Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Maart 2015

“ vanuit de stad kermen mensen,

de dodelijk gewonden schreeuwen het uit,

maar God stelt het verkeerde niet aan de  orde! ”

Jobs klacht in Job 24:12

 

Lieve mensen,

Job spreekt op het scherpst van de snede. Hoe kan wat hij zegt ons helpen? De Bijbel stelt dat Job rechtvaardig is; God zei tegen Jobs vrienden: “jullie hebben niet de waarheid gesproken over Mij. Mijn dienaar Job deed dat wel.” (42:8). Tegelijk erkent Job later tegenover God: “Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten” (42:3).

De wijsheid van Job is als onze eigen kennis van een grote onbekende stad. Terwijl we met vrienden onderweg zijn, zien we de stad liggen en kunnen we uitleggen waar hij is. Maar tussen de hoge kantoren van een buitenwijk raken we het overzicht kwijt. Zo kunnen we én goed luisteren naar Job én uit Gods eigen mond accepteren dat Job goed over Hem spreekt én tegelijk met Job beseffen dat het ons verstand te boven gaat. Wij mensen hebben het overzicht niet.

De Heer antwoordde Job vanuit een storm. Er staat: antwoordde! Alles wat Job tegen zijn vrienden zei, werd ook door de Heer gehoord. Job zei dikwijls dat hij God wou spreken. Zouden we Jobs klachten kunnen lezen als indirecte gebeden? Dan lijkt wat Job zegt op wat Jezus zei aan het kruis: ”Waarom hebt U mij verlaten?”.

In hoofdstuk 24 laat Job merken dat hij weet dat God het kwaad aanpakt. Dat zegt hij daar aan het slot en hij wees erop in vers 1. En God bevestigt het in zijn antwoord: “Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen, om de einden van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van haar afgeschud worden?” (38:12b-13). Dát had Job nooit gedaan, het is te groot om te bevatten. Hij wist wel dat het in Gods macht is, maar tegelijk was het zó afwezig dat hij het aankaart bij zijn vrienden: “God stelt het verkeerde niet aan de orde”. Lees dit niet als een dogma (of vloek), Job zegt wat hij ziet, onomwonden: “mensen sterven in de stad, Hij doet niks”.

Kunnen we dit meenemen in onze gebeden? Of hadden we het al meegenomen, telkens toen we het dachten: “Hoe kan Hij dit laten gebeuren? Waarom grijpt God niet in?!” Bidden we onbewust? Jezus wilde dat we altijd zouden bidden en zei daarbij: “Zal God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen?” Misschien kunnen we het gebruiken in onze wat meer bewuste gebeden: “Heer, U kent onze gedachten! Nu we opnieuw apart tijd voor U vrij zetten, vragen we met de belofte van Jezus: wilt U doen wat Hij zei en dát recht verschaffen?”

Concrete gebedsvoorstellen

Veiligheid in de lucht en op straat

Af en toe gebeurd het, mensen komen om in het verkeer. We hebben “er mee leren leven”, totdat het vlakbij komt als familie of vrienden bij betrokken zijn, of wanneer moedwil in het spel is, zoals bij de MH17 ramp en de recente crash in Zuid Frankrijk. Dat is verbijsterend. Soms leidt het tot nieuw beleid, bij de vervoerders of in de politiek. Peter van Dalen (Europarlementariër ChristenUnie/SGP) sprak onlangs op een luchtvaartcongres op Schiphol, want transport is één van Peters specialismen.

  Laten we voor alles onze zorg blijven delen met de Heer en ook bidden voor bescherming op reis
  Bid om wijsheid voor overheden, veiligheidsdiensten, inspecties en luchtvaartorganisaties
  Dank voor wat er is, voor mensen die zich inzetten en hun plicht doen, ook in het Europarlement

Militaire inzet in (onder andere) Mali

Afgelopen donderdag zijn de twee militairen begraven die zijn omgekomen bij een helikoptervlucht in Mali. Militairen die namens ons allen zich hebben ingezet om recht en gerechtigheid te brengen. Arie Slob reageerde eerder al op onze website: “Ik ben geschokt door het bericht. Mijn medeleven en gebed gaan uit naar de nabestaanden.”  We kunnen ons daarbij aansluiten.

  Laten we inderdaad ook bidden voor degenen die in rouw zijn hierover en om Gods troost vragen
  Bid voor de rouwenden in “gebieden met onrust”, Mali, Nigeria, Sudan, Liberia, het Midden Oosten
  Bid voor de Nederlandse regering, dat ons land stappen kan en mag zetten die vrede bevorderen

Vluchtelingenbeleid

In een wereld die zo verontrust is, waar zoveel gebeurd dat moeilijk te dragen is, dringt de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan zich haast als vanzelf op. Die man ontliep het probleem niet. Hij gaf echte zorg, kon die zorg overdragen (aan een herbergier) en toonde bereidheid om extra te geven als dat nodig was. Hoe zoiets ook tussen de volken toegepast kan (of moet) worden is een zaak voor de politiek. Dat vraagt om inzicht en lef: dan gebeurt er meer dan men uit louter zelfbehoud zou doen.

  Bid beleidsmakers dat inzicht toe, vraag God de Vader dat hij geloof schenkt voor goede daden 
  Dank voor wat ons land zomaar kan doen door keer op  keer hulp te geven “daar“ en “hier
  Bid ook voor eigen Kamerfracties, dat ze goede woorden vinden om te pleiten voor ruimhartig beleid

Gewoon aan de slag!

Al met al is er ook heel veel dat gewoon heel goed gaat op het eigen politieke erf. Vrije verkiezigen zijn In Nederland net zo normaal als goed drinkwater uit de kraan. Een ongelofelijk voorrecht! Deze maand met een mooi resultaat voor de ChristenUnie, zowel in de provincies als in de waterschappen. We kunnen dankbaar zijn dat er veel Statenleden gekozen zijn die Christus willen volgen. In de Eerste Kamer verwachten we nu een derde zetel: Mirjam Bikker kan zo de jongste vrouwelijke senator ooit worden. Arie Slob zei: "Ik ben ontzettend dankbaar. We hebben campagne gevoerd voor de idealen van de ChristenUnie. We zijn al onze kiezers daarvoor zeer dankbaar. Mooi om te zien dat in zoveel provincies mensen vanuit hun geloof een keuze hebben gemaakt. Nu is het tijd om aan de slag te gaan!"

  Dank met ons dat Christenen in de politiek weer meer kansen krijgen om zich in te zetten
  De vorming van een coalitie is vaak een grillig proces. Bid voor de onderhandelingen.

  Dank en bid voor de Eerste Kamer, bid voor Mirjam, in mei kan ze in de Eerste Kamer gekozen worden.

Nogmaals de gebeds-app:

In de vorige brief schreef ik het al. De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.

De bijdragen vanuit het partijbureau komen één keer in de tien dagen langs.

  Dank opnieuw voor dit initiatief van Ron van der Spoel en ook voor andere initiatieven die u al kent
  Bid dat de app zijn uitwerking niet zal missen en bijdraagt aan een opdracht die Jezus ons gaf: “bid”
  Wilt u ook bidden voor de medewerkers van het partijbureaul?

Goede Paasdagen toegewenst!
Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts