Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Een zwaar, bewogen debat

Beste ChristenUnie-vrienden,

Deze week was het een half jaar geleden dat het nieuwe kabinet beëdigd werd. Tegelijk was het misschien wel de meest intensieve week die we sindsdien beleefd hebben.

Achter de schermen onderhandelden we over de voorjaarsnota en voor de schermen was er een zwaar, bewogen debat over de gang van zaken rond de afschaffing van de dividendbelasting waarvan u hier mijn bijdrage kunt nalezen. Daarin reflecteer ik ook op mijn eigen rol daarbij.

Wat ik in ieder geval zeker weet, is dat het geen goede week was voor het aanzien van de politiek. En dat raakt me zeer. Juist omdat wij er volop deel vanuit maken.

En ik wil dan niet naar anderen wijzen, maar u alleen maar zeggen dat ik – en m’n ChristenUnie-collega’s met mij – onszelf aan de hoogste ethische normen wil houden en dat ook u dat bij ons mag doen. Politiek is niet altijd even verheffend, maar het is geen plek waar christenen hun handen van af moeten trekken. Integendeel.

Zo nemen we vol overtuiging onze plek in. Niet uit verliefdheid op een paar stoelen in de Staten-Generaal of in de Trêveszaal, maar omdat we ook in Den Haag Jezus willen navolgen. Omdat we middenin dat soms ruige bedrijf het goede willen doen voor onze naasten en voor ons land.

En als het dan lukt om – zoals deze en vorige week – een bijdrage te leveren aan de strijd tegen gedwongen prostitutie, tegen antisemitisme en tegen de dreigende import van een uiterst onvrije versie van de islam uit Golfstaten, dan weet ik weer waarom ik in Den Haag moet zijn. Want we hebben de unieke mogelijkheid om in deze periode meer dan ooit het verschil te maken.

Ik denk deze weken ook veel aan al onze partijgenoten in gemeenten waarvan velen betrokken zijn bij collegevorming. Ook in al die gemeenten mogen we Jezus navolgen en het politieke verschil maken.

Maar juist na deze week besef ik als geen ander hoe kwetsbaar we zijn als feilbare mensen in een politiek klimaat waar je zomaar de schijn tegen kunt hebben. Ook lokaal. Laten we elkaar blijven opdragen in onze gebeden en God steeds vragen om wijsheid, inzicht, een zuiver hart en moed.

Dank voor uw betrokkenheid bij het werk van de ChristenUnie!

Hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Kom stage lopen bij de ChristenUnie!

De ChristenUnie heeft vanaf september weer plek voor enkele enthousiaste stagiaires! Zo zoeken we mensen voor de afdelingen Communicatie (op het partijbureau in Amersfoort), Persvoorlichting (in de Tweede Kamer) of Beleid (ook in de Tweede Kamer). Een mooie kans om op een bijzondere plek ervaring op te doen!

➜ Kijk op www.christenunie.nl/stage voor meer informatie

ChristenUnie & D66: start nieuw onderzoek financiering gebedshuizen

De ChristenUnie en D66 willen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de buitenlandse financiering door onvrije landen van gebedshuizen in Nederland. 

➜ Lees verder

ChristenUnie: ruimte voor wooninitiatieven voor kinderen met beperking

De ChristenUnie wil dat het kabinet meer ruimte maakt voor kleinschalige wooninitiatieven voor kinderen met een beperking. Het SCP constateerde dat deze initiatieven onder druk staan. De mogelijkheden voor financiering en het voeren van eigen regie door de initiatiefnemers – vaak de ouders – worden steeds verder ingeperkt.

➜ Lees verder

Na Pasen is echt alles mogelijk (column ND)

'Op de morgen van Pasen gaat bij ons altijd vroeg de wekker. Heel vroeg. De betere helft van ons gaat dan naar een begraafplaats in de buurt.'

➜ Lees de hele column van Gert-Jan Segers

Geef ook die kromkommer en die rare paprika een kans in de winkel (opiniestuk)

'Komkommers groeien in alle soorten en maten aan de plant. De één is zo krom als een hoepel, de ander is even dik als lang, en een derde is wel erg iel en dun.'

➜ Lees hier het opiniestuk van Carla Dik-Faber
 

Meer nieuws

‘Zelfmoordmachine’ is zorgwekkende verheerlijking van zelfdoding

Tweede Kamerleden van de ChristenUnie en de SGP zijn verbijsterd over de tentoonstelling van een zogenaamde ‘zelfmoordmachine’ op een uitvaartbeurs in Amsterdam. 

➜ Lees meer

 

‘Partydrugs zijn niet normaal’

Stieneke van der Graaf en Gert-Jan Segers willen van het kabinet weten wat zij doet om het romantische beeld dat er is van partydrugs te bestrijden. 

➜ Lees meer

 

ChristenUnie: succes spreekuurrechter verdient vervolg

Een proef van de rechtbank Noord-Nederland liep onlangs af; de teleurstelling van betrokkenen over de afloop van het experiment was veelzeggend. De ChristenUnie wil een vervolg.

➜ Lees meer