Voor ons gebed is de oproep uit Openbaringen van belang: Wie oren heeft moet horen, wat de Geest tegen de gemeenten zegt.. -

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Wakker worden — wandelen met Jezus

Lieve mensen,

In deze gebedsbrief gaan we eerst weer luisteren naar een van de zeven boodschappen die Johannes moest doorgeven aan de gemeenten waarover Jezus Heer is. De urgentie in deze vijfde boodschap doet me denken aan een man, die ooit commando was en na zijn diensttijd weer eens met een ervaren gids ging skiën in de bergen. Op een zeker punt zei de gids: "bij deze oversteek moet je oppassen". Het was duidelijk: hier ging het om leven of dood. Ik vroeg hem achteraf naar zijn ervaring en hij antwoordde dat hij aan zijn kinderen dacht, voor hen wilde hij blijven leven.

Iets soortgelijks zien we in de boodschap die Jezus doorgeeft voor de engel van Sardes: weet wat er gebeurt als er niet goed wordt gehandeld; dán wordt voor de hoorder de komst van Jezus net zo verrassend als die van een dief in de nacht. Het komt er nu op aan, doe het goede!

Het aller wonderlijkste bij deze boodschap is dat hij naar 'een dode' wordt gestuurd: "je hebt de naam dat je levend bent, maar je bent dood - wordt wakker". Dus is het van eminent belang dat we blijven beseffen Wie hier spreekt. Jezus begint het bericht aan Sardes met de vermelding dat Hij de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft. Hij is de hoge behoeder van de zeven gemeenten, de ware herder die over zijn schapen waakt. Is Jezus niet degene die tijdens zijn bediening op aarde dode mensen weer tot leven bracht? Als Sardes levend lijkt, maar geen daden toont die vol zijn voor God, en dus feitelijk ‘dood’ is, dan weet Jezus wel wat Hij moet doen. Hij weet hóe Sardes wakker kan worden.

Net als bij Efeze ("waar is je eerste liefde?") grijpt Jezus hier terug naar hoe het ooit was: "denk aan het woord dat je ontving, bedenk hóe je het ontving, onderhoud dat woord en bekeer je". Zo kan voor Jezus deze dode gemeente weer tot leven komen, maar ze moet dan wel doen wat Hij zegt: "wordt wakker!"

Jezus geeft ook aan wat er gebeurt als er niet wordt geluisterd. Daarom noemde ik eerder die gevaarlijke skitocht. Het feit dat de gids ons meldt dat het grondig mis kan gaan, is geen botte bedreiging, maar een waarschuwing en een oproep om te kiezen voor het leven.

Tegelijk laat Jezus het management in Sardes wel weten dat niet alles en iedereen hetzelfde is. Er zijn ook anderen, die dreigen te sterven; dat deel moet versterkt worden. En dan zijn er nog degenen van wie de kleren schoon zijn. Zij zullen met Jezus wandelen, in het wit (dat net zo prachtig oplicht als onder een discolamp), want ze zijn het waard. De bedoelde versterking gaat dus niet over hen; zij zijn een voorbeeld, ook voor de anderen.

Jezus spreekt over overwinning: wie overwint, zal in het wit gekleed gaan. Denk weer aan dat voorbeeld bij die bergtocht in de sneeuw; daar was het consigne: zorg dat je overkant haalt, blijf in leven; blijf niet liggen op een ogenschijnlijk veilige stuk. Bij Sardes zegt Jezus evenzo: wie overwint die zal ik zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens, maar zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.  

 

Ons gebed 

Het belang voor ons gebed ligt in het slot van de boodschap: "wie oren heeft moet horen, wat de Geest tegen de gemeenten zegt". Wat ooit specifiek aan Sardes werd gezegd, moet door alle gemeenten ter harte genomen worden. En de Geest spreekt ook nog in ons hart, daar maakt Hij duidelijk hoe de boodschap geldt in onze eigen situatie. We kunnen bidden: 

 • Heer, wij willen wakker zijn, maak ons alert! Toon ons wie van ons versterking behoeft.
 • Heer breng in herinnering hoe we uw woord ontvingen, hoe het ons tot leven bracht!
 • Heer, dank U voor wie rein zijn, vuur ons allen aan, dat we uw woord onderhouden.

Bidden voor ons land en voor een nieuwe regering

Weet u nog hoe lang de vorige formatie duurde? Partijen die vroeger als polen tegenover elkaar stonden – waarbij een of twee van die stromingen de leiding konden nemen – moesten samen één regering vormen. Dat was in 2017 en dat geldt nu weer. Ooit was het resterende deel van de Tweede Kamer, dat vooral in verzet was, en niet gemakkelijk tot een vergelijk kan komen, minder prominent. Daarom is een coalitie maken nu niet hetzelfde als (eind) vorige eeuw. Wonderlijk genoeg maak ik me voor de korte termijn als bidder weinig zorgen. Nood leert bidden en echte nood leert ook zoeken naar praktische oplossingen. Ik denk: ze komen er wel uit. Mijn persoonlijke gebed richt zich vooral op de lange termijn. Hoe gaat de Heer alles gebruiken om tot zijn doel te komen, voor ons volk, voor de wereld? En wat mogen christenen doen?

 • Dank allereerst dat de Heer regeert en daarin mensen de vrijheid geeft om keuzes te maken.
 • Bid daarbij om wijsheid voor ieder die zoekt naar rechtvaardigheid, medemenselijkheid en goede zorg.
 • Bid voor de ChristenUnie, dat ze in dit krachtenspel de plek krijgt waar ze werkelijk vruchtbaar is.

Afghanistan, Haïti en de aarde die ons is toevertrouwd ...

Als u de nieuwsbrief van Gert-Jan Segers ontvangt hebt u de onderwerpen langs zien komen. Ze beroeren ons allemaal. We bidden tot God dat Hij voor bijzondere uitreddingen zorgt en dat Hij moed, volharding en geloof geeft bij alle mensen waar snelle hulp vaak niet gegeven wordt. Tegelijk wordt er ook gewerkt. U weet wellicht dat Kamerleden aandrongen bij de regering om om coulanter om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt en dat de regering na enig aandringen de betrokken motie ‘naar letter en geest zal uitvoeren.’ Dat was vorige week. Verder kent u de hulporganisaties wel. Maar onlangs kwamen juist deze NGO's in het nieuws, omdat het doorsluizen van hulpgelden wordt bemoeilijkt door lastige anti-terreurregels.
Het is goed dat we bij deze aangrijpende zaken blijven bidden.

 • Blijf bidden om Gods betrokkenheid in noodgebieden, dat ook daar zijn Naam geheiligd worde.
 • Dank voor de hulporganisaties, bid dat hun hulp vruchtbaar zal zijn en zijn doel mag bereiken.
 • Bid voor de Tweede Kamer en de Regering, dat ze in deze zaken elkaar versterken om goed te doen.

Mensen die werken voor de ChristenUnie

Achter de schermen verandert er veel. Deze lente werd Ankie van Tatenhove de nieuwe voorzitter van het landelijk bestuur. Op het partijbureau komt er een nieuwe directeur, Anne Schipper heeft die handschoen opgepakt en start D.V. op 1 september. Hij vind het erg mooi om zich actief in te kunnen zetten voor de ChristenUnie en hoopt en bidt dat God dit werk wil zegenen. Ook elders is er beweging. Annerieke Kisjes werkte jaren op het partijbureau, ten slotte als talentmanager; nu werkt ze voor Dorcas, in haar woonplaats blijft ze  actief voor de ChristenUnie. En we bereiden ons voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 

 • We kunnen danken dat zoveel mensen hart hebben voor de ChristenUnie.
 • Bid en dank voor Ankie, Anne en Annerieke.
 • Bid met ons mee, dat God ons werk wil zegenen, voor alle geledingen van de partij.
 • Bid voor de gemeenteraadsverkiezingen, in het bijzonder voor de komende kandidatenlijsten.

De komende weken kunt u elke zaterdagmorgen meedoen met een online gebedsuur van 9 tot 10. U kunt dan online met ons mee luisteren, danken en bidden. Sommige deelnemers doen stil mee, anderen spreken ook een gebed uit. Net wat het beste bij de deelnemer past. Mail voor meer info naar gebed@christenunie.nl

 

Ik wens u een heel goed nieuw seizoen
onder Gods rijke zegen

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.