Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los Heer

 

Lieve mensen, 

Herkent u dit Bijbelwoord uit de Psalmen? Als ik aan gebedsbrieven begin, denk ik er vaak aan. ‘Laat niet varen, de werken uwer handen’, het klinkt als een noodkreet in tijden van onzekerheid. Alsof de twijfel toeslaat en je -recht daar tegenin- hulp zoekt bij de Enige die redding geven kan.

Als u tijd hebt, leest u dan heel Psalm 138, want daar zijn deze woorden het slot van.

Dit slot kán een noodkreet zijn. Dan erkent de bidder daarin zijn eigen nood. Het gaat niet om een tekort bij God. Zou er ergens bij God enige ruimte zijn, waarin Hij niet trouw is aan het werk dat Hij begon...? Mij klonken deze woorden daarom als een roep uit de verte: “Heer ik weet dat U trouw bent, maar we hebben zelf nodig dat we u dringend vragen om daar ook naar te handelen.” Psalm 138 is een gebed waarin de schijver, David, voortdurend zijn vertrouwen uit­spreekt. Als hij dit slot dan zó zegt, toont hij dat die waarheid sterker is dan hij. Wanneer ik zó met hem meebid, kan mijn klein geloof meekomen: in deze woorden hou ik de focus op onze God en Redder vast.

Er is echter nóg een kant. Aan de trouw van God twijfelt David niet; die staat vast. Maar ook in die trouw kan God zijn werk los-laten. Vers 6b zegt: “de hoogmoedige kent hij van verre.” Dat is zoals een strateeg vanaf een hoge rots naar een slagveld kijkt en doorziet wat er gebeurt*). Maar David is hier als de nederige van vers 6a, waar God zeer nabij is, alsof er oogcontact is, en David volwassen zegt: “ik weet, u kúnt uw werk loslaten, maar doe dát niet, we kénnen toch uw trouw?”

 

  1. *)  Als wij net als David groeien in onze omgang met de Heer, kunnen we zicht krijgen op onze eigen rol bij Gods trouw. Gods loslaten betekent  in de Bijbel dikwijls  een uitlevering aan de willekeur van mensen. Het verkeerde dat iemand van plan is kan God zomaar laten gebeuren, bijvoorbeeld omdat diegene alleen nog maar idolen zag en het goede van God negeert. Dan kan God hem laten gaan, zoals de vader in de gelijkenis zijn zoon laat gaan. Maar Hij verwacht ook zijn terugkomst: want toen zijn zoon terugkwam zag zijn vader hem al van verre en rende op hem af.

 

Concreet bidden

 

Na deze inleiding zou ik u het liefste willen uitnodigen tot het uiten van een lofprijs. Met de Psalm:

Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
           zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
           ‘Groot is de majesteit van de HEER.
De HEER is hoogverheven! 
           Naar de nederige ziet hij om,
           de hoogmoedige doorziet hij van verre.

o  bid daarbij ook voor de machthebbers op aarde, dat ze mogen zien hoe God aan het werk is
o  bid voor mensen als Putin en Obama, voor Rutte, voor uw burgemeester en voor uw baas
o  dank dat Hij weet waar wij (en ook waar zij) nederig zijn en Hij behulpzaam nabij komt
o  prijs Hem om zijn overzicht, dat Hij overmoed doorziet en daar al vroeg maatregelen bij treft

Kamermeerderheid voor ondersteunen vredesprojecten Israël

Het kabinet gaat geld vrijmaken voor vredesprojecten ‘van onderop’, verzoeningsprojecten tussen Palestijnen en Israëli's. Vorige week donderdag stemde een Kamermeerderheid voor een voorstel van Kamerlid Joël Voordewind. Er was al geld gereserveerd: projecten van het Peres Center for Peace en Seeds of Hope zijn goede voorbeelden waarin Israëli’s en Palestijnen met elkaar samenwerken op verschillende gebieden, waaronder gezondheid en onderwijs. Er zijn echter verschillende verzoeningsprojecten van onderop die meer kunnen bereiken door middel van een kleine bijdrage. Daarvoor wordt nu € 1 miljoen alternatief in gezet. Joël Voordewind denkt daarbij onder andere aan het project van de Palestijn Tass Saada, voorheen bodyguard van Arafat, in 1993 tot geloof gekomen en nu strijder voor verzoening van beide volken.

 o  laten we allereerst danken voor alle kleine stapjes die in dit conflict gezet kunnen worden
 o  bid het gebed dat Simeon over Jezus uitsprak toen Hij als baby in de tempel werd gebracht:
            Hij zag in Jezus: 
                   “licht om de heidenen te verlichten 
                    en om Uw volk Israël te verheerlijken”
            bid met deze belofte voor het land waar Jezus liep
            en voor de mensen die daar nu wonen
 o  bid vrede toe aan de stad die al sinds mensernheugenis “stad van vrede” heet: Jeruzalem

In wat voor een wereld willen wij leven? (citaat bij het vluchtelingenbeleid)

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft z’n noodhulp voor 1,7 miljoen Syrische vluchtelingen wegens geldgebrek moeten opschorten. Dat maakte de organisatie, een agentschap van de Verenigde Naties, maandag bekend. De kas voor december is leeg. Terwijl thuis hun huizen kapot geschoten worden en de landen rondom al veel medevluchtelingen opgenomen hebben, heeft een willekeurig gevlucht gezin daar weinig zicht op minimaal levensonderhoud. Het is niet vreemd dat velen naar Europa doorgetrokken zijn. De politiek moet reageren. Wat is een goed beleid? De ChristenUniefractie vindt dat we ons hart niet mogen toesluiten en de nood erkennen, maar de landelijke politiek reageert verdeeld (vgl commentaar ND en stemverklaring CU).  

 o  bid om acute oplossingen voor de acute problemen en bid om Gods nabijheid aldaar
 o  zegen de landelijke politiek hier, bid dat men adequaat reageert op de humanitaire nood
 o  bid voor de gebieden waar strijd is of weer dreigt op de laaien, bid om Gods voorzienigheid
 o  bid ook voor ChristenUniefracties, dat God goede woorden aan hen geeft en die bekrachtigt

In wat voor een provincie leven wij? (n.a.v. voorbereidingen verkiezingen)

De inspanningen van campagneteams voor de komende Provinciale verkiezingen motiveren mij om ook voor hen uw gebed te vragen. Kijkt u zelf ook eens op de site voor uw eigen provincie. Bij Overrijssel las ik over hun concept verkiezingsprogramma: De ChristenUnie wil investeren in leefbaarheid en een coöperatieve samenleving. Het gaat om een samenleving waar ieder mens telt en mensen met elkaar samenwerken. In Friesland las ik over een idee van de fractie om te inversteren in zeewierboerderijen. Dit sloeg aan bij het Liudger Technasium uit Drachten en resulteerde in een studierapport ‘Seafarming, een nieuwe kans?’ Zie voor meer de site.

 o  dank de Heer voor de vrede waarin men in het land ongestoord dit soort zaken kan behartigen
 o  loof de Heer om zijn liefde en trouw, Hij gunt het ons om zee en land duurzaam te beheren
 o  bid voor de campagneteams, ook voor degenen die op het partijbureau daar hard aan werken

Lokaal sociaal klimaat

Eind november aanvaardde de Tweede Kamer een amendement van ChristenUnie en SGP om 1,4 miljoen vrij te zetten voor het opbouwen en ondersteunen van lokaal vrijwilligerswerk. Carla Dik: “Mantelzorgers en vrijwilligers geven kleur aan het leven. Ik word enthousiast als ik zie op welke verschillende manieren vrijwilligersinitiatieven in het land ontstaan. … De komende jaren krijgen professionele organisaties die vrijwilligerswerk aansturen en ondersteunen veel extra werk.”

 o  ook zulke verbeteringen stemmen dankbaarheid en ik hoop dat u dankbaar bent met ons
 o  bid voor uw stad op dorp, zegen de initiatieven die u kent (of bid dat u die leert kennen)
 o  bid voor eigen gemeente, in het bijzonder ook met alle nieuwe regelingen voor zorgtaken

Terugblik partijcongres

Vorige maand had de ChristenUnie een mooi en betrokken partijcongres. Het ging vooral om de grondslag, de basisuitspraak die de eigen identeit typeert, en dan met name over de rol die de Drie Formulieren van Enigheid het beste kunnen hebben. Iedereen kon het zijne zeggen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Het bestuur gaat dit nu uitwerken in een voorstel op het volgende congres.

 o  dank opnieuw dat er ons land zoveel ruimte is voor georganiseerde christelijke politiek
 o  dank voor de saamhorigheid en dat opnieuw bleek dat men samen vruchtbaar wil zijn
 o  bid voor het bestuur en het wetenschappelijk instituut, vraag om wijsheid in deze zaak

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts