Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Pinksteren 2016

Laat uw hand mij te hulp komen,
ik heb gekozen voor uw regels.

Ik verlang ernaar dat u mij redt, HEER,
uw wet verheugt mij.

(uit het slot van Psalm 119)

Lieve mensen,

Is dit geen duidelijk stukje Psalm? Het geeft geloof een stem: “ik heb gekozen voor uw regels.” Het lijkt wel wat op het openbare gebed dat een christelijke politicus mag bidden, wanneer zij of hij een ambt aanvaardt. Iedereen mag het horen: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”. Formele taal, maar wel precies dat wat deze Psalm ook zegt. Aan de ene kant: “laat uw hand mij helpen. Ik verlang er naar dat u mij redt!“ Daar tegenover: “ik koos voor uw regels. Uw wet verheugt mij.”

Word je officieel wethouder, raadslid of minister dan moet je zeggen of je dat goed gaat doen. Zul je trouw je best doen? Het antwoord is natuurlijk “ja”, anders moet je er niet aan beginnen. Je wil best en je denkt dat je het kan (anders doe je het niet), in oude taal is dat: “zo waarlijk…”. Maar meteen daar achteraan komt: “helpe mij God…” en daar wil je dus voor uitkomen. Je staat er niet alleen voor. Je weet je afhankelijk van God. Hij heeft alle macht. Hij is de Heer en je laat merken dat je zijn beleid aanvaardt. Je voegt je naar God: “Heer ik accepteer uw regels”.

Een christen politicus kan niet zonder gebed. Je begint je taak met een gebed en dat blijf je doen, want de politiek kan niet zonder Gods hulp. “Laat uw hand mij te hulp komen.” Wilt u dat met ons meebidden? Hij wil dat we Hem bij ons werk betrekken en zijn hulp inroepen.

Fijn als u meebidt! Zo wordt het bidden voor de politiek meer met elkaar.
Dan bidden we niet ieder voor zich “mijn Vader, help”, maar zoals
Jezus zelf het ons leerde: “Onze Vader, Uw naam …”

Wilt u bidden …

... met hoop en voor duurzame vernieuwingen

Als God zijn adem zendt, geeft hij de aarde een nieuw gelaat (Psalm 104). Dat wijst ook op zijn Geest, die Hij met Pinksteren gaf. Opdat wij leven naar zijn wil: met zorg voor de omgeving die Hij vernieuwt. Soms doen mensen dat met nieuwe stappen, soms met veel behoedzaamheid – ook als we zorgen voor de maatschappij.

(Zie ook de aankondiging onderaan deze brief of volg deze link).

 Wil u bidden voor goede maatschappelijke ontwikkelingen?

 Bid u voor duurzaamheid en innovatie?

 Dank God voor zijn Heilige Geest!

Bidden voor welvaart in onze wereld

Hieronder ziet u zo maar een huiskamer, ergens in Europa… De kachel brandt, een brandblusser bij de hand. Kunnen we bidden voor zo’n veilige vrede in ons land? Jezus zegt: bid voor je dagelijks brood. Hij vindt dat belangrijk, maar niet als enig doel – eerst laat Hij ons bidden om Gods wil op aarde. Zorgen wij dan ook voor het welzijn van elkaar?

 Dank God voor zijn goede, voortduurende zorg.

  Wilt u om wijsheid bidden voor de regering?

  Bid voor de hulpverlening in Nederland 

 Bid dan ook weer voor de hulp aan vluchtelingen.

Waar naar toe met Europa?

Begin april was er een gebedsconferentie in Den Haag, want Nederland is nu voorzitter van de Europesche Raad. De deelnemers stelden de ChristenUnie-bijdragen zeer op prijs en er kwam lof voor het vakmanschap in de Kamer. Wilt u zelf ook eens meepraten over bijvoorbeeld de rol van de Euro dan kunt u vrijdag 10 juni in Utrecht naar een debat met politici, experts en geïnteresseerden. Peter van Dalen en Carola Schouten komen ook. Zaterdagmiddag 11 juni kunt u in Rotterdam Joël Voordewind horen op de conferentie “De grens over: richting geven aan het vluchtelingendebat in een verdeeld Europa.” Daar komen ook veel politici van de ECPM, de Europesche Christelijke Politieke Beweging. U ziet het, Europa is actueel. Dus is het de tijd om extra voor ons werelddeel te bidden!

  Bid voor het voorzitterschap dat Nederland nu uitoefent. Vraag dat het een zegen mag zijn.

  Dank voor de mooie ontmoetingen op de conferentie van European Union of Prayer in april.

 o  Bid voor de voorbereidingen van de conferenties in juni, dank voor het samenwerken in de ECPM.

Omzien naar elkaar – wat staat je te wachten als je grote schulden hebt?

Er zijn veel problemen rondom de schuldhulpverlening, dat is al langer bekend. Mensen die “al helemaal knel zitten” met schulden moeten snel de hulp krijgen die ze mogen verwachten. Nu de Ombudsman met een nieuw rapport is uitgekomen stelt Carola Schouten dat verbeteringen snel ter hand moeten worden genomen. Ze vindt dat de staatssecretaris nu al met het rapport aan de slag moet gaan en niet langer wachten. Ze gaat in de Tweede Kamer mondelinge vragen stellen daarover.

  Dank voor het vakmanschap van onze Kamerleden, bid dat er goede vrucht op mag volgen.

  Bid voor de mensen met grote schulden; dat God uitkomst geeft in de nood en een nieuw begin.

 o  Bid voor de staatssecretaris Jetta Klijnsma en haar ambtenaren; bid om een zegen op hun werk.

Gert Jan Segers – partijleider en lijsttrekker

Op het ChristenUnie Partijcongres van 23 april is Gert-Jan met applaus verkozen tot de lijsttrekker voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Graag wijs ik u daarom op het interview met Gert-Jan Segers dat onlangs in de Oogst is gepubliceerd. We kunnen er denk ik allemaal een voorbeeld aan nemen. Ik denk dan: ja, zo kan een christen partijleider omgaan met het politieke krachtenveld waar hij in staat. Het was ook een mooi congres. Er was een intensieve workshop met mensen uit het Midden Oosten. We zien uit naar de toekomst. In het vertrouwen dat God het ons gunt om Hem in de politiek te dienen. Hetzij vooraan, hetzij meer op de achtergrond, bijvoorbeeld door er voor te bidden.

  Dank voor de inbreng van Gert-Jan Segers, bid hem Gods zegen toe!

  Dank voor het congres, voor wat mensen uit het Midden Oosten konden doorgeven. Bid voor hen!

 o  Wilt u ook bidden voor de journalistiek? Dat dient de waarheidsvinding. Dank dus voor persvrijheid!

ik wens u gezegende Pinksterdagen!
Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

PS Graag wijs ik u nog op het evenement oooooooooooooo
“GroenGelovig: christenen in beweging voor de schepping”. .
Het is in de Jacobikerk in Utrecht, vrijdagmiddag 3 juni 2016..
Men wil u ermee bemoedigen, wetend dat dit voluit Bijbels is.

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert 3-4 x per maand een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts