Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

trouw in het standhouden

Openbaringen 2 en 3
                         (3 vers 10) 

Juli 2018 _____

Lieve mensen,

Op het partijbureau starten we elke week met een gezamenlijke opening. Afgelopen maandag lazen we een gedeelte waarmee Jezus een van de zeven gemeenten bemoedigde toen Johannes op Patmos was. Graag geef ik u door wat mij daarbij opviel. We leven nu niet in het paradijs, maar er is een overeenstemming tussen dat wat Genesis over de hof van Eden zegt en dat wat Jezus zegt tegen de gemeenten.

Jezus zegt tegen …

 • Epheze: “Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods ​paradijs​ is”.
 • Smyrna: “Sommigen van u zullen door de ​duivel​ … op de proef worden gesteld”.
 • Pergamum (over tegenstanders): “… en ik zal hen met het ​zwaard​ uit mijn mond bestrijden”.
 • Tyatira: (over) “wie zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan”.
 • Sardes: “wie overwint zal zich ook in het wit kleden”.
 • Philadelphia: “omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, … ”.
 • Laodicea: “koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; … ”.

De levensboom is duidelijk. Dat de mensen in de hof van Eden trouw moesten zijn aan Gods gebod ook. Maar in de hof kwam de duivel. Hij verleidde de mensen om kennis te nemen van zaken die voor hen verborgen waren, wat zo had moeten blijven. Er kwam schaamte over de mensen en zij maakten zich armzalige schorten van vijgenbladeren, maar de Heer maakte iets veel beters en kleedt ze daarmee aan. Evenzo zien we dat Jezus mensen in het wit wil kleden. De eerste keer dat de Bijbel een zwaard noemt is dat bij de hof van Eden. En ook daar is land waar goud gevonden wordt, Genesis 2:12 meldt: “Het goud van dat land is uitstekend, … ”.

Een andere overeenstemming is dat aan Smyrna wordt gezegd dat wie overwint van de tweede dood geen schade ondervindt. Onze eerste voorouder werd gewaarschuwd voor de dood, maar Smyrna krijgt zo’n woord met een aanmoediging tot volharding: als ze overwint zal dit haar geen schade brengen!

Voor mezelf is die overeenstemming tussen de hof van Eden en onze situatie van belang omdat ik soms denk dat bidden alleen maar past in tijden van grote nood. Alsof er in het paradijs niet gebeden hoefde te worden! Maar juist daar waar het goed is, waar we leven op een van God gegeven aarde, in goede omstandigheden die Hijzelf heeft voorbereid, ook daar is het afhankelijk spreken met God helemaal op zijn plaats. Dat wens ik u toe!

Ik wens u een hele mooie zomertijd toe. Niet slap, wel waakzaam en vooral ook hartversterkend...

Enkele concrete gebedspunten ...

om de Heer te eren, te danken en te aanbidden

Let op de volgorde van het Onze Vader. Ook dat gebed begint uiterst positief. Begin met het goede! Denk aan de naam van Jezus: Jeshua = de Heer redt. Hij – de God die is – Hij is goed. Dat is Jezus. En meteen daarna zegt zijn naam: Hij redt. Waar wij in nood zijn zal Hij redden. Let bij uw gebed op Hem!

 • Eer dus de naam van Jezus. Noem uw God uw Vader. Dank Hem voor zijn Heilige Geest.
 • Bid om open ogen, om kracht om waakzaam te zijn en om versterking van uw hart.

 

Uitzien naar de zomertijd

Het parlement is op reces. Ook vele raadleden, wethouders, burgemeesters, ministers en nog andere bewindspersonen krijgen tijd voor vakantie. Sommige blijven vooralsnog thuis, zoals minister Slob die aan moet sterken van een heftige infectie. Sommige van onze bekenden nemen ook pijn mee, zoals staatssecretaris Blokhuis, die zijn dochter mist. En er is altijd nog werk te doen, zoals ik weet van minister Schouten die een belangrijke bespreking in Brazilië heeft. Als u bidt, bid dan ook voor hen.

 • Dank voor tijden van rust. Bid dat het mensen zal versterken.
 • Bid voor wie het anders loopt dan men zou wensen. Bid ook voor Arie en Paul.
 • Bid voor wie deze tijd ook nog hard moet werken. Zoals bijvoorbeeld Carola.

De nieuwe Klimaatwet

Vroeger dacht ik dat zoiets als een “klimaatwet” niet voor de mensen was. Maar toen de hof van Eden gemaakt werd moest de mens die aarde wel bewerken en de hof bewaken. Het is allemaal veel inspannender geworden dan eens de bedoeling was, maar dat de mens moest zorgen is er altijd al geweest. Het hoort bij onze mooie opdracht. De mens heeft veel verprutst, maar toen Jezus stierf kwamen er grote verandering, met een aardbeving en mensen die opstonden uit de dood (Matth 27). Wat Jezus toen heeft ingezet, openbaart de spanningen in de aarde, maar Hij brengt ook nieuw leven.

 • Dank dat de kracht waarmee Jezus regeert nog doorwerkt, ook bij onze inspanningen nu.
 • Bid om wijsheid bij het maken van de keuzes die voor de klimaatwet nodig zijn.
 • Bid waar mensen de aarde verderven om genade en dank dat God over alles regeert.

Een beter nabestaandenpensioen

Na het overlijden van een partner kunnen nabestaanden flink in de financiële problemen komen, doordat het nabestaandenpensioen soms veel lager is dan verwacht. In de emotionele tijd na het overlijden van een geliefde kunnen die financiële beslommeringen voor veel extra moeite en stress zorgen. Eppo Bruins heeft samen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een initiatiefnota ingediend om de problemen op dit gebied aan te pakken. Volgens hen moet er een uniforme regeling komen.

 • Dank voor de ijver van onze Kamerleden, ze behartigen de noden van wie behoeftig zijn.
 • Bid dat nabestaanden recht krijgen op betere voorzieningen.
 • Bid voor wie nu nog in schrijnende situaties verkeren, bid om goede initiatieven.

Een ruimer Kinderpardon?

Bij de onderhandelingen over het Regeerakkoord is de ChristenUnie erin geslaagd het Kinderpardon zoals het toen was overeind te houden. Maar uitbreiding van het Kinderpardon bleek een brug te ver. Na het sluiten van het Regeerakkoord is dat door onze parlementariërs als misschien wel de grootste teleurstelling uit het Regeerakkoord benoemd. Juist omdat het niet gaat om regels en beleid, maar om kwetsbare kinderen. Die teleurstelling is er telkens opnieuw. Andere onderdelen verbeterden wel.

 • Bid voor de goede gastvrijheid waar Hebreeën 13 om vraagt, bid het de overheid toe.
 • Bid dat de Heilige Geest ons leert wat reëel is voor Hem om door ons heen te doen.
 • Dank voor wat wel is bereikt, zoals bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

straks na de zomer - gebedsbijeenkomst in oktober

Zaterdagmorgen 6 oktober bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom bij een gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Vanaf het station Amersfoort is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Bergkerk. Er is ook voldoende parkeerruimte.

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts