Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

God is je kracht …

_____uit Psalm 62 
_____(basisbijbel).

Lieve mensen,

Voor deze maand vraag ik uw aandacht voor Psalm 62. Als u tijd hebt om te lezen, kunt u zien dat deze Psalm het hart van het gebed raakt (zoals in vers.9). Het gaat om God, om het bij Hem zijn.

Het gaat ook om ons: wij kúnnen wankelen (vs.3), bijvoorbeeld omdat we tegenstand ervaren. Maar als het er op aan komt (vs.7), wankelen we niet, want we keren ons tot God: Hij  is rotsvast, zodoende wij ook.

De eerste negen verzen gaan duidelijk over onzekere tijden. Het laatste stukje geeft richting voor een tijd daarna. Als je weer moed hebt gevat en je op stap gaat, krijg je hier raad. Die raad blijft gelden als je onderweg bent, de zaken goed verlopen en je aan het nieuwe bezit dreigt vast te klampen.

Dat blijkt politiek relevant (vs.10). We hoeven geen resultaten af te dwingen (vs.11). We kunnen onze grote westerse rijkdom soepel beheren, want het is niet het laatste dat we coûte que coûte moeten vasthouden (vs.12). We kunnen onze verwachting blijven richten op de zegen die God geeft (vs.13a) en Hij belooft dat Hij ons zal belonen naar wat we doen (vs.13b).

Jezus gebruikt deze Psalm impliciet in Mattheus 16:24-28. We mogen ons leven aan Hem overgeven. Dan zal Hij ons vergelden naar wat we doen, zoals deze Psalm dat ook al beloofde. 

Gebedspunten

 • Richt uw aandacht op Hem, uw Heer. Aanbid Hem. Dat kan ook in stilte.
 • Stort uw hart uit bij uw Vader. Vertel Hem dat wat u moeilijk vindt, verwacht zijn zegen.
 • Dank God voor wat Hij nu al geeft en blijf verwachten dat Hij u bevestigt op uw plek.

Politieke gebedspunten

Misschien hebt u een politieke verantwoordelijkheid. Dan weet u zelf wel het beste waarvoor u deze tijd kunt bidden. Kijk eens naar die zaken met Psalm.62 vers.12 als 'telescoop' (NBV):

God heeft het gezegd en het is nog een keer tot ons gekomen: "De macht is aan God." 

Daarnaast wil ik u graag de situatie rond Nagorno-Karabach onder uw aandacht brengen. De strijd verdeelt ook Nederlandse Armeniërs en Azerbeidzjanen. Een van hen zegt: "Oorlog kent geen winnaar en daarom moeten we op zoek naar een vreedzame oplossing". Maar kenners weten dat het conflict al zeker 30.jaar speelt.

 • Vraag God onze Heer om een waarlijk wonderlijke oplossing.
 • Bid om zijn ontferming (ook voor de zaken die u zelf behartigt).
 • Dank Hem dat Hij ieder mens beloont naar zijn daden.

Bidden bij een breed gesteunde wetgeving

Donderdagmiddag kon de minister van binnenlandse zaken, Kaja Ollongren, constateren dat haar wetsvoorstel (voor democratische maatregelen in Coronatijd) breed gesteund wordt door de Kamer. Dat antwoordde ze op de interruptie van PVV Kamerlid Gidi Markuszower en ze concludeerde daarbij dat de regering de steun van de PVV niet heeft weten te verwerven. Toch wordt dit een wet voor ons allemaal.

 • Laten we God danken voor een rechtsstaat waar wetten gecheckt worden.
 • Bid voor onze ministers, in het bijzonder nu voor minister Ollongren.
 • Dank voor ons Parlement en blijf God om wijsheid vragen voor uw overheid.

ChristenUnie Campagne

Kent u de spot die de ChristenUnie maakte voor deze crisistijd? Hoe we leven is een keuze. Soms moet je even stil staan om scherper te zien wat echt telt. De ChristenUnie wil wissels omzetten. Een economie die rechtvaardiger is. Een samenleving waarin mensen centraal staan. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen: met aandacht voor wat echt telt. Deze tv-spot is ook bedoeld voor de campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, die is al in maart, dus daar wordt al hard aan gewerkt.

 • Bid om Gods Heilige Geest, opdat Hij onze aandacht nog meer aanstuurt en versterkt.
 • Bid voor mensen op de komende kieslijst voor de Tweede Kamer; bid hen Gods kracht toe.
 • Dank voor de intensieve campagnevoorbereidingen, bid voor het digitaal congres (21 nov).

 

Bidden voor onze media

Kijkt u wel eens op de site van de ChristenUnie? Die is allereerst bedoeld als achtergrond bij het werk van de Tweede Kamerfractie. Hier worden de standpunten vertolkt. Het komt er zo op aan, dat zaken goed gezegd worden. Zeg je iets goed op het juiste moment, dan is het als gouden appels in zilveren schalen, schitterend fruit dat met grote zorg wordt aangeboden. Zodoende vragen we uw gebed voor onze communicatie, dat helpt ons om het goed te zeggen.

 • Dank voor de gaven die God geeft, ook voor de gave van goed kunnen spreken.
 • Dank dat de ‘Heer van de tijd’ zorgt voor mooie momenten om iets wezenlijks te zeggen.
 • Bid daarbij om moed, inzicht en doorzettingsvermogen, opdat onze boodschap overkomt.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.