Nieuwsbrief Mirjam

In dit nieuwe politieke landschap is er héél veel werk aan de winkel

Voorwoord

##mailingaanhefachternaam##,

Vanmorgen presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB hun plannen voor de komende jaren. Zij vormen een coalitie en gaan samenwerken in een volgend kabinet. In een gepolariseerd land, waar schreeuwen meer aandacht oplevert dan samen opbouwen, staat de politiek voor een grote opgave. Hoe leven we goed samen? Het akkoord dat gesloten is, geeft daar wat ons betreft onvoldoende antwoord op. Met een wankel fundament, veel wensdenken en symboolpolitiek.

Het is goed dat er na maanden onderhandelen duidelijkheid is, dat op een aantal gebieden de al ingeslagen koers wordt doorgezet, maar we moeten tegelijk concluderen dat er grote afstand is tussen het programma van de ChristenUnie en dit akkoord. De grootste vraag die dit akkoord oproept, is misschien wel: hoe houden we de samenleving bij elkaar?

De samenlevingsvisie van het nieuwe kabinet is erg dun. De nieuwe coalitie ziet de ander niet staan en stimuleert het omzien naar elkaar niet. De maatschappelijke diensttijd, waar jongeren leren om dat te doen, wordt geschrapt, de giftenaftrek wordt beperkt, ontwikkelingssamenwerking zwaar gekortwiekt. De spreidingswet wordt teruggedraaid en de mensen in het Noorden blijven met de problemen zitten. Concrete maatregelen om nu arbeidsmigratie terug te dringen zijn er nauwelijks.

De ChristenUnie vindt het hard nodig dat we problemen concreet oplossen. Van de woningnood tot het oplossen van de toeslagenaffaire, van bestaanszekerheid tot herstel van de natuur. Dat polarisatie en vervreemding worden aangepakt, dat we investeren in goed samenleven, dat leiders voorbeelden zijn voor onze kinderen.

Politiek, financieel en rechtsstatelijk hapert er veel in de samenwerking én de afspraken van deze nieuwe coalitie. Er is vooral gekozen voor typische symboolpolitiek, zoals het uitroepen van een asielcrisis of bezuinigen op ambtenaren, maar brengt dit een oplossing dichterbij? Omzien naar de ander, naar de schepping – dát staat op een laag pitje. Op een aantal goede voornemens na blijft de vraag op heel veel punten: hoe dan? Daarmee komen er spannende weken aan voor de uitwerking van deze plannen.

Op het gebied van medische ethiek is het goed om te zien dat op veel fronten het progressief-liberale denken niet meer aanwezig is. Dat juichen we toe. Tegelijk houden we grote zorgen om de wetsvoorstellen rondom embryokweek. Ook de inzet om het aantal abortussen naar beneden te brengen, is verdwenen. Kortom: in dit nieuwe politieke landschap is er héél veel werk aan de winkel. Voor een gezonde samenleving, met oog voor families, voor de ander. Voor een gezonde schepping, waar de natuur niet het kind van de rekening is. Voor christelijke waarden van recht en barmhartigheid. Daar blijven we elke dag voor opstaan, dat is onze missie.

En opnieuw merken we hoe verkiezingen bepalend zijn voor de toekomst van ons land. Dat geldt ook 6 juni, voor de toekomst van Europa. Het spant erom: ga 6 juni ChristenUnie stemmen en roep ook anderen daartoe op!

Komend weekend vieren we Pinksteren. Een prachtig feest, van Gods Geest die werd uitgestort, het evangelie dat is gaan klinken in zoveel landen, in zoveel talen! Wie weet zien elkaar op Opwekking; mocht je daar heengaan, weet je welkom bij de stand!

Een heel mooi Pinksterweekend gewenst,

Mirjam rond

Mirjam Bikker
Partijleider ChristenUnie

 

Bid mee voor Europa

Heb jij een minuut de tijd om te bidden voor Europa? De ChristenUnie wil een beweging zijn van christenen die vanuit hun geloof een positieve impact maken op de politiek. De Bijbel roept ons om te blijven bidden, om onophoudelijk te bidden. Dat willen we gestalte geven door een voortdurend gebed te laten uitgaan in de week van 3 – 9 juni, tijdens de Europese verkiezingen. We zoeken 10.080 bidders die minimaal 1 minuut willen bidden, zodat er voor iedere minuut van de week een bidder beschikbaar is. Hoe lang en hoe vaak je bidt is aan jou. Zo vullen we een week vol gebed voor Europa en meer van Gods Koninkrijk in Europa. Doe jij mee? Schrijf je in als bidder.

Schrijf je hier in!

Zien we jou op Opwekking?

Van 17 t/m 20 mei 2024 vieren veel christenen Pinksteren op Opwekking in Biddinghuizen. Daar zijn wij ook van de partij! Met een grote opvallende stand gaan we met tientallen vrijwilligers bezoekers uitdagen mee te bidden voor christelijke politiek in Europa, dagen we ze uit lid te worden of op een andere manier betrokken te raken. Daarnaast zijn onze Kamerleden en Europese kandidaten van de partij.

Programma Zaterdag
- 13.00 – 14.00u live-podcast Mirjam Bikker 
- 15.00 - 16.00u Anja Haga en Open Doors over christenvervolging
- 23:00 – 00.30u silent disco met Don Ceder (de Keet, jongerenterrein)
Programma Zondag
-13:30 – 14:15u politieke pubquiz met Pieter Grinwis

 

Morgen verschijnt rond 17:00 uur weer een nieuwe aflevering van Dit was de week. Mirjam en Pieter reageren op het nieuwe coalitieakkoord en Don heeft mooi familienieuws te melden.

 

Abonneer je alvast op ons YouTube kanaal

Agenda

21 mei t/m 4 juni
Provincietour in diverse provincies

3 juni
Gebedsavond

3 t/m 9 juni
Bid mee voor Europa

6 juni 2024
Verkiezingen Europees Parlement

Advertentie

Compassion banner