Christelijk-sociale politiek in dit grotendeels seculiere land is het je met hart en ziel inzetten voor onze idealen en die steeds een beetje dichterbij brengen.

Eindelijk een einde aan de crisisopvang

Eindelijk een einde aan de crisisopvang

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Of het uitmaakt dat wij in de coalitie zitten? Het korte antwoord is het nieuws van vandaag dat er een Spreidingswet komt die voor humane opvang van vluchtelingen zorgt en een eerlijke spreiding over alle gemeenten. Overigens heeft die wet veel te lang op zich laten wachten en dat laat precies zien hoe groot de verschillen in de coalitie soms zijn en hoe zwaar de goede stappen in de goede richting soms moeten worden bevochten.

Een ander kort antwoord is de steun die het kabinet verleent aan het groeiend aantal gezinnen in financiële nood. En een ander kort antwoord op die vraag is het behoud van de onderwijsvrijheid, die alles behalve vanzelfsprekend is. En een antwoord is ook het verbod om embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. En het menselijk maken van de bijstandswet en andere sociale wetgeving. En het sociaal maken van ons groene duurzaamheids- en klimaatbeleid. En het met wetgeving bestrijden van moderne slavernij en uitbuiting in internationale handel. En het bestrijden van gokverslaving en gedwongen prostitutie.

Allemaal korte antwoorden op een korte vraag die ons bij tijd en wijle wordt gevraagd. Ja, het maakt verschil, dat onze vijf zetels nodig zijn om ons land bestuurbaar te houden. En middenin in het soms heftige politieke krachtenveld houden we koers met politiek bij een open bijbel.

Voor een iets langer antwoord denk ik aan mijn lieve vader. Hij vertelde het verhaal me ooit met een glimlach. Er klonk in ieder geval geen miskenning in door. Dat hij jarenlang directeur van de christelijke MAVO in Lisse was geweest. En dat hij geregeld kritische vragen kreeg van bezorgde leden van de Gereformeerde Gemeente, de kerk waarvan hij ook zelf lid was.

Dan waren ze niet te spreken over bepaalde muziek op een schoolfeest, of over lesmethoden, of over de geloofsovertuiging van docenten en vonden ze dat mijn vader hun wensen als directeur kon en dus moest afdwingen. Mijn vader heeft ze allemaal aangehoord, maar ze niet alleen maar gelijk gegeven. Dit was een school met een brede christelijke identiteit en geen school van de Gereformeerde Gemeente. Na zijn afscheid wisten diezelfde kerkleden hem nog steeds te vinden. Maar dan om hem te vertellen hoe bergafwaarts het ging met de christelijke identiteit van de school na het vertrek van mijn vader. En dat ze wensten dat hij nog directeur was. De glimlach waarmee mijn vader dit vertelde, leerde me dat je altijd moet doen wat je kunt op de plek waar God je geplaatst heeft. Ook als je niet hele dagen alleen maar applaus krijgt.

Christelijk-sociale politiek in dit grotendeels seculiere land is het je met hart en ziel inzetten voor onze idealen en die steeds een beetje dichterbij brengen. Maar soms is onze inzet ook het tegenhouden van onheil en het leveren van politieke gevechten achter gesloten deuren waar maar weinig mensen echt weet van hebben. Maar hetzij onze inspanningen en resultaten zichtbaar zijn, hetzij ze minder zichtbaar zijn, we doen het voor God en onze naaste. En het is een eer en een vreugde dat we dat op onze plek mogen en kunnen doen. Op hoop van zegen! 

Dank voor jullie meeleven en gebed! Dank voor jullie opbouwend kritische vragen en opmerkingen! Dank voor jullie eigen inspanningen om in hier en nu Christus na te volgen! En hopelijk tot ziens op ons congres aan het eind van deze maand!

Met een hartelijke groet, in verbondenheid,

GJS rondje 2

Gert-Jan Segers
Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

Genoeg goede opvangplekken en een eerlijke spreiding

"Met deze wet maken we werk van een structurele oplossing voor de problemen die het gevolg waren van verkeerde keuzes en het afschalen van opvangcapaciteit in het verleden. Wij zullen blijven knokken voor fatsoenlijke opvang en goede zorg voor mensen die in nood zijn, in Nederland en Europa."

Lees de blog van Don

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel nodig?

“Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat het pensioenstelsel eerlijk en rechtvaardig is. Voor mensen die al recht hebben op pensioen, maar ook voor elke werkende Nederlander. Iedereen moet kunnen rondkomen, ongeacht leeftijd."

Lees hier meer over de pensioenwet

Een einde aan slavernij en uitbuiting

"Deze wet biedt bescherming aan hen die bescherming het hardste nodig hebben, de meest kwetsbaren op deze wereld, die niet vrij zijn, die slachtoffer zijn van slavernij en uitbuiting."

Lees hier de blog van Stieneke

Zorg dragen voor Gods schepping

"Dank voor jullie hartenkreet aan ons, christelijke landelijke politici over de staat van de schepping. En laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: ook wij maken ons ernstig zorgen. De schepping zucht."

Lees de reactie op de Klimaatbrief

Stel je vragen aan Gert-Jan en Don tussen 18:30 en 19:00 uur op Instagram

Heb je vragen over de opvangcrisis en de gepresenteerde spreidingswet?

Stel ze morgen tussen 18:30 en 19:00 uur aan Gert-Jan en Don tijdens de Instagram Live opname van de Podcast Kamervragen!

Gert-Jan Segers over het WK

"Ik vind het zeer teleurstellend dat het kabinet er ondanks een heldere Kameruitspraak toch voor kiest om een afvaardiging te sturen. In februari 2021 steunden wij de Kamermotie om dit niet te doen vanwege de ernstige vormen van uitbuiting van de arbeiders die werkten aan de bouw van stadions en de vele doden die daarbij zijn gevallen. Dat we contact onderhouden met het land vind ik volkomen begrijpelijk, maar dat een regeringsafvaardiging daar wil gaan feestvieren, vind ik echt onbegrijpelijk."

Mirjam Bikker over jongeren

"We leven in een samenleving die benadrukt dat geluk afhangt van wat je hebt of wat je presteert. Ik maak me zorgen over de achteruitgang van de mentale gezondheid onder jongeren. Geven we elkaar nog ruimte om te vallen, opnieuw te proberen en genade te vinden?"

@mirjambikkercu sprak bij de Residentie Pauze Diensten in de Waalse kerk in Den Haag. Met regelmaat is daar een dienst om te bidden voor het land, de regering en het koningshuis.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn er enkele vacatures op het Partijbureau in Amersfoort:

Deel deze vacatures vooral met mensen die hier mogelijk interesse in hebben.

Bekijk hier het vacatureoverzicht