Gods scheppingsdagen tonen wat humor op de vierde dag. Op die dag schept Hij met licht een hemelse ordening voor de aarde ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Hemelse humor

Lieve mensen,

Gods scheppingsdagen tonen wat humor op de vierde dag. Op die dag schept Hij met licht een hemelse ordening voor de aarde en dat verbindt dag 1, 2 en 3. Humor leg je niet uit, dat moet je juist beleven. Daarom geef ik een jeugdherinnering met een zelfde volgorde als in Genesis. Samen met andere amateur­sterrenkundigen waren we vóór dag en dauw opgestaan om de samenstand van een ster en de maan te gaan waarnemen. Wie zo vroeg buiten komt kán het zien: het ochtendlicht komt voor de zon. En de morgen­ster laat weten dat een komende dag op handen is. Sterrenkundigen weten het wel: voor zulk mooi licht heb je "lichten" nodig. Het is net als in huis: als er licht moet zijn, dan doe je lampen aan. Maar een pas geboren kind kijkt gewoon naar de verlichte dingen in de buurt. Een baby kijkt onbevangen en heeft nog niet geleerd dat het de verlichte dingen pas ziet als er lichtbronnen aanwezig zijn, de lichten die maken dat dat licht er is.

Genesis 1 lees ik graag met de onbevangenheid van een kind. Daar zegt God eerst dat er licht moet zijn. En er was licht! Hij toont zich de Heer van het licht. Pas op de vierde dag zegt Hij dat er lichten moeten zijn. Wie die lichten wil onderzoeken kan vroeg in de ochtend kijken: de sterren flonkeren, de maan maakt dat we ook 's‑nachts iets op aarde zien. En het grote licht dat kleur geeft aan alles, het rood aan de horizon, het blauw hoog erboven, dat verblindende licht noemen we zon. We zien wie God laat heersen over de dag! Soms zie je overdag ook de maan, maar die zon is sterker, hij heerst over de dag, de maan beheerst alleen de nacht.

Ik denk dat dit Bijbelstukje ons iets wil zeggen. Gods werk is onnavolgbaar knap. Voor ons levensbesef is het goed dat we erkennen dat deze lichten aan de hemel staan: de mens heeft daar geen macht. Zij regelen het dagritme en de seizoenen voor ons. De maan is nu niet het ding waar je raketten op neerzet, de maan is hier een licht dat aan de hemel staat. Als u er vaak naar kijkt, kunt u zien dat het een volgende avond uit een andere richting komt. Er is een lichtshow buiten bezig, die we zien vanuit elk plekje op aarde. U staat dan in een golfbad van licht. Die straling verandert voortdurend, maar dat alles gebeurt voor ons, niet door ons.

Dit besef kan helpen om met grotere vreugde te reflecteren op de Hemelvaart van Jezus. Vlak voor Hij zichtbaar vertrok, vroeg men: "Komt er snel herstel?" Jezus antwoordde: "Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden." Ziet u de overeenkomst? Het wordt geregeld. Wat er achter de hemelse coulissen gebeurt ligt buiten ons bevattingsvermogen. Toen Jezus weg was, waren er opeens twee mannen in het wit. Als de Bijbel zo twee hemelse getuigen toont, is dat van belang. Dat gebeurt zelden, alleen bij Lot en in het open graf. Het versterkt de boodschap: wis en waarachtig, je mag erop vertrouwen, Jezus komt op dezelfde manier terug!!

Dit heeft ook impact op deze gebedsbrieven. Misschien hebt u gezien dat de punten soms wat vaag lijken. Dat is omdat God de aarde aan de mensen gaf en Hijzelf in de hemel troont (Ps. 115:16), graag respecteer ik dat Hij de tijden en gelegenheden van zijn Koninkrijk bepaalt. Natuurlijk zijn er veranderingen die mensen zelf in kunnen zetten. Dat is politiek. Maar daar laat ik liever uw eigen hart spreken: het blijft wel uw gebed. Tenslotte werkt het ook door in het erkennen van gezag. Hemelvaartsdag is veertig dagen na Pasen en dat feest valt op een zondag die wordt bepaald met de stand van zon en maan. Dat zulke autoritaire regelingen geldig mogen zijn, opdat mensen zich voegen, dat heeft God al op de vierde dag ingesteld (Gen. 1:14-19).

Concrete gebedspunten bij de inleiding

 • Dank voor de schoonheid van de sterren.
   • Bid voor een schone dampkring.

 • Dank voor het ritme van dag en nacht.
   • Bid dat wij er wijs mee om leren gaan.

 • Dank voor ons patroon van vaste vrije dagen.
   • Bid dat de regelgeving goed blijft.

 • Dank voor een vrije Hemelvaartsdag.
   • Bid dat het de mensen tot zegen zal zijn.

 • Dank voor de belofte van de wederkomst van Jezus.
   • Blijf erom vragen, naar zijn wil.

Oorlog

Er is bijna altijd wel ergens oorlog, maar nu komt het erg dicht bij. Dat raakt ons. Kyjiw is net zo nabij als Athene of Gibraltar. Gelukkig houdt de Heer het overzicht. Lees maar in Psalm 2 of in Jesaja 10 en 11 met die bekende tekst: "uit de stronk van Isaï zal een scheut opkomen". De Bijbel kent het woeden en de zonden van de volken, maar uiteindelijk loopt het uit op de heerschappij van Jezus. Hij is de Zoon van de HEER die hen uitlacht in Psalm 2. Hij is de scheut uit Jesaja 11. Hij is het Lam dat centraal staat bij alle strijd in Openbaringen. Bij Hem komen we uit als we bij dat alles leven met Psalm 57. Als mensen dreigen zoekt die Psalm God en eindigt wonderlijk ontspannen, het zegt "o God, mijn hart is gerust" en zingt "ik wil het morgenrood wekken"(vs 8-9).

 • Bid mee met mensen in nood; vraag samen met hen om Gods genade en bid dat Hij ingrijpt.
 • Bid voor de verhouding tussen Oekraïne en de rest van Europa, bid om recht en om herstel.
 • Dank God voor zijn trouw. Eer Jezus die naast God op zijn troon zit. Zoek uw vrede in Hem.

Asiel

Op weg naar het partijbureau van de ChristenUnie kwam ik langs een parkeerterrein waar witte bouwunits op elkaar werden gezet. In een flits dacht ik: nieuwe asielplekken? Dat was zeker niet zo, maar ik dacht: dat wordt het tweede gebedsitem in de brief! Politiek gaat ook over hoop brengen (Mirjam Bikker). Hoop is licht dat vanuit de toekomst op het heden valt (Tomas Halik). Het gaat in Gods Koninkrijk vaak om kleine stapjes, maar we leven op weg naar een goede toekomst, waar vrede heerst en recht wordt gedaan (Mirjam Bikker). 

 • Dank dat er wetgeving is die asielzoekers beschermt tegen willekeur en orde brengt in de toelating.
 • Bid voor de kleine stapjes waarmee we hoop brengen aan mensen die vrezen voor hun leven.
 • Bid voor uw eigen gemeente, voor gemeenteraad en burgers, opdat men kansen ziet en hulp biedt.

Partijcongres

Het wordt vast een interessant congres 21 mei. Veel onderwerpen gaan over de spanningen die ontstaan omdat politici met veel wensen en inzichten rekening houden. Wanneer is je eigen gedrag integer? Hoe fel moet je het falen van anderen bekritiseren? Wie bepaalt de mate waarin je kritiek geeft? Als een hogere plek ten koste gaat van je collega, moet je dan publiek instemmen met een motie die jou dat voordeel geeft? Hoe praat de ChristenUnie over de nieuwe bestuurscultuur? Het programma en de moties vindt u op de website.

 • Dank voor de onderlinge liefde waarmee we streven naar een vruchtbare partijcultuur.
 • Dank voor de vrijheid waarmee we over politiek kunnen spreken. Bid om wijsheid bij het spreken.
 • Bid voor gezagsdragers, blijf zelf rustig op God vertrouwen, bid waardig en zonder wrok (1 Tim 2:2 en 8).

Waterbeschikbaarheid

Misschien weet u dat Ir. Lely indertijd niet alleen de plannen voor de Flevopolders maakte, maar ook zorgde dat de Biesbosch zó veranderde, dat die niet meer het water van de Maas blokkeerde, de overstromingen in Brabant werden aangepakt en stuwen konden het Maaswater zomers vasthouden. Tegenwoordig moet dat beleid weer op de schop: "we moeten accepteren dat er af en toe een kelder onderloopt of een boer tijdelijk het land niet op kan, omdat we meer water willen vasthouden" (NOS). Waterschappen doen er toe! NB: bij de Tweede Kamer ligt een initiatiefwetsvoorstel om waterschapsverkiezingen te veranderen; gaat dat goed?

 • Dank voor onze eeuwenoude ervaring om goed met ons rivieren- en bekenland om te gaan.
 • Bid voor de toekomst van ons land, voor het bestuur, het waterbeleid en de burgerbetrokkenheid.
 • Bid voor de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen (15 maart). Bid om bekwame kandidaten.

Op zaterdagmorgen 18 juni bent u weer heel hartelijk
welkom bij een gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort
van 9 tot 10 (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Vooraf kunt u wat drinken en er is gelegenheid om even na te praten. Als spreker vroegen we Leo Fijen.

U kunt ook aansluiten bij degenen die dit gebed online volgen.
De online gebedsgroep komt élke zaterdag bij elkaar en als u met ons mee wil bidden bent u hartelijk welkom, ook op 18 juni.
Stuur in dat geval een e-mail naar gebed@christenunie.nl

Komt u ook of doet u online mee?

 

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.