Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

"Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen."

___ (uit Lucas 23 vers 34)

Stille Week 2019 _____

Lieve mensen,

Dit is met recht een cruciaal gebed. Volgens Lucas bad Jezus dit toen Hij op Golgotha werd gekruisigd, en twee misdadigers met hem, de een links de ander rechts van Hem. Toen ik er deze weken over nadacht, dacht ik eerst: wat een intiem gebed! Jezus wordt vernederd, Hij kan en mag vergeven, maar zijn aandacht gaat uit naar zijn Vader, die kennelijk ook iets wordt aangedaan. Jezus vergeeft deze keer niet zelf, maar Hij zegt: "Vader… vergeef het hen." 

Voor mij bevestigt dit de authentieke band tussen God, de Vader, en Jezus, zijn Zoon. Toen Jezus zich gewillig overgaf aan het plan van de Vader en zich liet dopen in de Jordaan, had de Vader tot Hem gesproken: "dit is mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb" en de Heilige Geest daalde toen op Jezus in de gestalte van een duif. Die doop kreeg zijn toepassing in de kruisiging, en hier spreekt de Zoon tot de Vader. Jezus weet wat de mensen Hem aandoen. Hij kent de pijn van het hart van de Vader en Hij spreekt: ______ (zie het volgende kopje)

 

... "vergeef hun" ...

In diezelfde zin geeft Jezus meteen aan waarom Hij gekruisigd wordt: de mensen kennen de Vader niet. Ze weten niet wat zij doen. Ze zijn volkomen vervreemd van God. Ze slaan er maar op los. En ze plaatsen de Zoon van God tussen twee misdadigers; als een spotprent over een koning. Zo laten ze Hem hangen: met twee euvele raadslieden links en rechts van Hem. Zo doen wij mensen met de Zoon. Zo doen we met de Vader. We laten sterk merken dat we God niet kennen. Het is de Heer die dat zelf verzoent. En bij dat offer zegt Hij deze woorden over de mensen: vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.

 

In dit gebed zien we Jezus bidden als de hogepriester, die de totale verzoening bewerkt. Hij brengt hier zijn eigen offer. We weten: dát offer is goed.

Voor ik aan dit stukje begon, dacht ik aan een politieke consequentie. Als Jezus dit daar bidt, bidt hij zeker ook voor de soldaten die de wil van hun overheid uitvoeren. Niet bepaald mensen waarvan ik verwacht dat ze zo religieus, vroom en gelovig zijn. Het is de onvrome mens, waar Jezus voor pleit. Hij pleit voor een vijand. Bij de Vader! Zou de Vader dát gebed niet verhoren? Zo blijft er geen enkel excuus om me vreselijk terug te trekken tot een eigen groep en niets te doen voor mensen die niet met mijn normen in het leven staan. Door wat Jezus deed, zijn leven, sterven en opstaan, gaat het evangelie de wereld in. Dat geeft ruimte aan christelijke politiek - en zo gaan we bidden voor dat wat in de politiek aan de orde komt.

Maar de kern is veel dieper. Wat Jezus bidt is niet een gebed dat ik zomaar na kan bidden. Het is iets dat om aanbidding vraagt: Heer u bent het! U bent het lam, U verzoent de zonde!

 

Dankbaar voor resultaten van versoepeling kinderpardon

In februari had de ChristenUnie een mooi verkiezingscongres. Vlak daarvoor was er resultaat geboekt bij alle inspanningen om voldoende ruimte te geven aan jonge asielzoekers die al in Nederland geworteld zijn. Hayarpi Tamrazyan was erbij. Zij heeft ons toegesproken op het congres en een gedicht voorgelezen. Een dankpunt voor iedereen die daarbij betrokken was. Ze heeft ook onderstaand gebed geschreven, dat ik u graag doorgeef als een gezamenlijk gebed:

(zie hieronder)

Bewaar ons, Vader

Bewaar ons, Vader
Bij Uw woord

Bescherm ons, Vader
Tegen angst en gevaar

Schenk ons, Vader
Het geloof dat bergen verzet


Geef ons, Vader
Vertrouwen bij wanhoop

Wees onze hoop, Vader
Als wij weer vallen

Spreek tot ons, Vader
En door ons

Gebruik ons, Vader
In Uw koninkrijk


...

Geef ons, Vader
De moed en de kracht
Te vechten tegen onrecht

Verwarm onze harten
Met Uw pure liefde

Breng ons Vader
Nog dichter bij elkaar
En bij U

Schenk ons Vader
Uw vergeving en genade

Wees ons nabij
Als wij gaan of komen
Staan of zitten
Lachen of huilen

Bewaar ons, Vader
Tot in alle eeuwigheid

Amen

Intussen zijn er weer nieuwe resultaten geboekt op het terrein van het kinderpardon. Ik verwijs graag naar wat Joël Voordewind daarover eind vorige week in een blog schreef (ook persoonlijk over Nemr en zijn gezin). Hij is blij met de uitwerking van de afspraken voor het kinderpardon voor de toekomst en benoemt een aantal concrete punten. Zijn blog eindigt als volgt:

Er komen nog genoeg moeilijke discussies aan over de vraag hoe we in Nederland met mensen in nood omgaan. Daarin blijft het kompas van de ChristenUnie dat we in de politiek recht willen doen aan kwetsbaren zoals de vreemdeling, wees en weduwe. Daarin willen we iets van het Koninkrijk van God laten zien. In dat licht ben ik vandaag dankbaar dat Nederland iets barmhartiger wordt en dat we daar een verschil in konden maken.

Concrete dank- en gebedspunten bij het kinderpardon

 • Dank de Heer voor zijn machtig koningschap en dat Hij vrucht geeft bij alle inspanningen.
 • Bid voor mensen die alle (voorbije) stress nog wel moeten verwerken, zoals Nemr en zijn gezin.
 • Dank voor de Raad van State, die een aanvulling voorstelde, bid haar leden Gods wijsheid toe.

Verkiezingen en coalitieoverleg

De resultaten van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen zijn al een tijdje bekend. Het totaal aantal zetels is voor de ChristenUnie vrijwel gelijk (in Utrecht een zetel extra) en dat is een mooi resultaat, want door een verandering in de kieswet moesten we winst maken om ook die extra zetels te houden, die we vier jaar geleden slechts door lijstverbindingen kregen. Dat is gebeurd! In de meeste provincies steeg het ChristenUniepercentage. En dat met een veel hogere opkomst, dus ook de incidentele kiezer wil best op de ChristenUnie stemmen. Het coalitieoverleg is nu overal aan de gang en diverse provincies en waterschappen mogen we mee onderhandelen. 

 • Dank voor de zegen die we zien. Dank voor de nieuwe Statenleden. Bid om een goed beleid.
 • Dank voor de waterschapsbestuurders. Bid voor een duurzaam waterbeheer in Nederland.
 • Bid voor alle onderhandelaars voor de komende coalities. Bid hen Gods wijsheid en zegen toe.

Europa

Deze Stille Week werden we opgeschrikt door de brand in de Notre Dame. Het doet mensen wat. Het is meer dan een gebouw alleen. Men bouwde die kerk omdat de mensen in de stad God wilde eren; zijn zegen was voor hen belangrijk. En nog. Ook bij alles wat er nu in Engeland speelt rond de Brexit is gebed op zijn plaats. Het heeft invloed op de Europese verkiezingen van 23 mei. Wilt u er voor bidden?

 • Bid dan voor de mensen die schrikken van de brand in Parijs. Bid dat ze God zoeken en vinden.
 • Bid ook voor de verontruste burgers van Groot Brittannië. Bid dat ze hun hoop op God richten.
 • Bid voor verkiezingen op 23 mei en voor de ChristenUnie-SGP, die gewoon weer meedoen.
 • Dank voor de 30 kandidaten, die zich daarvoor inzetten 18 uit de ChristenUnie, 12 uit de SGP.

Goede Vakantie !?!!

Voor sommigen van u begint nu een kort Paasreces. Misschien een tijd van rust en herstel, om daarna weer  zware dingen mee te maken of aan te pakken. Als u tijd hebt, kijk dan ook eens op de blogs  van ons Wetenschappelijk Instituut. De schrijvers behandelen achtergronden bij de politiek. De laatste keer over meisjes die gedwongen op vakantie moeten, omdat hun ouders hen willen uithuwelijken - over rust en herstel gesproken... maar een goede internationale samenwerking kan daar iets aan doen.

 • Dank voor Gods zorg, dat Hij tijden van rust geeft bij alle spanningen die we soms ondergaan.
 • Bid voor ons Wetenschappelijk Instituut, vraag een zegen op de projecten die ze aanpakken.
 • Bid voor wijsheid bij bestuurders die worden geconfronteerd met onvrijwillige huwelijken.

Wens ik u tot slot heel gezegende Paasdagen toe,

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts