.

Te lang zitten we al vast in een prestatiemaatschappij waarin het draait om meer, beter en sneller. Een manier van denken waarin een mens een economisch project is. ‘Je investeert in jezelf en het komt later wel terug.’ Zeg dat maar tegen mensen bij wie het níet lukt. Die mogen we als samenleving niet aan zichzelf overlaten.

Leenstelsel
Het leenstelsel is een duidelijk voorbeeld van zo’n mensbeeld.Tijdens gesprekken met jongeren de afgelopen maanden merkte ik dat zij de druk zwaar voelen. Schulden die ze maken, een ontoegankelijke woningmarkt, flexibele en onzekere contracten en bovenal dat knagende gevoel dat je meer moet presteren, dat je toch weer sneller moet, dat zelfs excellent eigenlijk niet goed genoeg is.

Daarom nam de ChristenUnie het initiatief voor Coalitie-Y. Daarom verzamelden we jongerenorganisaties, tv-presentator Tim Hofman, tientallen maatschappelijke organisaties en acht politieke partijen rond een manifest om dit te doorbreken. Mijn hoop is dat dit een keerpunt is om de druk van de prestatiemaatschappij te doorbreken, om oververhitte generaties te voorkomen.

Schepping
Oververhitting zie ik niet alleen door de prestatiemaatschappij, maar ook in de manier waarop we met de schepping omgaan. De uitstoot van stikstof en de impact op de schepping laat zien dat we tegen de grenzen aanlopen van ons dichtbevolkte land. Ook hier moeten we durven kiezen om ons oververhitte land tot rust te brengen. Een belangrijke opdracht voor de komende maanden.

Ik kan nog veel meer noemen wat door mijn gedachten ging toen ik de koning de troonrede hoorde uitspreken.

Gedachten over de oververhitte woningmarkt en hoe een aantal van de ideeën die wij begin dit jaar lanceerden nu kabinetsbeleid worden. Hoe we ook op dat gebied perspectief willen bieden aan jonge mensen die op zoek zijn naar een huis.

Gedachten over Jozef, die het voorbeeld gaf door eerst voorraden aan te leggen, maar de graanschuren opende toen er tekorten waren. Een situatie die voor ons de komende jaren best eens kan gaan spelen en waar we via een investeringsfonds als kabinet een graanschuur voor gereedmaken.

Gedachten over al die plannen en voornemens om recht te doen, vrede te zoeken en te werken aan een samenleving met aandacht voor elkaar.

Aan het werk
Vandaag leek het een dag met veel goed nieuws. Met hoedjes, de rijtocht van de koning, de troonrede en de miljoenennota. De zon scheen en het was goed. Dat was vandaag.

Maar morgen, als de zon opnieuw opkomt, staat ons maar één ding te doen. Aan het werk gaan. Onder ogen zien waar het knelt. Waar mens, schepping en recht in de verdrukking komen. Het grote onrecht van mensenhandel. De kloof tussen generaties. Mensen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. De overheid zelf, die vaker een gesloten bastion is, dan dat ze dienend aanwezig is in de samenleving. De manier waarop mensen kapot gaan aan bijvoorbeeld drugs.

We gaan weer aan het werk, omdat er nog heel veel werk te doen is. In het besef dat we dit alleen kunnen doen in afhankelijkheid van God. Wij handelen naar beste weten, maar er is er slechts een die deze wereld in Zijn hand heeft. We mogen bidden om Zijn leiding.

De Koning sloot de troonrede af met de verzekering dat hij en vele anderen bidden voor wijsheid, voor het kabinet en de volksvertegenwoordigers. Ik weet dat velen van jullie meebidden.

Dat is ons houvast, met die basis gaan we aan de slag, op Hem stellen we ons vertrouwen.

Een hartelijke groet in verbondenheid,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 

ChristenUnie & PvdA: ‘extra geld voor strijd tegen mensenhandel’

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Lodewijk Asscher (PvdA) willen dat het kabinet extra geld vrijmaakt voor de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Volgens de partijleiders is er meer capaciteit bij de politie nodig om deze ‘moderne slavernij’ aan te kunnen pakken.

Gert-Jan Segers: “Mensenhandel en gedwongen prostitutie maken mensen kapot. Vaak zijn het vrouwen in een kwetsbare positie die worden uitgebuit en misbruikt. We mogen niet berusten in dat onrecht, maar moeten alles op alles zetten om daders op te sporen en deze vrouwen nieuw perspectief te bieden.”

Lees verder

Gert-Jan Segers en Klaas Dijkhoff in debat over onderwijsvrijheid

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kruisen binnenkort publiek de degens over onderwijsvrijheid.

Dijkhoff zette eerder in een discussiestuk vraagtekens bij de houdbaarheid van het veelbesproken artikel 23. Volgens Segers zoekt Dijkhoff daarmee ‘ruzie met de verkeerde mensen’.

Op maandagavond 23 september gaan de beide coalitieleiders met elkaar in Den Haag in debat. Van harte welkom!

Meer informatie & aanmelden

Extra ondersteuning

We merken als Kamerleden dat het in deze intensieve regeringsperiode belangrijk is om goede ondersteuning te hebben, van beleidsmedewerkers, het secretariaat en publieksvoorlichters. En daarvoor hebben we extra middelen nodig die momenteel niet altijd beschikbaar zijn. Met een gift kunt u ons helpen om nieuwe mensen aan te nemen die ons als Kamerleden kunnen helpen.

Zou u dat willen overwegen? Alvast bedankt!

Klik hier om te zien hoe u eenvoudig een gift kunt overmaken