Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Wie weet...

Wie weet… juist met het oog op een tijd als deze
Ester 4 vers 14

Lieve mensen,

Onlangs sprak ik met een collega over de zin van het gebed: bidden heeft iets van intiem overleg. Vergelijk het eens met de omgang tussen een bruidegom en bruid: waarom kust zij haar man? Omdat ze daar beter van wordt? Of omdat ze van hem houdt en hem het allerbeste gunt? Evenzo: bidt u echt alleen omdat u verwacht dat wij mensen daar beter van worden? Of doet u het eigenlijk bijna als vanzelf? Bijvoorbeeld omdat u wel weet dat we boven God niemand hebben om ons aan toe te vertrouwen? Wat blijft er over van een mens als hij zich aan geen ander toevertrouwen kan? Zoals Christus’ bruid dat doet bij degene die haar werkelijk lief heeft. Afhankelijkheid van de Heer is zo essentieel! In het gebed vind je rust: God heeft het overzicht.

De Bijbel is op een aantal plaatsen erg duidelijk over onze eigen kennis van de toekomst. We weten het niet. We hebben wel een beperkt overzicht. Kijk maar hoe mensen zich ’s ochtends kleden. Men houdt goed rekening met hoe het later die dag waarschijnlijk zijn zal: niet veel ijsmutsen in augustus. En toch, als het er op aan komt, weten we op de spannendste momenten niet hoe het zal gaan. Zoals Mordechai in het boek Ester. Er hing het volk een grote ramp boven het hoofd en daarom wilde hij dat zijn nichtje, dat hij had opgevoed, een bijzonder groot risico zou nemen. Hij zei: “Wie weet, ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze”.

Dat is een verborgen belijdenis. Hij houdt rekening met een mogelijkheid. Het zou zo kunnen zijn dat Ester koningin was met een bijzonder oogmerk. Hij weet het niet. Hij houdt het open. Maar het uiteindelijke doel weet hij wel. “Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden”. Zo handelt hij dus in hoop. Het wordt: eind goed – al goed. Hoe dat einde bereikt wordt, hangt ook van ons eigen handelen af. Het eerste dat Ester dan haar volk laat doen is: verootmoediging voor God, tijd nemen om te vasten. Dat is bidden met je ingewanden, praten niet met de mond maar met je zelfbeheersing. Het wordt er niet bij verteld, maar ze brengen het bij God. Zijn betrokkenheid is essentieel. Wat er precies gaat gebeuren, kunnen ze niet zeggen, maar dat het Hem wat aangaat, dat staat voorop!

Het gaat om Hem. Dank u wel dat u meebidt voor de politiek en het werk van de ChristenUnie.

 

Danken voor een goed partijcongres

We konden terugkijken op twee verkiezingen en vooruitkijken naar het verder ontwikkelen van de eigen partij.  Arie Slob reflecteerde met een mooie afsluitende speech op de huidige politieke situatie. Zo geeft het Uniecongres ook punten voor deze gebedsbrief.

 • We kunnen danken voor mooie verkiezingsresultaten in veel gemeenten en in Europa
 • De interne partijdemocratie kan nu worden uitgebreid, bid voor een goede uitwerking
 • De ChristenUnie heeft wat te zeggen, bid dat haar sprekers ook gehoord worden

Laatste spurt voor het zomerreces: o.a. de sociale wetgeving

Het parlement vergadert nog één a twee weken. Onder andere ook over de participatie­samen­leving. Hoe zorg je samen voor degenen die het alleen niet redden? Maatschappelijke voor­zieningen worden meer lokaal georganiseerd. Maar vanuit welke onderliggende visie? Hoe waardeert de regering de inzet van de meest nabije betrokkenen? De ChristenUnie spreekt de regering hier op aan, ook in de Eerste Kamer (bv opdat de “boete op mantelzorg” niet doorgaat).

 • Bid om heldere besprekingen, waarin de knelpunten goed in het licht gesteld worden
 • Dank voor het algemene besef dat mensen elkaar niet aan hun lot over kunnen laten
 • Bid voor Staatssecretaris Klijnsma, die heeft dit beleidsterrein onder haar hoede.

Gemeentepolitiek

De inmiddels 82 wethouders en 439 raadsleden van de ChristenUnie hebben verantwoordelijke taken. Eén daarvan betreft de uitvoering van de nieuwe sociale wetgeving. Gemeenten kunnen nu meer een eigen beleid op dit gebied voeren. Op het Uniecongres sprak de fractievoorzitter van de ChristenUnie Twenterand er haar zorg over uit. Zullen gemeenten voldoende rekening houden met de eigen levens­beschouwingen van mensen die zorg behoeven? Op hun website lees ik dat rol van het gemeentebestuur verandert: niet “eenzijdig vaststellen wat er gebeurd, maar stimuleren, coördineren en faciliteren. Dat betekent ook loslaten en vertrouwen hebben.”

 • Dank dat lokale christen politici deze vier jaar weer met vertrouwen aan het werk gaan
 • Bid voor goede afstemming met landelijke zorginstellingen, voor goede kostenregelingen
 • Vraag Gods zegen voor uw hele gemeenteraad en het college ‑ ze kunnen niet zonder.

Christelijke politiek in Europa

Voor de Europese verkiezingen kon u alleen op een bij uw eigen land behorende partij stemmen. Na de verkiezingen mochten de gekozen fracties met anderen een gezamenlijke Europese fractie vormen, dat voorkomt versnippering en maakt de parlementaire besluitvorming werkzaam – dat doet men op praktische gronden. Tegelijk is er ook behoefte aan een levensbeschouwelijke overeenstemming met partijen uit allerlei Europese landen. Daartoe is de ChristenUnie lid van de ECPM – de Europese Christelijke Politieke Beweging (M = Movement). De ECPM groeit, haar partijen kregen in Europa bijna 1 miljoen stemmen en ze heeft al vier parlementariërs in het EP.

Moderne slavernij

Dit is de titel van een boek dat vorig jaar uitkwam. Gert-Jan Segers is een van de schrijvers. Het gaat over vrouwen die echt niet vrijwillig in de prostitutie zitten. Het is aangrijpend. Wie wil daar wat tegen doen? Gelukkig zijn vier jonge vrouwen zijn vorig jaar al een burgerinitiatief begonnen: “Het kopen van een seksuele dienst zou strafbaar moeten worden gesteld.” Door hun inzet kan iedereen nu op ikbenonbetaalbaar.nl een petitie ondertekenen, waarin de Tweede Kamer wordt gevraagd om dit voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen.

Over dit initiatief zei Gert-Jan Segers: "Liefde en seks horen bij elkaar. Prostitutie heeft alles met seks te maken, maar niets met liefde. Het zou geweldig zijn als dit Burgerinitiatief de Tweede Kamer dwingt om hierover na te denken!" Dus vraag ik u nu ronduit: hebt u al getekend?

Gert-Jan werkt inmiddels aan voorstel voor een initiatiefwet. Als die wet er komt worden klanten van prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel strafbaar gesteld.

 • Bid om een zegen over de voorbereidingen hiervan
 • Bid om (onverwachte) bondgenoten in de strijd tegen mensenhandel
 • Bidt ook voor de vrijwilligers, hulpverleners, politiemensen enz. die zich inspannen om vrouwen te redden uit vreselijke omstandigheden.

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Printversie op www.christenunie.nl/gebed
(links onder het midden, bij de downloads)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts