Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Eén van de zwaarste debatten van het jaar: hulp bij zelfdoding

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van een aangrijpend onderwerp: hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven 'voltooid' achten.

Een zwaar debat over hele grote vragen, zonder gemakkelijke antwoorden en simpele oplossingen. Maar wel een debat dat volgens de ChristenUnie echt de verkeerde kant op gaat. Het kabinet kwam met een plan om hulp bij zelfdoding toe te staan voor mensen die hun leven 'voltooid' achten.

Er wordt daarmee een hele belangrijke wissel omgezet met verstrekkende gevolgen. Bij eenzaamheid, gebrek aan zin in het leven is ons antwoord niet langer alleen maar een helpende hand, maar nu ook een dodelijke pil. Schokkend. Daarom hebben we vorige week samen met de SGP een motie van afkeuring ingediend. En u weet, zo'n motie dienen we niet snel in..

De ChristenUnie gelooft dat het leven door God gegeven is en dat het leven waardevol en beschermwaardig is. Ook een leven in ouderdom. Het is verdrietig te moeten constateren dat sommige ouderen het gevoel hebben dat hun leven zinloos is geworden. Dat is geen spontaan idee. Het is een gedachte die opkomt in een samenleving die ouderdom veel te weinig waardeert. Die vaak naar ouderenzorg kijkt als een kostenpost. En waarin er steeds minder tijd is om echt naar elkaar om te zien.

Daarom blijven we ons hard inzetten voor een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij liefdevolle zorg en aandacht krijgen en waarin zij naar vermogen kunnen meedoen. Dat is de samenleving die ons voor ogen staat. Daarvoor zitten wij in Den Haag.

Dank voor uw meeleven, steun en gebed!

Hartelijke groet,

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Kandidatenlijst

Vorige week presenteerde het Landelijk Bestuur de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. 

Volgens partijvoorzitter Piet Adema is de concept-kandidatenlijst een goede afspiegeling van de ChristenUnie-achterban en de diverse regio’s. “Ik ben onder de indruk van de ervaring en kwaliteit van onze kandidaten en dankbaar dat zij zich vanuit hun geloof willen inzetten voor onze partij, de regio waar ze vandaan komen en ons land."
Op het verkiezingscongres gaan we over deze lijst stemmen.

➨ Bekijk hier de gehele lijst

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid.

Dit concept-verkiezingsprogramma zal op het verkiezingscongres door leden behandeld en in stemming gebracht worden voordat het definitief wordt vastgesteld.

➨ Lees meer over ons verkiezingsprogramma

ChristenUnie dient voorstellen in voor meer mannen voor de klas

Half oktober presenteerde de ChristenUnie haar plannen om meer mannen voor de klas te krijgen. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins doet 11 voorstellen aan de regering en 6 aan het onderwijsveld voor het werven – en vasthouden – van meer meesters. Bruins stelde het plan en de voorstellen op in samenwerking met verschillende meesters en juffen, onderwijsorganisaties en pabo’s.

Lees de 11 voorstellen

Palestijnse terroristen verdienen geen steun

'Er bestaan talloze verzoeningsprojecten tussen Israëli’s en Palestijnen die van onderop werken aan goed onderwijs, medische zorg en gemeenschappelijke economische activiteiten. Niet het belonen van terrorisme verdient onze steun, maar het verheerlijken van broodnodige vrede.'

Lees het blog van Joël Voordewind
 
 

Agenda

 
       
 
 

7 november, Amsterdam
Gert-Jan Segers & Alexander Pechtold

Journalist Wilfred Scholten bevraagt Alexander Pechtold (D66) en Gert Jan Segers over voorspelbare verschillen en onvoorspelbare overeenkomsten in hun politieke programma’s.

Meer informatie

 

12 november, Amersfoort
Justice Conference

Met (inter)nationale sprekers zoals Shane Claiborne, Ruth Padilla, Gert-Jan Segers,  Andrew White en optredens van diverse artiesten.

Meer informatie

 

26 november, Nijkerk
Verkiezingscongres

Dit partijcongres zal in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Met bijdrages van o.a. Kinga Bán, Matthijn Buwalda, Jurjen ten Brinke.

Meer informatie & aanmelden

 
 
 

Geestelijke verzorging krijgt vanaf nu overal een plek in verpleeghuizen

Geestelijke verzorging krijgt vanaf nu overal een plek in verpleeghuizen. Dat staat in een aangenomen motie van ChristenUnie en CDA.

De ChristenUnie vindt dat er naast  een goede kwaliteit van zorg, ook aandacht moet zijn voor zingevingsvragen bij bewoners van verpleeghuizen, daarom moet geestelijke verzorging expliciet een plek krijgen in de verpleeghuiszorg.

Lees verder

‘Verplicht leer-werktraject voor nieuwe statushouders’

De ChristenUnie wil dat nieuwkomers direct na het krijgen van een verblijfsvergunning instromen in een twee jaar durend verplicht leer-werktraject.

Gert-Jan Segers pleitte er begin oktober bij het tv-programma Pauw voor om nieuwkomers op die manier te activeren en mee te laten doen in de samenleving. In het plan krijgen de statushouders niet direct een uitkering, maar onderdak, zorg en onderwijs in natura, aangevuld met leefgeld.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts