en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn messias zijn werkelijkheid geworden (uit Openbaring 12 - een bemoediging uit de Bijbel) .

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

... de redding, de macht en het koningschap van onze God ... en de heerschappij van zijn messias ... zijn werkelijkheid geworden ...

Lieve mensen,

De mooie proclamatie hierboven kan ons vertrouwen op God versterken. Die tekst meldt ook dat de duivel zijn macht verloor om gelovigen aan te klagen en daarom wat anders probeert, maar ik neem u graag mee naar dit stukje in de Bijbel in de hoop dat dit inderdaad uw vertrouwen versterkt en we zo samen krachtig blijven bidden.   

Johannes was een jong discipel van Jezus, jonger dan Jezus zelf, maar toen Johannes een oude apostel was geworden, heeft hij toch nog de geboorte van Jezus gezien, in een zeer indrukwekkend hemelteken. Dat vindt u in Openbaring 12. Daarin herken ik Jezus onder meer aan zijn sterke herdersstaf - als ijzer zo sterk. In dat teken aan de hemel ziet Johannes meteen ook Jezus’ Hemelvaart en daarna ongeveer hetzelfde als wat Jezus zelf ooit vertelde dat Hij had gezien (Lucas 10 vers 18): Jezus had de Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Johannes ziet de bijbehorende strijd en overwinning. De hemel is schoon, nu de aarde nog. Dat brengt een gigantische strijd op aarde en daarom behoeven we Gods bescherming bij die strijd.

In Openbaring 12 heeft de vrouw, die dat zoontje zou baren, dezelfde tekenen als Jozef zag in zijn droom in Genesis 37: zon, maan en sterren. In Jozefs droom is dat zijn familie, dus zie ik die tekenen als een verwijzing naar het datzelfde volk van God - onze Messias is immers uit dat volk voortgekomen? In het hemelteken dat aan Johannes verschijnt wordt die vrouw beschermd - ze krijgt een veilige plek ergens in de woestijn (vs. 14, vs. 16).

Voor ons gebed is het heel belangrijk dat we van die bescherming weten. Want als we gaan bidden “uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde”, dan mogen we er van uitgaan dat de onze Heer zijn strijd tegen de duivel voortzet. Dat heeft een duidelijk doel: aan het eind van Openbaring is de duivel ook op aarde verslagen. In die tussentijd, behoeven we Gods bescherming, net als dat die vrouw kreeg bij wat Johannes zag.

In diezelfde tussentijd blijven we ook doen wat de broeders en zusters in Openbaring 12 doen. Zij werden rein door het bloed van het Lam en ze blijven getuigen (vs. 11). Als wij evenzo blijven getuigen van Jezus, dan zullen we ook getuigen van de hoop die we door Hem hebben.

Iedereen kent wel een situatie waarin een persoon zoveel tegenstand ervaart, dat diegene bijna dreigt af te haken en toch op zijn positie blijft. Ook in de politiek komt dat voor. Dan kan volharding een getuigenis van hoop zijn. Niet zozeer door de woorden als wel door de daad van het trouw blijven staan op de werkplek die de Heer tot op heden gaf. Laten we daartoe blijven bidden, zeker als u iemand kent die die deze druk ervaart. Laten we bidden in datzelfde standvastige vertrouwen. We weten hoe sterk Gods bescherming is: dwars door alles heen.

Gebedspunten

 • dank dat Jezus ooit als klein en kwetsbaar kindje hier op aarde werd geboren.
 • dank dat we bij Advent tegelijk ook mogen uitzien naar zijn wederkomst straks.
 • bid om moed en kracht om zo in alle goede hoop trouwe getuigen te blijven.

Naar een nieuw asielbeleid

Een paar ideeën van de ChristenUnie vindt u op de site. Kamerlid Joël Voordewind besluit: "Na twintig jaar worstelen met asielbeleid is het nodig dat Nederland werk maakt van nieuw asielbeleid dat verstandig én barmhartig is." Ziet u dat dit ook over bescherming gaat? Net als in de inleiding? Maar dan de bescherming die wij mensen zelf moeten organiseren. Hoe bescherm je de burger, hoe bescherm je de vluchteling?

 • Dank allereerst dat onze Heer - bij alles wat wij moeten doen - het uiteindelijke heil zelf bewerkt.
 • Bid (nu al!) voor de nieuwe regering van Nederland, bid haar verstand en barmhartigheid toe.
 • Bid voor de inspanningen van de ChristenUnie, bid dat onze inzet vruchtbaar zal zijn.

12 december: landelijke actiedag met manifest "Waardig Ouder Worden 2.0"

Een goede zorg voor onze oudste generatie is voor de ChristenUnie een niet aflatend aandachtspunt. Daarbij worden jongeren niet vergeten, zoals blijkt in Kampen. Komende zaterdag organiseert de ChristenUnie een actiedag waarop het manifest Waardig Ouder Worden 2.0 wordt gelanceerd. Dit is een initiatief met o.a. omroep Max en de KBO/PCOB. Kijkt u bijvoorbeeld bij de afdeling Oldebroek of bij Assen. Overal wordt er aan gewerkt en we hopen dat 12 december een dag vol zegen zal zijn en dat het de oudere mensen ook echt gaat helpen.

 • Breng ouderen uit uw eigen omgeving in gebed voor Gods troon - vraag zijn zorg voor hen.
 • Dank voor de zegen die opeenvolgende generaties aan elkaar kunnen doorgeven.
 • Bid voor onze actiedag - bid dat het manifest vruchtbaar zal zijn en dat het ouderen zal helpen.
 

Bidden voor de media

Ons Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf stelde in het mediadebat voor dat het Kabinet gaat onderzoeken hoe onze eigen krantensector het beste ondersteund kan worden. Bid u wel eens voor deze media? Ook voor de manier waarop men zaken weergeeft? Spreuken 1 zegt dat "wijsheid roept op straat" en Spreuken 9 spreekt over "vrouwe dwaasheid die allerlei voorbijgangers aanspreekt". Het dwaze en wijze komen daar allebei voor. Dat is van belang voor ons gebed. We kunnen wel wensen dat dwaasheid zwijgt, maar het is beter om te bidden dat wijsheid wint. De vrije pers hoort bij het strijdtoneel van alle eeuwen, daarom bid ik dat de vrije pers blijft.

 • Dank de Heer dat Hij zijn discipelen vrij maakt en dat die vrijheid ook doorwerkt in onze maatschappij.
 • Bid dat onze persvrijheid brengt dat mensen waarheid gaan liefhebben - bid ook voor uw eigen krant.
 • Bid tegen misleiding - bid dat het gaandeweg en uiteindelijk haar misleidende kracht zal verliezen.

Balans in roerige tijden

Natuurlijk weet u dat heel veel ondernemers enorme zorgen hebben voor de nabije toekomst. Wat gebeurt in de handel met Groot-Brittannië? Kunnen onze vissers wel duurzaam vissen in de Noordzee? Hoe komen zij de Coronatijd door? En dat is nog maar een deel van alles wat nu speelt. Ook in de lokale politiek is december een spannende maand. Bijvoorbeeld vanwege begrotingsbesluiten die deze tijd genomen moeten worden.

 • Bid om God om zijn Heilige Geest, dat Hij onze harten richt op de vrede die alle verstand te boven gaat.
 • Blijf danken voor Gods redding, voor zijn macht en voor zijn koningschap over alle situaties.
 • Bid voor de bovengenoemde noden, met name als u die zelf ook herkent, vraag God dat Hij zal voorzien.

Uitzien naar Kerst, uitzien naar het nieuwe jaar

Het is heel jammer dat we onze kinderen dit jaar niet dat gezellige Kinderkerstfeest kunnen geven dat velen van ons kennen van vroeger. De vorm wordt dit jaar helemaal anders. Maar het blijft een dag waarop we stil staan bij Jezus geboorte. Voor Christenen blijft het Kerst altijd, want Jezus is ooit echt eens geboren. Helaas is dat feit niet overal bekend. Dan lijkt het alsof we Kerst nu 'overslaan', omdat het al te uitbundige nu even niet past.

 • Dank dat we in alle vrijheid over Kerst kunnen spreken en over de diepe betekenis daarvan.
 • Bid dat we fijngevoelige wegen vinden om elkaar te bemoedigen in deze koude maanden.
 • Bid dat de hoop die met Jezus geboorte in de wereld kwam, zich verder verspreidt onder alle mensen.

Wilt u zaterdag 12 december 's morgens thuis met ons meebidden voor een goede campagnedag? Dat stellen we op prijs! Als u wilt - er is beperkt plek - kunt u vroeg in de ochtend zelfs een uurtje naar Amersfoort komen. In dat geval moet u zich wel snel opgeven, dat kan dan het beste met deze link: keessinke@christenunie.nl.

 

Zaterdag 19 december kunt u 's ochtends tussen 9 en 10 uur vanuit uw eigen huis online met ons mee luistereren, zingen, danken en bidden  -  voor alles wat de ChristenUnie mocht doen dit jaar  -  en ook voor alles wat we nog zouden willen bereiken in het komende jaar. Daartoe kunt u zich tot en met donderdag 17 december aanmelden, want we moeten u dan een link sturen waarmee u toegang krijgt tot een online gebedsuur. Aanmelden voor het online gebedsuur op zaterdag 19 december doet u via deze link: gebed@christenunie.nl

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.