Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Ik zal je bevrijden en sta je terzijde – spreekt de HEER

Jeremia 30:11a 

Lieve mensen,

Kent u Jeremia 30 en 31? Het is een troostboek, daarin wordt de Messias beloofd. Er staat dat het volk een heerser voortbrengen zal: “Ik zal hem toestaan mij te naderen – wie zou dat zelf wagen? – spreekt de HEER” (Jer. 30:21). Dus niet voor niets bidden christenen in Jezus naam, Hij is onze gerechtigheid. Door de straf die Hij droeg kunnen we zonder vrees onze harten openen voor God. Hij mag al onze verlangens zien en nieuwe verlangens bij ons zaaien, ook voor de samenleving.

Een hoofdstuk eerder vindt u de bekende oproep om te bidden voor de stad waar je woont (vgl. deze preekschets van Ron van der Spoel). De Joden in Babel mochten leven met een dubbele hoop. Hun verlangen lag allereerst in Jeruzalem, maar daartegenover bracht God hen hoop voor het leven hier en nu: bid voor de stad waar je nú woont (bij hen was dat Babel!), zet je in voor háár welvaart. Zo kunnen ook wij ons inzetten, zelfs als die samenleving zélf te weinig vertrouwen wekt.

Toen hun geliefde Jeruzalem inderdaad omsingeld werd en het Joods verlangen diep beschaamd raakte, bracht de Heer opnieuw een boodschap die dwars tegenover hun eigen verwachtingen stond. “Roep mij aan, en ik zal je grote wonderlijke dingen bekend maken, dingen die je volkomen onbekend zijn” (Jer. 33:3): God zou de wonden van die stad herstellen! Jeruzalem zou een nieuwe naam krijgen: “De HEER is onze gerechtigheid”. God gaf hoop voor de verre toekomst. Zo kunnen ook wij moed vatten door onze hoop op God: Hij zal recht handhaven en vrede brengen op aarde. 

Deze dubbele hoop kan ons motiveren – ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat doe je als je mensen ontmoet, die wél hun buurt of dorp kennen, maar geen band met de grotere gemeente hebben, zoals die Joden in Babel, toen? We kunnen uitleven dat het wél zinvol is om je hier in te zetten; ook in de gemeente, want we verwachten dat God het werk nu al zegent. En als we mensen ontmoeten die alleen de korte termijn zien en verder weinig moed hebben, kunnen we met onze inzet uitdragen dat de eigenlijke toekomst grootser is: onze Heer zegent ons bóven verwachting. Onze stugge inzet is een getuigenis. Waar we ons zo oefenen in de hoop zullen we straks met nog meer vreugde danken voor wat Hij ons uiteindelijk geeft.

Kunt u maandagavond 19 maart naar Almere komen?  Daar willen we met elkaar bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen, opdat er in de gemeenteraden van Nederland een krachtig christelijk geluid blijft klinken. Aansluitend is er een concertavond met Dwight Dissels, Pearl Jozefzoon en andere artiesten. Als u zich HIER aanmeldt kunt u vanaf 18:15 eerst een broodje mee-eten. Het gebedsuur begint om 18:45 en is in De Wegwijzer, Makassarweg 80, Almere Buiten.

 

ChristenUnie-jongeren op de kieslijsten

In 335 gemeenten zijn er gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. In de helft is er een (soms gecombineerde) ChristenUnielijst en bijna driekwart daarvan heeft ook jongeren op de lijst. Samen 346 ChristenUnie-jongeren die actief hun Christelijke hoop inzetten in hun eigen gemeente. Als u voor die jongeren wil bidden en namen wil zien, kunt u in deze kaart op de rode kiesvakjes klikken. De zeven jongste lijsttrekkers staan onder de hoofdkaart; de andere lokale lijsttrekkers vind u hier.

 • Dank dat God ons draagt en mensen invloed geeft op politieke beslissingen.
 • Dank dat God de toekomst in zijn hand heeft en jongeren actief betrekt.
 • Bid voor de gemeente waar u woont, bid voor goed verlopende verkiezingen!!
 

Zomaar ineens gestorven

Velen die bij de ChristenUnie betrokken zijn, zijn geschokt door het overlijden van Julia Blokhuis, de dochter van Paul Blokhuis, onze staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het was een jobstijding. Ook al is de hoop op de wederopstanding vast en zeker, toch slaat het denken, voelen en verwachten dicht als de dood zo snel en onverwacht dichtbij komt. Voor de direct betrokkenen zal het gemis heel sterk zijn. Wie zou niet willen dat het anders was?

 • Bid voor de familie Blokhuis en hun bekenden, dank dat God hen niet loslaat.
 • Bid om mensen die kunnen luisteren en stil zijn, of kunnen spreken met wijze inleving.
 • Bid voor mensen met rouw die de Heer u op het hart legt, opdat ze goede steun krijgen.

Toeleven naar Pasen

Waar velen van ons uitzien naar de komende verkiezingen, is het goed om ook aandacht te geven aan het toeleven naar Pasen. Jezus noemt de dag waarop Hij uit de dood verrees de 3e dag. In de Bijbel komt het goede wel vaker pas op die dag: bij de 3e scheppingsdag lezen we twee keer dat God zag dat het goed was, maar bij de 2e dag ontbreekt dat nog. Geduld hoort bij de vrucht van de Geest, het hoort bij hoe God zelf werkt. Stille Zaterdag (nu op 31 maart) is ook al zo’n ‘dag vooraf’.

 • Eer God om het feit dat Hij ons de tijd geeft om toe te leven naar vernieuwende situaties.
 • Dank dat Jezus de dood overwon en Hij de angst voor de dood ook heeft overwonnen.
 • Dank dat het vrije woord ruimte krijgt in ons land, bid dat het Evangelie vrucht zal dragen.

ChristenUnie Amsterdam donderdag 18:15 op TV

Politiek is afhankelijk van iedereen die nieuws verspreidt. Door die zichtbaarheid komt het goede dat je wil bieden beter tot zijn doel. Alleen daarom al is het goed om te bidden voor de journalistiek, het dient de waarheid. EenVandaag heeft opnames gemaakt toen Gert-Jan Segers en Don Ceder o.a. Het Scharlaken Koord in Amsterdam bezochten. Men wil het donderdag 8 maart 18:15 uitzenden.

Bij dit punt vraag ik ook uw aandacht voor de landelijke campagneactie “Waardig ouder worden”. Het is zo goed dat we aan elkaar blijven doorgeven dat mensen waardevol zijn. Daarom willen Carola Schouten, Arie Slob en Gert-Jan Segers 10 maart het lokale Actieplan in Utrecht tekenen.

 • Zegen mensen die van waarheidsvinding hun werk maken – bid voor alle journalisten.
 • Dank voor de velen manieren waarop mensen elkaar kunnen bemoedigen in het leven.
 • Bid dat de moed waarmee onze politici problemen aanpakken aanstekelijk zal werken.

Nederland deze maand voorzitter van de VN-Veiligheidsraad

Donderdag 8 maart leidt minister Kaag een vergadering van de Veiligheidsraad over de ver­lenging van de missie in Afghanistan. Nederland wil een Veiligheids­raad die oorzaken van oorlog aanpakt en streeft naar vrede die standhoudt door gerechtigheid en verzoening. In deze clip (2 minuten) laat Buitenlandse Zaken de ambities zien de Nederlandse regering in de Veiligheidsraad heeft.

 • Dank voor deze verantwoordelijkheid, bid de hele Nederlandse regering wijsheid toe.
 • Bid voor minister Kaag en haar staf, bid voor meer vrede in Afghanistan.
 • Bid om moed bij het aankaarten van conflictsoorzaken, zoals de waterschaarste in Tsjaad.

Ik wens u alvast hele goede Paasdagen
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts