Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Kerst 2014 - de Geest helpt ons bidden

 

Lieve mensen,

Wat een rijkdom, Psalm 138 meldt: “grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam”. Met advent wordt dat extra concreet. Jezus kwam op aarde, Hij is het licht en bij zijn komst proclameerden de engelen: “Vrede op aarde”. In Jezus kwam God zo dichtbij, dat ze naar Hem toe konden gaan, zoals de herders in het veld, Hem het beste en mooiste konden geven, zoals de wijzen uit het Oosten en met Hem eten – samen aan tafel – zoals de discipelen bij het laatste avondmaal. Jezus deed toen nieuwe beloften. Hij zou weer naar de Vader gaan, maar de pleitbezorger zou komen en Hij zou de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Die kennis kan het gebed sterk maken. 

Jezus legt precies uit op welke zonde Hij doelt, hoe die gerechtig­heid werkt en wat er met dat oordeel veroordeeld wordt (Joh 16). Als we bij ons bidden terugdenken aan Jezus komst op aarde en we willen bidden dat zijn licht ook nu nog zal schijnen in de allerdonkerste hoeken en dat zijn vrede een plek zal vinden, zelfs in de meest verstoorde gebieden, dan kunnen we dit  onderwijs volgen en toepassen.

 o de Geest overtuigt van zonde
           – Jezus legt uit: dat ze niet in Mij geloven

De Geest dringt tot de kern door en kiest precies dat uit wat de wereld redden kan. Als dat tekort wordt erkent en de wereld zich daarvan bekeert is dat begin goed en wordt het duister een plaats van hoop. Dan gaat men verwachtingsvol leven door diezelfde Geest en dankt men Jezus dat Hij zo nabij kwam.

 o de Geest overtuigt van gerechtigheid
           – Jezus deelt mee: dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien

Jezus niet zien betekent voor zijn Joodse discipelen dat Hij – net als de hogepriester in de tempel – in het Heilige der Heilige is, vlak bij de Vader, waar Hij is om voor ons te pleiten. Hij bidt voor ons! Gods gerechtigheid is een reddende gerechtigheid en de Geest laat alle gelovigen weten dat dat recht geldt. Het begint klein als een kind in de kribbe, maar komt tot zijn doel, zo zeker als Jezus leeft, toen en nu!

 o de Geest overtuigt van oordeel
           – Jezus verklaart: dat de heerser over deze wereld is veroordeeld

Dit inzicht is van eminent belang voor iedereen die merkt dat Hij traag is om in geloof te handelen of die bezwaard wordt door dingen die Hij doet of deed. De aanklager kan er gebruik van maken om ons timide in een verdoemhoekje weg te zetten, maar Jezus laat weten hoe de Geest daar tegen ingaat: juist hij door wie wij het verkeerde deden en het goede nalieten, juist hij is veroordeeld en wij zijn vrij!

 o bid en dank dat de Geest van God, die over het kerstfeest heerst,
    deze drie dingen ook in onze tijd blijft doen, overvloedig,
    tot eer van de Vader, opdat de mensen het Licht zien 
    en de vrede geschiedt.

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts