Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juni 2015

De Heer zegt:
‘Ik ga alles op aarde vernietigen!


En jullie zullen zien dat het weer goed met jullie gaat. Daar zal ik voor zorgen.’
Dat is wat de Heer gezegd heeft.

Sefanja 1-3 uit de Bijbel in Gewone Taal.

Lieve mensen,

Hierboven leest u het begin en het einde van de woorden die Sefanja in het gelijknamige Bijbelboek doorgeeft. Ik schrik nog altijd van de eerste woorden. Die eerste zin is bijzonder dreigend… die zin is als  een eerste vurige pijl, afgeschoten in een crisistijd door iemand die niet zomaar stopt …

Daarom is het goed om in elk profetenboek ook het slot te lezen. Hoe dreigend eerdere stukken ook over kunnen komen, het einde toont herstel en recht,  telkens weer. Zodoende doet dat begin mij niet meer aan een wilde explosie denken. Het is een pijl: de pijl treft doel en dat doel is uiteindelijk goed. Zo is zelfs Gods toorn een uitdrukking van zijn liefde: Hij laat het er niet bij zitten. Hij pakt het kwaad aan en Hij doet het weg. Daarom kunnen mensen niet zonder het kruis: daar, even buiten Jeruzalem, is de wortel van het kwaad weg gedaan, Jezus stierf. Omdat onze Heer herrees én regeert leven we nu in een nieuwe tijd. Zo is het nieuwe begin, waar Sefanja aan het eind over spreekt na Pasen en Pinksteren begonnen. Maar ook in Sefanja’s eigen tijd kon men al op de vernieuwing hopen:
“Toch woont de Heer nog in de stad. Hij is rechtvaardig, hij doet geen onrecht. Elke dag spreekt hij recht, elke ochtend weer...” (Sef. 3:5).

Al met al leven we nog in een tijd van verwachting. Want het vervolg van vers 5 is er ook nog steeds:  “… het maakt geen indruk op slechte mensen.” Andere vertalingen schrijven: “wie onrecht doet, kent geen schaamte”. Toch is er hoop; af en toe hoor je van mensen bij wie dat ‘onrecht doen’ stopt. Ze ontmoeten de Heer, (via mensen of in een droom), ze ontvangen Gods Geest en ze gaan zich wel schamen. Daarna wordt het anders, zelfs de schaamte gaat voorbij. “Er zullen geen trotse mensen meer zijn op de berg waar mijn tempel staat. Niemand denkt meer dat hij zonder Mij kan” (Sef. 3:11).

Alle profetenboeken eindigen met goede beloften. In Sefanja staat: “In die tijd breng ik jullie terug.” Wat hij dan zegt lees ik als een belofte met een knipoog, want God zegt ook wanneer: “namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen.” Met andere woorden: je zult het wel merken, tegen die tijd; Hij houdt zijn agenda in eigen hand. Hij is de Herder, wij zijn de schapen, we mogen bovenal Hem vertrouwen.

Laten we dus in dat vertrouwen blijven bidden.

Concrete gebedsvoorstellen

Bidden voor Israël en voor de volken in het Midden-Oosten

Hierboven volgden we het boek Sefanja en – voor mij onverwacht – stuitten we op een discussiepunt. De Heer zei: “Ik zal het doen als ik mijn volk verzamel”. Dat mag je ook lezen als een opdracht om alert te zijn: “Let er op, als ik deze kudde verzamel, dan ga ik het doen!” Dat was natuurlijk allereerst aan het einde van de Babylonische ballingschap. Maar letten we op de afgelopen 150 jaar, dan zien we dat er zich opnieuw een aanzienlijk deel van het Joodse volk in dat land verzamelt. Hoe kunnen we daarop reageren? Met vertrouwen! Hij houdt zijn agenda in eigen hand, Hij bepaalt zelf het tempo.

  o  Bid om geduld en volharding voor alle mensen die het goede van God verwachten
  o  Bid voor dat ene volk dat al die eeuwen haar Israelische identiteit heeft bewaard
  o  Bid voor de andere volken in het Midden-Oosten, bid ook hen Gods zegen toe
  o  Dank God dat Hij boven alle wereldpolitiek staat en bid dat zijn wil geschiede

ChristenUnie wil centrale aanmelding vluchtelingen

Wie een oorlogsgebied verlaat wordt blij als hij buiten het machtsgebied van de geweldenaars komt. En dan? Mensen trekken verder! Hoe kunnen wij bij zulke situaties bidden en handelen? Wat mij betreft voor het hele traject. We kunnen bidden om politieke oplossingen in oorlogsgebieden, om een goed beleid aan de grens daarvan en dan ook voor de grens van Europa. Over Zuid-Sudan schreven de gezamenlijke hulpverleningsorganistaties in de VS op 10 juni een brief aan hun president. Voor een Europese aanpak reisde Joel Voordewind naar Lampedusa en komt met een aantal voorstellen. Zal Nederland zijn motie voor het opnemen van 250 extra meest kwetsbare vluchtelingen uitvoeren?

  o  bid om Gods bescherming voor mensen in oorlogsgebieden,
  o  onder meer dus ook in Zuid-Sudan
  o  dank de Heer dat zijn beleid alles te boven gaat en bid wereldleiders wijsheid toe
  o  dank Hem voor de vele bewogen initiatieven en bid dat ze vrucht mogen dragen
  o  dank en bid in het bijzonder voor de genoemde eigen ChristenUnie-initiatieven

#Andersnietminder

Minister Schippers neemt binnenkort een besluit of de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) aan alle zwangere vrouwen aangeboden wordt in het kader van bevolkingsonderzoek. Met deze test wordt vooral het Downsyndroom opgespoord. Diagnose leidt in heel veel gevallen tot het afbreken van de zwangerschap. Een besluit tot invoering van de NIPT is een sterk signaal naar de samenleving dat het leven van mensen met Downsyndroom lager wordt gewaardeerd dan dat van anderen. Maar ook met een gebrek is een kind in onze maatschappij welkom. Op 16 juni 2015 wordt er een petitie aange­boden aan de Vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS; u kunt die desgewenst  tekenen.

  o  dank voor uzelf, dat u er nu mag zijn zoals u nu bent, dat ook uw leven van de Here God is
  o  bid voor de moed om kinderen met Downsyndroom geboren te laten worden
  o  bid om draagkracht voor ouders om voor hun kind te zorgen
  o  dank en bid voor ruimte in de samenleving voor mensen met Downsyndroom

Binnenlandse economie

De nieuwe cijfers van het CPB afgelopen woensdag tonen een economisch opgaande lijn. Dat geeft de regering lucht. Volgens de ChristenUnie biedt het kansen om nu werk te maken van onder meer de belastinghervorming en energietransitie. Arie Slob zegt: “De groei zet door en de werkloosheid daalt. Dat is goed nieuws voor gezinnen en bedrijven die het in de afgelopen jaren zwaar gehad hebben. Nu moet het kabinet doorpakken.” Werkgelegenheid is en blijft voor de ChristenUnie prioriteit.

  o  bid en dank voor het dagelijks brood, ook in uw eigen woon- en leefsituatie
  o  dank en bid voor de landelijke situatie, dat mensen werk hebben of kunnen krijgen
  o  dank voor water uit de kraan en stroom in huis, bid dat dat duurzaam wordt en blijft

Partijcongres ChristenUnie

De ChristenUnie houdt op zaterdag 13 juni 2015 in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle haar eerste Partijcongres "nieuwe stijl". Ieder lid van de ChristenUnie heeft spreek- en stemrecht voor de congresvoorstellen. Tijdens het Partijcongres zal het Landelijk Bestuur zijn aanpassingen op de grondslag toelichten en in bespreking geven. Daarnaast worden er interactieve deelsessies georganiseerd met uiteenlopende onderwerpen als economie, jihadisme, opvoedingsbegeleiding. Een deelsessie over de situatie in het Midden-Oosten wordt verzorgd door de toenmalige lijfwacht van Yasser Arafat, de heer Tass Saada. Tot slot zal politiek leider Arie Slob het congres toespreken.

  o  laten we danken voor de vrijheid die er is om een Christelijke politieke partij te zijn
  o  bid voor de grondslagbesprekingen,
  o  vraag om fijngevoeligheid bij het luisteren en spreken
  o  dank voor de te verwachtte mooie opkomst en bid voor goed verlopende deelsessies

hartelijke groet!

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts