Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Klimaatakkoord: goed rentmeesterschap

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Na maanden van praten, plannen maken, doorrekenen en soms ook stevig onderhandelen, presenteerde het kabinet vandaag het klimaatakkoord.

Duurde het lang? Ja. 

Was het het waard? Jazeker.

Het klimaat is één van de meest besproken thema’s van deze tijd. Niet voor niets: we kennen de indringende waarschuwingen van wetenschappers voor de gevolgen van klimaatverandering voor de schepping en daarmee de volgende generaties. We weten dat de armste mensen ter wereld daar het grootste slachtoffer van dreigen te worden.

Als ChristenUnie weten we dat de aarde niet in onze handen ligt, maar in Gods handen. Maar we erkennen óók dat we rentmeesters zijn en dat we geroepen zijn om te doen wat we kunnen om zorg te dragen voor de schepping. Tegelijkertijd zijn er zorgen over betaalbaarheid, zeker voor mensen met een smalle beurs. Deze opgave moet ook rechtvaardig plaatsvinden.

Dat we íets moeten doen, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Nederland doet het slecht op de ranglijsten met betrekking tot duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. We stoten teveel schadelijke gassen uit en verbruiken meer dan de aarde ons kan bieden. Voor de levensstijl die wij gewend zijn, is 3,5 aarde nodig.

We leven dus op de pof; ten koste van mensen elders, van volgende generaties en van de schepping. Er moet dus iets veranderen. Daarom komt het kabinet nu met een klimaatakkoord: een groot pakket aan maatregelen om de omslag te maken naar een duurzamer Nederland.

Het klimaatakkoord getuigt in mijn ogen van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gezinnen en mensen met een smalle beurs. We werken aan schone lucht en schone energie. We laten de vervuiler daarvoor betalen en ontzien huishoudens en dan vooral mensen met een smalle beurs of gezinnen met een middeninkomen. En dat blijven we doen: we toetsen jaarlijks of we de doelen halen en of de baten en lasten nog steeds eerlijk worden verdeeld.

Dat vind ik belangrijk: dat we rekening houden met gezinnen, met middeninkomens, met mensen die niet veel te besteden hebben.

Met het klimaatakkoord werken we aan de toekomst van onze kinderen en brengen we een deel van de ambities van de ChristenUnie dichterbij. Voorstellen die we eerder deden staan nu een-op-een in het klimaatakkoord, zoals een CO2-heffing voor vervuilende industrie, de omslag naar kringlooplandbouw, rekeningrijden, zoals het voorstel om de belasting op energie zo te verlagen dat opnieuw met name lage en middeninkomens daarvan profiteren en een gemiddeld huishouden 100 euro minder belasting hoeft te betalen, terwijl vervuilende bedrijven juist zwaarder worden belast.

Dit akkoord vraagt een inspanning van ons allemaal, maar we doen het voor de schepping, voor de naaste ver weg en voor onze kinderen. En we doen het samen.

Informatieavond
Ook de komende tijd wil ik met u, met jou, het gesprek aan blijven gaan over klimaat en klimaatbeleid. Om te beginnen wil ik graag ingaan op alle vragen die er over het klimaatakkoord kunnen zijn. Over precies een week, op 5 juli, nemen we daarvoor uitgebreid de tijd. Ik nodig u uit om aan dat gesprek mee te doen, op de informatieavond die we over het klimaatakkoord organiseren. Kijk daarvoor op www.christenunie.nl/informatieavond-klimaatakkoord

Overzicht Klimaatakkoord
Het klimaatakkoord: wat is het en wat staat er in? Waarom is dit voor de ChristenUnie belangrijk? Lees hier belangrijkste maatregelen.

Met een hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 

Terugblik: eerste ChristenUnie Huiskamerbijeenkomst

Gert-Jan Segers: "Begin juni was te gast in een grote Rotterdamse 'huiskamer', waar ik met meer dan 100 mensen in gesprek ben gegaan over ongelijkheid in Nederland. Dat was een boeiende avond met inspirerende bijdragen van Bas Jacobs, Dick Couvee, Eppo Bruins en veel andere gasten. En het smaakt naar meer!

Gelukkig was dit de eerste avond van een hele serie avonden waarin ik in gesprek wil gaan met steeds weer 100 mensen over de grote thema's van onze tijd. Van harte welkom!"

Meer informatie

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

Lees verder

Hoe vinden we een been om ons aan vast te klampen? (ND-column Gert-Jan Segers)

Mijn jongste broer vroeg het zondag opeens op onze zussen-en-broers-app. ‘Wat is je mooiste herinnering aan pa?’

Lees de column van Gert-Jan Segers
 

Meer lezen

Eerlijker pensioen voor elke generatie

"Ik weet dat er veel vragen zijn over de herziening van het pensioenstelsel. Wat betekent dit akkoord? Waarom is de ChristenUnie zo positief? Daar ga ik graag op in."

Lees hier de uitleg van Eppo Bruins

 

Leven in de knop

"Gisteravond voerde ik in de Tweede Kamer het debat over een beladen en emotioneel onderwerp, namelijk abortus."

Lees hier de bijdrage van Carla Dik-Faber

 

Veilig herstel na tbs

“Door meer informatie over bijvoorbeeld terugkerende tbs’ers uit te wisselen en door trainingen aan te bieden aan vrijwilligers, vergroten we de maatschappelijke veiligheid”,

Lees hier de iniatiefnota van Tweede Kamerlid Nico Drost

 

 

Jongeren verenigd in Coalitie-Y pleiten voor meer inspraak

In kabinetsbeleid moet structureel rekening worden gehouden met de impact die maatregelen hebben op de jongere generaties. Dat heeft Coalitie-Y bepleit tijdens een gesprek met premier Rutte in het Catshuis.

Coalitie-Y is gestart op initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVB, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie.

Lees verder

ChristenUnie: maatregelen nodig tegen haatzaaiende anti-Israël demonstraties

Het kabinet moet zich met kracht uitspreken tegen anti-Israël demonstraties waarin wordt gepleit voor de ondergang van de staat Israël. Dat bepleiten ChristenUnie Kamerleden Nico Drost, Joël Voordewind en Gert-Jan Segers in Kamervragen naar aanleiding van een demonstratie in Den Haag.

Lees verder