Gebedsbrief januari 2024

Gebedsbrief januari 2024

##mailingaanhefvoornaamachternaam##,

Allereerst wil ik u bedanken voor de vele gebeden voor onze partij en onze politici. Wij kunnen niet zonder uw gebed en zijn blij en dankbaar dat er zoveel leden voor ons bidden!

De komende maanden zal ik namens de ChristenUnie met enige regelmaat een gebedsbrief schrijven met een inspirerend stukje tekst of een gedicht dat ik ergens tegen ben gekomen om te delen. Ook noem ik een aantal gebeds- en dankpunten waarvoor u kunt bidden en danken.

Op dit moment hebben wij een vacature voor gebedscoördinator. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan nodig ik u uit om dit te laten weten.

In Christus verbonden,

Jacqueline Vandermeer
Adjunct Directeur Partijbureau ChristenUnie

 

Inspiratie

In deze week van gebed wil ik met u kijken wat nu gebed eigenlijk is, in de hoop dat u geïnspireerd raakt.

Wij mensen zijn door God gemaakt voor liefde en relatie. Het is vanaf het begin van de schepping altijd al Gods bedoeling geweest dat we in relatie met Hem zouden leven. Om een goede relatie met iemand te hebben is communicatie van groot belang. Gebed is als het ware ‘gewoon’ praten met God. Eigenlijk net zoals je met iemand anders zou doen. Het verschil is wel dat we niet kunnen vertrouwen op onze zintuigen van zicht, geluid of aanraking om contact te maken met God. Het komt echt neer op ons geloof in Hem en het vertrouwen in Gods Woord, waarin Hij spreekt:

Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. Jeremia 29:12 (HTB)
Roep tot Mij, en Ik zal antwoorden. Jeremia 33:3 (HSV)

Gebed is de plaats waar jij God mag ontmoeten. In Genesis kunnen we lezen dat Adam en Eva samen met God in het paradijs waren en met elkaar spraken. God kwam in de avondkoelte om met ze te wandelen, maar op een avond hadden Adam en Eva zich verstopt voor hun Maker. Ze hadden gezondigd en dat zorgde voor angst en schaamte. Door de zondeval is die intieme relatie tussen God en de mens verloren gegaan, maar door geloof in het kruis en de opstanding van Jezus is dit weer volledig hersteld. Angst en schaamte hoeven geen belemmering meer voor ons te zijn om in gebed naar Gods troon te gaan.

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4:16 (HSV)

We mogen, gewoon zoals we zijn, komen tot Gods troon en Hem daar ontmoeten.

God nodigt jou uit om in alle vrijmoedigheid voor Zijn troon te komen. Gewoon zoals jij bent, puur, eerlijk en oprecht. Er is tenslotte niets wat we kunnen verbergen voor God.

HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. Psalm 139:1-2 (HSV)

Door te komen zoals je bent en Gods waarheid en licht over elk deel van jouw ‘zijn’ te laten schijnen, zul je ook steeds meer gaan ontdekken hoe God jou ziet en hoe Hij ernaar verlangt dat jij tot Hem bidt.

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE.
– Psalm 27:8 (HSV)

Bron: zijlacht.nl

 

Wilt u God danken voor:

Het kerstreces dat achter ons ligt en waarin onze politici en bestuurders uit mochten rusten en aandacht konden geven aan hun geliefden om gezond en vol energie weer aan het werk te gaan.

De betrokkenheid van onze leden die op vele manieren met ons meedenken of meewerken.

Wilt u God bidden voor:

De gespreksavonden die gepland staan op 1, 2 en 9 februari: dat het goede en open gesprekken mogen zijn, waarbij we ons meer en meer verbonden weten met elkaar.

Bidden voor alle besturen van onze vereniging bij alle taken die zij mogen oppakken.

Onze politici die zich inzetten voor de samenleving op Europees, landelijk, provinciaal, waterschaps-  en lokaal niveau.

De formatie die gaande is, dat de partijen die met elkaar spreken het goede doen en er een coalitieakkoord komt dat ons als samenleving dichter bij elkaar brengt.

Eenheid onder christenen. Dat we onze naasten lief mogen hebben als onszelf en daarmee getuigen zijn van Gods goede nieuws.

De voorbereidingen voor de campagne voor de Europese Verkiezingen op 6 juni en iedereen die hierbij betrokken is.

Elke zaterdagochtend in er een digitaal gebedsuur tussen 9.00 en 10.00 uur. Als u mee wilt bidden kunt u een e-mail sturen naar gebed@christenunie.nl, waarin u zich voorstelt en uw motivatie om mee te bidden kenbaar mag maken. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de online gebedssamenkomst.