Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Verhef U, rechter van de aarde!

Lieve mensen,

 

Rond dodenherdenking hoorde ik voor het eerst Psalm 94 door Sons of Korah. De woorden zijn indringend (de Engelse tekst begint na ± 80 seconden). Het is een gebed om recht tegenover hoogmoedige mensen die zeggen dat ‘de God van Jakob toch niets merkt’ (Psalm 94 vers 7).
Het is aangrijpend om te merken dat deze hoogmoedige mensen God best aandacht geven en Hem niet ontkennen - ze praten over God, het doet er toe wat Hij ziet, zo erkennen ze dat Hij bestaat - maar als het om hun eigen misdaden gaat zeggen ze: “Hij heeft het niet door”.

Het vervolg is scherp. “Does the God who disciplines nations never punish?” (Zou de God die de naties leidt, niet straffen?) “discipline” klinkt sterker dan “leiden en vermanen”, want in “disciplineren” proef ik een actief corrigeren, dat desnoods pijn mag doen – opdat de naties op het rechte spoor komen. Onze Heer is niet tam of laf, Hij zal het onrecht aanpakken en dit gebed vraagt daar voortdurend om.

In vers 20 en 21 gaat het over mensen die onheil stichten “in naam der wet” en die onschuldigen veroordelen. De psalmist bidt: “kiest u de kant van verdorven rechters?” Nee, hij weet wel dat God zal ingrijpen, maar het kost tijd en dat besef groeit gaandeweg. In vers 12 wordt de rechtvaardige zelf gedisciplineerd, opdat hij rust vindt in kwade dagen, totdat de kuil voor de goddelozen gegraven wordt. De Heer brengt de schuldigen vanwege hun onrecht tot zwijgen (vers 23).

Als Jezus onderwijs geeft over ons bidden, spreekt Hij in Lucas 18 net als Psalm 94 over recht zoeken. Jezus toont een weduwe die geen recht ontvangt van een verdorven rechter. Ook deze rechter spreekt (hoogmoedig?) over God om toch zijn eigen zin te doen. In deze gelijkenis keert Jezus de redenatie van Psalm 94 om. Als zelfs die onrechtvaardige rechter recht doet – op den duur – wat kun je dan niet verwachten van God? Zal Hij geen recht doen aan zijn uitverkorenen?

We kunnen dus blijven bidden om recht. Volhardend. Net zolang totdat de Heer is terug gekomen (Lucas 18 vers 8). In de tussentijd blijven we alert op wat er al gebeurt. Want als zelfs verdorven rechters recht doen, zou de Heer daar dan niet de hand in hebben – als antwoord op ons gebed?

 

Nee, de Heer zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten,

De rechtspraak voegt zich weer naar het recht, de oprechten van hart sluiten zich aan.

(vers 14 en 15)

De moderne staat Israël bestaat 70 jaar

Israël is een rechtsstaat, maar ook daar wordt het recht – net als overal elders – voortdurend onder druk gezet. Die druk komt van binnen en van buiten. Allerlei machten willen er invloed op hebben, hun belangen zijn groot. Alleen God kan echte vrede brengen. Dus voor de mensen die er wonen – en die daar thuis zijn – Joden en Arabieren en ook de andere volken – is Psalm 94 altijd actueel: “zij vertrappen uw volk, HEER, onderdrukken uw liefste bezit.” Zie ook: Vrede van onderop.

 • Dank dat God het ziet, dat Hij de hemelse Vader is die ons hoort en dat Hij nabij is.
 • Bid Israël het recht van Gods koninkrijk toe en dat God de beleidsmakers bijstaat.
 • Dank voor de gesprekken tussen de Israëlische en Palestijnse autoriteiten in Nederland.
 

De waarden en vrijheden van onze rechtsstaat

In zijn column van 15 mei schrijft Gert Jan Segers over ‘Wat links niet doorheeft en rechts niet lijkt te begrijpen’. Men kan zoveel nadruk op ‘alleen maar jezelf zijn’ leggen dat de normen waarmee mensen samen veilig thuis kunnen zijn achter de horizon verdwijnen. Gert-Jan: “We moeten elkaar weer vinden rond de waarden en vrijheden van onze rechtsstaat en weer voor elkaar zorgen in een menswaardige economie”  en hij besluit: “ik ga doen wat ik kan om daaraan te werken.”

 • Dank voor het praktische inzicht waarmee christen politici aan de slag gaan.
 • Bid beleidsmakers een goed inzicht toe, opdat vrede en recht samengaan.
 • Bid om een zegen voor parlement, uitvoeringsinstanties en rechterlijke macht.

ChristenUnie in de regering

Drie bewindspersonen komen uit de ChristenUnie: Carola Schouten, Arie Slob en Paul Blokhuis. Zij zetten zich in de regering in voor een zorgzame samenleving, voor o.a. een goede landbouw met genoeg groene ruimte en een goede de toekomst van onze kinderen en jongeren. Het is een dienstbare taak, belangrijk voor de mensen in het veld, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs: “Het is die ene docent die mensen zich een leven lang herinneren, niet een beleidsnota uit Den Haag.”

 • Dank God dat Hij mensen verantwoordelijkheid geeft om het goede te doen in Zijn naam.
 • Bid om een zegen, om kracht voor het werk, om strategisch inzicht en voor volharding.
 • Bid daarbij voor het hele kabinet, speciaal ook voor de ministerraad iedere vrijdag.

Vrede zoeken, recht doen

Wouter Beekers (directeur van het Wetenschappelijk Instituut) schreef voor de ChristenUnie een nieuwe beginselverklaring met als titel: ‘Vrede zoeken, recht doen’. Met recht het lezen waard! Deze verklaring moet het huidige kernprogramma vervangen en op het komende partijcongres op zaterdag 9 juni hopen de leden hierover uitgebreid van gedachten te wisselen (de definitieve vaststelling staat gepland voor november).

 • Dank dat Christus regeert, niet met aardse macht, wel dwars door alle machten heen.
 • Dank dat mensen gehoor gegeven aan de roeping om vrede te zoeken en recht te doen.
 • Bid voor het congres in Lunteren en voor de besprekingen over de beginselverklaring.

ChristenUnie op Opwekking

Dit jaar komen onze Kamerleden weer naar de Pinksterconferentie van Opwekking in Flevoland. Voor zaterdagmiddag is er vanaf half vier een Collegetour gepland met Gert-Jan Segers en Bart Kuijpers (oprichter Coolblue); een gesprek over keuzes maken, strijden tegen onrecht en liefde voor kwetsbare mensen. Bent u in de buurt, kom dan even naar onze stand in de MissionExpo. Bezoekers mogen op een spandoek iets schrijven dat ze willen meegeven aan de Kamerleden.

 • Dank voor de mogelijkheden van de conferentie, de ontmoetingen en de gesprekken.
 • Bid om inspiratie opdat bezoekers op het spandoek waardevolle zaken zullen doorgeven.
 • Vraag om een zegen bij de ledenwerving, opdat het politieke werk ondersteunt wordt.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Uitnodiging voor een gebedsuur, zaterdag 26 mei!

Zaterdagmorgen 26 mei bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Wilt u overwegen om deze zaterdag mee te bidden in Amersfoort?

Het is 10 minuten lopen vanaf station Amersfoort. Er is ook genoeg parkeerruimte.

We beginnen met een korte ontmoeting met koffie en thee. Er is tijd voor ontmoeting, voor het zingen van aanbiddingsliederen. Jonathan Varwijk uit het gebedshuis in Nunspeet is gevraagd om een korte overdenking te doen en natuurlijk gaan we samen bidden.

Rond tien uur kan ieder dan weer zijns weegs gaan.

Deze bijeenkomst is mede omdat de ChristenUnie nu deelneemt aan de regering.
De navolgende gebedsuur is in de herfst, de datum staat nog niet vast.

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts