Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Het Onze Vader en de Tien Geboden

 

Lieve mensen, 

Zoekend naar een goede bemoediging bij ons bidden, kom ik op dat opmerkelijk verband tussen het Onze Vader en de Tien Geboden. Als we bidden “Onze Vader die in de hemelen zijt”, laten we merken dat we de eerste twee geboden willen naleven. Géén andere goden: God is de echte vader en daarvan is er maar één. Evenzo: God afbeelden? Onmogelijk! Hij is immers in de hemel en niet gelijk aan een schepsel uit de wereld? Als we daarna bidden “Uw naam worden geheiligd” laten we daarin meteen weten dat we die naam niet willen misbruiken. Zo laat Jezus ons direct aan het begin van dit gebed juist dát doen wat overeenstemt met de eerste drie geboden. 

Dan komt er iets moois. We zien uit naar het koningschap van God, naar de tijd waarin zijn regering krachtig doorbreekt. Soms heet dat de “eeuwige sabbat”, die tijd willen we ingaan! Als voorsmaak daarvan ontving Israel het vierde gebod: “Neem de sabbat in acht”. 

Hoe zou het verlangen naar de uitvoering van Gods wil passen bij “eerbied voor uw vader…”? Op veel manieren, al was het maar omdat we hiermee het goede in Gods vaderschap erkennen. 

Omdat het begin van het Onze Vader zo mooi past bij het begin van de tien geboden, zoek ik verder. Hoe zou de toevoeging “op aarde zoals in de hemel” aansluiten bij geen overspel plegen? Spreekt Jezus ergens anders over een samenhang tussen Gods wil in de hemel en dat doen op aarde? Ja, over het huwelijk: “wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (Mar 10:9) ! 

Je Vader vragen om het brood dat je nodig hebt  en  dat brood niet stelen passen bij elkaar als de lichte uitgang uit een moeilijke tunnel  en  schaduwwanden waar je niet tegenaan botsen wil. 

Zelfs het “geen vals getuigenis geven” (kwaad spreken over anderen, zodat zij daar nadeel van hebben) en “leven in en uit vergeving” passen bij elkaar. Wat maakt dat je vals over anderen gaat spreken? Als jij je tekort gedaan voelt! Maar als je het verkeerde niet toerekent en jij iemand het jou aangedane ongerief vergeven hebt, zou je dan nog wel verkeerd van hem willen spreken? 

Zo komen we bij het tiende gebod en de laatste bede uit het Onze Vader. Het gebod was dat we niet zouden begeren. Het gaat om de focus – jezelf iets willen toe-eigenen dat van een ander is. Hier leert Jezus ons bidden: breng ons niet in de situaties waarbij wij die verkeerde focus krijgen. Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Eigenlijk zie ik hier pas het zesde gebod “gij zult niet doden” / ”pleeg geen moord” radicaal staan. Want wie is volgens Jezus “vanaf het begin een moordenaar geweest”? In Johannes 8:44 wordt hij genoemd: “Als hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen”.

Praktisch bidden

Zo komen we op de gebeurtenissen die in het nieuws zijn en waar ook de politiek adequaat op reageren moet. Mensen worden gruwelijk misleid en doen elkaar de ergste dingen aan. Hoe zullen we daarbij bidden? In het antwoord dat Jezus in zijn onderwijs geeft, brengt Hij onze focus direct bij de Enige: bij God die goed is. Zo bidden we impliciet ook tegen het onheilige moorden die zo in het nieuws zijn de laatste tijd. Dat is niet van de Here God.

 o  Dank God voor wie Hij is, de God die leeft en ons doet leven, nu en in alle eeuwigheden
 o  Graag vraag ik dat God zo over zijn Naam waakt, dat het moorden in zijn Naam minder wordt 
 o  Dank de Vader voor zijn trouw, zie uit naar zijn goede zorg en laat Hem weten dat u dat doet
 o  Zorg, angst, afkeer - de verzoeker wil dat misbruiken – bid dus dat God ons daarlangs leidt

Petitie: Red Pakistaanse christin Asia Bibi van doodstraf

Met enkele andere organisaties startte de ChristenUnie de petitiecampagne ‘Red Asia Bibi’ en ik denk dat uw handtekening niet alleen haar, maar ook haar tegenstanders kan helpen. Toen de bezetter ons land bezette had een familielid zijn buurman aangegeven, omdat ze een onderling geschil hadden. Dat was in die omstandigheden natuurlijk levensgevaarlijk! Ik hoorde het van mijn moeder, na de oorlog moest mijn familielid daarvoor een straf uitzitten. Ik schrijf dit om mij en u erbij te bepalen dat als wij gaan bidden voor de mensen in Pakistan, we dit maar het beste in bescheidenheid kunnen doen. Als Nederlanders weer in overeenkomstige omstandigheden komen, kunnen wij zomaar weer dezelfde dingen gaan doen: elkaar aangeven met dodelijke risico’s. Er is in Pakistan een wet tegen godslastering en die blijkt levensgevaarlijk. Asia Bibi zit nu al vijf jaar in de gevangenis, dat is net zo lang als de bezetting in Nederland duurde. Hooggeplaatste Pakistanen die het voor haar opnamen, moslims en christenen, zijn in die tijd geliquideerd: gouverneur Salman Taseer en minister Shabaz Bhatti van minderheden. Dus ook zonder bezetter kan een land onder terreur lijden. We hopen en bidden dat de terreur stopt.
Luister desgewenst 4 minuten naar de oproep van Joël Voordewind op Radio 1 in Dit is de dag.

 o  Dank de Heer dat Hij ondanks alles mensen bereikt, soms in dromen, maar ook in liefdedaden
 o  Bid dat wij – Nederlanders hier en Pakistanen daar – leren leven uit vergeving, zoals Jezus
 o  Vraag om een zegen over de petitiecampagne, dat het mag leiden tot recht op de lange duur
 o  Bid voor Asia, haar familie en alle anderen: deze link naar Open Doors geeft er extra info bij

Het zorgstelsel in Nederland

“Als de Wet langdurige zorg wordt aangenomen, is één jaar tijd een groot deel van ons zorg­stelsel grondig verbouwd”. Carla Dik-Faber schreef dit in een column over het zorgdebat in de Tweede Kamer. Vervolgens: “… voor mij is daarbij steeds het uitgangspunt van Jongeling leidend geweest: op de samenleving rust de principiële plicht om om te zien naar zieken en mensen met een beperking. De plicht om te zorgen voor elkaar.” En aan het eind: “voor mij begint het echter wel met visie. Het is goed als er een groter beroep wordt gedaan op wat burgers zelf kunnen én wat zij voor anderen kunnen betekenen.” NB De overheid gaat niet minder aan zorg uitgeven, maar de zorgkosten moeten minder hard stijgen. Toch is de boodschap duidelijk: mensen moet ook zelf weer meer aan de slag om voor elkaar tot goede naasten te zijn.

 o  Bid om ‘brood’ (dat wat noodzakelijk is), speciaal bij hen die daar zelf niet voor kunnen zorgen
 o  Bid voor de gemeenten, die voor een deel uitvoering moeten geven aan de nieuwe wetgeving
 o  Bid om genadige ogen, dat we ieder ook zelf zien wat op ons pad komt om te doen

Europa: een nieuwe Commissie en vluchtelingen aan de grenzen

Op 1 november kan de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker voor 5 jaar aan de slag. Daarbij kunt u ook bidden voor het Europese parlement, speciaal voor Peter van Dalen en Bas Belder. Het is aan hen om de wetgevingsvoorstellen van de Commissie constructief te beoordelen. Kijken we verder dan is een van de moeilijkste zaken nu: een goed beleid vinden voor de bootvluchtelingen uit het zuiden. Er is chaos in Libië; mensensmokkelaars hebben praktisch de vrije hand. Straks zal Frontex, een Europese grenswachtorganisatie, bootjes die in problemen komen actief opsporen, maar alleen tot op 7-mijl van de Italiaanse grens.

 o  dank voor samenwerking in Europa en vraag om wijsheid voor Commissie en Parlementariërs
 o  bid daarbij voor praktische wijsheid om goed te reageren op de toestroom van vluchtelingen
 o  bid om vrede voor de regio’s waar deze vluchtelingen woonden: het Midden-Oosten en Afrika

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts