Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Bij Bevrijdingsdag 2017

De berg met de tempel van de HEER zal  rotsvast staan…
Ze zullen hun zwaarden omsmeden...

(Jesaja 2 en Micha 4)_

Lieve mensen,

Zwaarden omsmeden doe je op aarde. In Cambodja bijvoorbeeld liggen nog talloze mijnen, maar er zijn mensen die ze met gevaar voor hun leven opsporen en demonteren. Zwoegen voor vrede, opdat de aarde weer zonder angst kan worden geploegd. Wie zou dat niet van harte Gods zegen toebidden? In het boek Openbaringen stijgen onze gebeden op tot God. Wat we doen en bidden doet er toe. Het heeft een rol in de vervulling van Gods beloften. We mogen actief verwachten.

Als ik zo tussen Pasen en Pinksteren teruglees wat er in Micha 4 en Jesaja 2 over oorlog voeren staat, kijk ik vol spanning uit naar de nabije en de verre toekomst. God onze Heer werkt altijd zo verrassend. We weten dat Hij uiteindelijk alles doet meewerken ten goede, voor wie Hem lief­hebben, maar Hij verklapt niet hoe Hij dat doet. De apostelen moesten wachten in Jeruzalem op de belofte. Hoe ze die zouden ontvangen ontdekten ze pas op de Pinksterdag zelf.

Zo zie ik het ook met de beloften hierboven. Dat is een gulle toezegging en niet een menselijk contract. Bij een juridisch contract is het nodig dat we de basale afspraken objectief vastleggen, want mensen zijn beperkt en kunnen niet zomaar overvloedig weggeven. Nauwkeurig leggen we in contracten vast hoeveel iedereen op afgesproken tijden krijgt. Maar God is zo goed dat Hij open beloften kan doen. Het is aan ons om vol verwachting uit te zien hoe Hij het gaat vervullen.

Net als bij andere belangrijke zaken toont de Bijbel deze tekst op meer plaatsen, op verschillende manieren. Ze belichten hetzelfde vanuit een iets ander perspectief. Lees je beide hoofdstukken helemaal, dan kun je schrikken van de context. Gelukkig is God volkomen betrouwbaar is. Hijzelf staat garant voor een goede uitkomst, ook als de weg er naar toe bijna te spannend is.

Daarbij komt dat God zelf zijn voorwaarden bepaalt. Volken zullen “optrekken naar de berg met de tempel”. We kunnen net als de Samaritaanse vrouw aan Jezus vragen bij welke berg de mensen dan bidden. Maar Jezus antwoordde daarop dat het niet gaat om het bidden bij die-of-die berg, maar om het echt aanbidden van de Vader, in geest en in waarheid. Jezus zei toen dat die tijd al gekomen was, en had zij toen niet juist op dat moment de Messias ontmoet? Door Hem kunnen wij de Vader nu al aanbidden! Daarmee is vervulling van de belofte al eeuwen onderweg: Jezus zit al naast de Vader op zijn troon en onder zijn leiding komt de geschiedenis tot zijn doel.

Concrete gebedspunten bij dodenherdenking en bij Bevrijdingsdag

Ieder heeft daar een eigen betrokkenheid bij, dus wat ik u nu schrijf is bedoeld als aanvulling:

 • Denk ook aan de opstanding der doden en dank God dat Hij die beloofd heeft.
 • Bid voor mensen die lijden onder trauma’s door het geweld dat hen werd aangedaan.
 • Dank voor het leven, voor vrijheid, voor zoveel gemoedelijke momenten, voor vrede.

De kabinetsformatie

Intussen gaan we als land verder. Tijdens de formatie van een nieuw kabinet neemt men veel besluiten. Daaronder ook besluiten die bijdragen aan het bewaken van vrede – zoveel als in ons vermogen ligt – er wordt beleid voorbereid. Als de formatie lukt…, anders begint alles weer van voor af aan.

 • Prijs weer eerst God de Vader, voor zijn regering, Hij staat boven alle mensen.
 • Bid voor het onderhandelingsproces en vraag om goede ontwikkelingen.
 • Vraag of God dit gebruikt in zijn plannen – ook daar waar het om oorlog en vrede gaat.

Groenlezing 2017

We leven in een tijd van onbehagen, waarin de burger van de politiek lijkt te vervreemden. De politieke elites worden uitgedaagd, het gaat populistische leiders voor de wind. De wereldwijde problemen werken tot in de eigen buurt door – denk maar aan veiligheid, ongelijkheid, migratie en duurzaamheid – dat vraagt om oplossingen die ook op buurtniveau een nieuw draagvlak hebben. Wat vergt dit van politieke leiders? In de Groenlezing - die het Wetenschappelijk Instituut van de Christen­Unie dit jaar weer laat houden - bespreekt prof. dr. Gabriël Anthonio nieuwe wegen hiertoe. Dat is op 24 mei in de Gertrudiskapel in Utrecht.

 • Aanbid God die de bron van alle wijsheid is – in grote en in kleine zaken.
 • Bid voor de Groenlezing, we hopen op een mooie opkomst en een goed gesprek.
 • Dank voor onderwijs dat mensen elkaar mogen geven, zoals prof. Gabriël Anthonio nu.

PerspectieF

De jongerenorganisatie hield laatst een landelijk ledenweekend. U leest er hier meer over. Deze jongeren willen echt een verschil maken in hun omgeving. Ze gaan voor impact in de Christelijke politiek.   

 • Eer God als Schepper van al het leven, Hij heeft ons gemaakt.
 • Dank voor deze jonge mensen, hun energie, met een goede mix tussen ernst en pret.
 • Bid voor hun ontwikkeling, dat ze mogen groeien in wijsheid en politieke daadkracht.
 

Syriërs in Libanon

Zo’n anderhalf miljoen Syriërs vluchtten voor het oorlogsgeweld naar Libanon, maar ze worden niet erkend als vluchteling. Velen leven onder de armoedegrens en hun kinderen moeten werken - of ze bedelen in de straten van Beiroet - een harde realiteit (zie verslag van Joël Voordewind).

 • Dank dat God nabij is en vraag om zijn bijstand voor deze Syriërs
 • Bid voor de beslissers in de internationale politiek.
 • Vraag om een zegen voor een goed vluchtelingenbeleid in die regio.
 • Dank voor wie zich inzetten hiervoor, bid hen Gods zegen toe.

Ik wens u alvast hele goede Pinksterdagen,
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts