Er gebeurt wat! De derde dag in Gods scheppingsweek is beslist een dag van ontwikkeling. Net als die andere 'derde dag' ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Er gebeurt wat!

Er gebeurt wat! De derde dag in Gods scheppingsweek is beslist een dag van ontwikkeling. Net als die andere 'derde dag', de dag waarop Jezus -meteen na de sabbat- op zou staan. We gaan die twee verschillende dagen vergelijken, opdat ze beiden nog meer zullen spreken van Gods trouw op elke dag.

Op de derde scheppingsdag laat God het ruige water zo samenstromen, dat het droge tevoorschijn komt en Hij het een naam kan geven: "land". Ook de zee krijgt haar naam. God ziet dat het goed is en gaat meteen weer verder... Er gebeurt wat op deze derde dag. Dit is de dag waarop God vaart maakt in zijn werk.

Net als met Pasen ontluikt er van alles. Je kan dit ook de dag van het zaad noemen en van de vruchten die zaad dragen. Want de Heer maakt het groen. De aarde draagt vanaf de derde dag een belofte in zich: zaad is voor de toekomst. Zaad vindt zijn weg in de aarde en kan dan later ontluiken en graan geven en brood op de lange duur. En vruchten hebben ook zaden in zich, die nieuwe vruchtdragende gewassen kunnen geven, zoals ook druiven, waarmee men wijn kan maken. Het land wordt klaargemaakt voor de komst van de mens.

Als Jezus op witte donderdag aan zijn discipelen vertelt over het offer dat Hij gaat brengen, gebruikt Hij beeldende taal uit het gewone, dagelijkse leven. Hij heeft het over zaad. Hij noemt zichzelf brood. Hij geeft zijn discipelen wijn en zegt dat dat zijn leven is voor hen. Ziet u het ook? De dag waarop God onze aarde uit het water tevoorschijn liet komen, en prachtig bekleedde met zaaddragend groen, en de dag waarop Jezus opstond uit de dood, en zich liet zien aan zijn discipelen, ze horen bij elkaar.

Voor onze tijd nu, met zoveel zaken die minder goed zijn (minder dan we verwachtten), is het goed om te letten op de belofte van de derde dag. Jezus laat zich zien, maar niet als een bezit dat je vast kan houden. Ze zien Hem later weer... en dus tussendoor niet. Zo konden ze Thomas vertellen dat ze Hem gezien hadden. En dan ziet Thomas Hem een week daarna ook. Zo zorgt Jezus voor openingen voor herstel in vertrouwen.

De eerste dag dat zij Hem weer zagen is, net als die scheppingsdag, vol beloften. Aan het eind van de derde scheppingsdag kijkt God nógmaals en ziet: "Ja, het is goed !". Aan het eind van de Opstandingsdag komt Jezus bij zijn discipelen; Hij zal dan op hen blazen en zeggen "ontvang mijn Geest", maar daarbij zegt Hij eerst: "Zoals de Vader mij zond, zo stuur ik u ook uit" (Joh. 21:22). Zij zijn nu het zaad! Zij zullen vrucht dragen. Zij kunnen zijn Woord en Geest ontvangen en zijn vooral blij omdat Hij leeft. De volle vrucht komt later. Net zoals de Heer zich kon geven aan het kruis, om hun zonden weg te wassen, zo zullen zij zich kunnen geven om de komst van Gods koninkrijk te verbeiden. De druk van de wereld is de eerste avond na de ochtend van Pasen nog niet weg, maar de zekerheid dat Jezus de wereld overwint is voor hen voortaan een geconstateerd feit.

Dit geeft kracht aan ons gebed. Misschien bent u bedroefd zoals de discipelen, die op witte donderdag al hoorden dat Jezus naar de Vader zou gaan. Of misschien voelt u dat de wereld lijkt op die boot, waarin zeven discipelen de hele nacht werkten, zonder ook maar iets te vangen. Totdat er een Man aan de oever komt staan en roept: "hebben jullie wat te eten?"

Hij zorgt voor resultaat. Hij garandeert ons goede vrucht. Wij kunnen doen wat Hij ons zegt.

Gebed bij deze inleiding.

 • Aanbid God om zijn trouw. Dank voor die betrouwbaarheid. Een trouw die sterker is dan de dood.
 • Dank God voor het gewone zaad. Voor de belofte dat het uit zal spruiten. Omdat Hij erover waakt.
 • Bid dat er gezaaid mag worden, zelfs in landen waar nu oorlog heerst. Bid de zaaiers moed toe.
 • Dank voor het offer dat Jezus bracht. Dank dat volkomen is. Dank voor de kracht waar Hij voor staat.
 • Bid voor de aarde waarop zijn bloed werd uitgegoten. Bid dat Hij de aarde vruchtbaar zal houden.

Oekraïne, Rusland, andere oorlogsgebieden

Dat de inleiding hierboven veel vertelt over de scheppingsdag waarin God het land vruchtbaar maakte hoort bij ons gebed. Want in oorlogstijd kunnen mensen vaak niet zaaien, oogsten of genoeg voedsel vervoeren. We weten dat van Afrika, en zien het nu in Europa. In oorlogstijd wordt de mensheid overgeleverd aan het kwaad dat in hem huist. Daarom is dat een tijd voor intens gebed. Jezus heeft de dood overwonnen en Hij gaf zijn discipelen mandaat om tot zijn Vader te bidden naar zijn wil. Dat wil niet zeggen dat we alle oorlog kunnen voorkomen, maar wel kunnen we een beroep doen op Gods uitreddingen: boven denken, boven bidden`.

 • Bid met klaagliederen 3: 'Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.'
 • Dank voor de moed waarmee mensen het goede doen in oorlogstijd, dank voor de boeren die zaaien.
 • Bid voor de (jonge) mannen die men deze oorlog in stuurt; voor hun ouders, voor hun andere geliefden.
 • Dank voor vele kleine uitreddingen die God geeft dag aan dag: wondertjes die je alleen ter plekke ziet.

Media

Eén van de hoofdzaken bij een strijd tussen gemeenschappen is de weergave van de gebeurtenissen. Mijn moeder verzorgde in de oorlog een verzetskrant en zij vertelde mij hoe je moet luisteren. Als de Duitsers overwinningen meldden lette ze op de samenhang: lag de volgende 'overwinning' dichter bij Berlijn, dan trokken die troepen zich dus terug. Ook bij niet militaire strijdzaken is berichtgeving soms doorslaggevend. In de de politiek zijn emoties uiterst belangrijk en die worden gevoed door hóe mensen zaken zien of beleven.

 • Dank voor mensen die elkaar aanscherpen in hun waarnemingen en moedig getuigen van wat ze zien.
 • Bid dat Gods Geest ons behoedt voor de misleiding en ons hart richt op de zaken die Hij voorop stelt.
 • Bid dus voor de vrije pers! Bid voor werkelijk nieuwsgierige journalisten. Bid voor kritische lezers.
 • Dank voor Het verhaal van Nederland; bid dat dit mag helpen in de voorbereiding van bevrijdingsdag.

Gemeenteraad

De verkiezingsuitslag viel tegen. Het aantal ChristenUniezetels daalde met 33 en de gecombineerde fracties ChristenUnie/SGP verloren er 9. Het aantal ChristenUniezetels varieert. De gemeenteraad is niet overal even groot (9 - 45 zetels), maar in gemeentes waar we meedoen is ons deel nu gemiddeld 2 op de 25 zetels (8%). Dat is dus net als in 2010; toen zakte dit gemiddelde in gemeentes waar we meedoen ook naar 8%. Ook toen hadden we een tijd in de regering gezeten. Daarna werd dat raadsaandeel 9% (in 2014 én 2018). Er is meer dat een rol speelt, soms deed onze partij niet mee omdat er voor deze keer geen geschikte kandidaten zijn.

 • Bid voor de raadsleden en teleurgestelde kandidaten die nu deze periode aan de zijlijn moeten staan.
 • Dank voor de 365 huidige ChristenUnieraadsleden en de ± 8000 andere raadsleden overal in ons land.
 • Bid voor de coalitieonderhandelingen, voor luisterende harten en dat formateurs mogelijkheden zien.

Wetgeving

Het grote verschil tussen Gemeenteraad (of Waterschappen of Provinciale Staten) en de Tweede (of Eerste) Kamer is dat het eerst genoemde niet over wetten beslist en het parlement wel. Misschien is dat de reden dat de ChristenUnie structureel meer stemmen krijgt bij lokale verkiezingen. Raadsleden moeten wetten toepassen, maar in Den Haag worden wetten gemaakt. Daarover denken kiezers anders. En dus staan onze parlementariërs eigenlijk aan een front. Daar moeten ze met de macht van het woord laten merken dat een christelijke benadering goed is voor alle burgers, zoals ook God alle mensen goed doet in het dagelijks leven. Daar pleit de ChristenUniefractie tegen wetten die burgers overmatig controleren. En dat behoeft uw gebed!

 • Dank voor de trouw waarmee onze mensen pleiten voor wetten die recht doen aan iedereen.
 • Bid voor hun families, dit werk vraagt heel veel tijd en aandacht, bid dus een zegen voor die gezinnen.
 • Bid voor de hele regering en voor de besprekingen in de regering. Bid dat hun werk vruchtbaar zal zijn.

Met een hartelijke Paasgroet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.