Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

"… in uw handen …"

________(gebed van Jezus, uit het slot van Lucas 23)

oktober 2019 _____

Lieve mensen,

Waar bad Jezus zelf voor? Als aan­moediging wil ik daar graag nog een keer met u naar kijken.

Als ik het Lucas-evangelie doorloop komen we de gebedsonderwerpen van Jezus vanzelf tegen. Ik ben onder de indruk van het intieme dat ik daarin aantref: het is intimiteit met volharding, de rode draad in zijn gebed ligt in het feit dat Hij zijn leven geeft – als de goede Herder voor de schapen.

 • Als Jezus gedoopt wordt is Hij in gebed (Lucas 3:21). Die doop wijst al op het afleggen van zijn leven met Pasen, maar ook op het vervolg: zijn Vader laat juist bij die doop de Heilige Geest op Hem dalen als een duif en de Vader spreekt Jezus dan zeer bemoedigend toe.
 • Hij bad in de nacht voordat Hij zijn discipelen ging aanstellen en als die na een geslaagde campagne bij Jezus terugkomen, dankt Hij voor het feit dat God hen had laten weten dat hun namen staan opgetekend in de hemel (hierover schreef ik in de gebedsbrief van juni).
 • Vervolgens vermeldt Lucas twee keer dat Jezus tot de Vader spreekt vanwege de beker die Hij gaat drinken. Eerst de dankzegging bij de beker, als Jezus het laatste avondmaal houdt met zijn discipelen, en dan de vraag of de Vader “de beker niet langs kan laten gaan” (Lucas 22 vers 17 en 42). Het is een overgave aan de Vader: “Uw wil geschiede”.
 • Ten slotte de climax: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” Lucas 23 vers 46.

Het is zoals in Hebreeën (5 vers 8): Christus​ heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en ​gebeden​ tot Hem die Hem kon redden van de dood, en Hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Er staat daar meer over zijn gebedstaak: Hij is bij God de Vader in de hemel als onze priester; Hij is daar voor ons! Als je kijkt hoe Jezus bidt en bad, krijg je de kern van het Evangelie; Hij vertrouwt zich toe aan de Vader en geeft zijn leven voor ons.

 

Concrete dank- en gebedspunten

 • Als we dan kijken naar de toepassing voor onszelf dan denk ik dat we allereerst ons vertrouwen in de Herder kunnen uitspreken: “U staat garant voor ons leven, U baant de weg, dank U wel!”
 • Verder tref ik in de Hebreeën 7 een sterke aanmoediging om je te spiegelen aan het leven van Jezus. Hij is de hele weg gegaan, laten wij dus volhouden en ons oog richten op Hem alleen.
 • We kunnen onze moeiten aan Hem toevertrouwen in de overtuiging dat Hij ons er doorheen leidt. Laten we dat doen!

Stikstof

Het is klip en klaar: iedereen die in ons land iets onderneemt botst op stikstof dat we niet in de hand hebben. Zelf merk ik het op het nieuws, maar de boeren, bouwers en bestuurders voelen het direct in alles wat ze moeten doen of juist niet meer kunnen doen. Het raakt het hart! Wat kun je bidden? Net als Jezus mag je eerst voor je eigen leven bidden – daar waar we je eigen een beroep of roeping is. Maar dan ook voor de bestuurders die invloed hebben op uw leven. Zij kunnen niet zonder uw gebed.  

 • Dank dat God u leven geeft en bid voor het gebied waar u werkt, opdat dat tot zijn doel komt.
 • Bid dat bestuurders voor God de goede keuzes mogen maken en zien waar het op aan komt.
 • Bid dat bestuurders, bouwers en boeren rechtvaardig met elkaar om gaan en elkaar verstaan.
 • Bid voor de personen die de Heer u in het hart geeft, draag hen aan Hem op.

De Koerden in Noordoost-Syrië en Turkije

De Koerden hebben ons een enorme dienst bewezen. Zij streden tegen geradicaliseerde Europeanen, de potentiële daders van zelfmoordaanslagen in onze grote steden: ze versloegen de IS. Nu komen ze opnieuw enorm in het nauw. Gert-Jan Segers schreef er over – hij vindt het beschamend dat er geen bondgenoten zijn die hen beschermen; wij lieten het aan Amerika over, maar die trok zich terug.

 • Dank dat Jezus onze hogepriester is. Hij pleit voor ons. Hij pleit voor de mensen daar. Eer Hem.
 • Bid voor het Midden-Oosten – de aarde is Gods voetenbank – “Heer doe recht in wat van U  is”.
 • Bid voor de internationale politiek en dat vredestichters kracht vinden om het hunne te zeggen.

Europa – Groot Brittannië

Toen Nederland een half jaar voorzitter in Europa mocht zijn leerde ik de mensen kennen achter de “Canopy of Prayer”, zij geven regelmatig een kwartier van hun tijd om te bidden voor Europa, en sturen me daartoe de Canopy Letter. Bij de Brexit verwijst die brief impliciet naar Jesaja 45 vers 18. “Dit zegt de HEER: niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft Hij haar gevormd.” Laten we met een beroep op die tekst bidden voor de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Opdat ook dat land zal beantwoorden aan Gods doel en de mensen er kunnen wonen tot de Heer terugkomt op aarde.

 • Dank God dat Hij vasthoud aan zijn beloften. Dank dat Hij wil dat onze landen bewoonbaar zijn.
 • Bid voor de gang van zaken bij de Brexit. Bid voor onderhandelaars. Bid voor een goed einde.
 • Er is weer een voorlopig akkoord, dat moet nu naar het Britse parlement. Bid hen wijsheid toe.

Jonge mensen in de gevangenis zwaaien af – en dan?

Hoe kan een gedetineerde jongere na de gevangenistijd goed terugkeren in de maatschappij? Met die vraag ging de projectgroep ‘jongeren in de gevangenis’ aan de slag. Onze jongeren overhandigden een rapport met resultaten aan Stieneke van de Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze willen dat er ondersteuners komen die jonge gedetineerden al in het begin van de gevangenistijd leren kennen opdat er een goede band ontstaat en de gedetineerden met hun hulp opnieuw op weg gaan.

 • Dank de Heer dat Hij telkens weer nieuwe jonge mensen geeft die zijn Koninkrijk zoeken.
 • Dank voor de goede relatie tussen Kamerleden en jongeren en zegen hun ontmoetingen.
 • Bid voor jongeren die de gevangenis ingaan. Bid dat die tijd voor hen een omkeertijd zal zijn.

9 november

Zaterdagmorgen 9 november bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom bij een gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Na een kopje koffie of thee gaan we de kapel in. Frans de Lange leidt het gebedsuur. We zingen tot Gods eer. Daarna een korte overdenking. Kamerleden delen gebedspunten. We bidden en zingen. Er is koffie en thee na afloop. Zo hebt u daarna nog een hele dag voor u.  Komt u ook?

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts